I våras gjorde vi rätt genom att inte stänga ner samhället som andra länder. Lockdowns, munskydd och andra restriktioner har gjort mer skada än nytta. Nu har vi rättat in oss i ledet och genomför samma misslyckade åtgärder. Var den svenska strategin från i våras en bluff?

Skulle Sverige spela en roll som nu andra länder kan använda som exempel för hur man inte ska göra då antalet dödsfall påstås vara högre än i våra grannländer och därmed vara ett misslyckande?

An influenza pandemic occurs when a new influenza virus appears against which the human population has no immunity, resulting in epidemics worldwide with enormous numbers of deaths and illness

Pandemin, som inte är en sådan enligt definitionen före 2009, är med all tydlighet en täckmantel för en cynisk agenda som syftar till att skapa en ny världsordning med minskad demokrati och en världsregering. Sverige har alltid varit bäst i klassen när det gäller den strävan så varför skulle det vara annorlunda nu?

Att räkna döda MED inte bara AV covid-19 öppnar för manipulation genom att minska respektive öka antalet döda efter behov. Oavsett beror dödsfall sannolikt på fel eller ingen vård samt ignorans av förebyggande och fungerande botemedel. På så vis har man blåst upp statistiken och kan peka på överdödlighet.

D-vitamin är helt avgörande för hur väl immunsystemet fungerar och kan bemöta covid-19. Många som dött i Sverige är äldre personer av utländsk härkomst som garanterat haft låga nivåer. Genom att tysta ner betydelsen av D-vitamin får man fler döda.

Smittspridningen bygger troligen på falskt positiva eller positiva av något som inte nödvändigtvis har med SARSCoV2 att göra. Företaget Dynamic Code AB som utför tester säger: ”De exakta sekvenserna är konfidentiell information, men vi detekterar delar av ORF1ab och N-genen.”. Varför konfidentiellt? Man säger vidare: ”För att vara tydligt positivt ska provet ha Ct<35 och för negativt Ct>40”. Troligen alldeles för högt vilket ger många falskt positiva.

Finns det ens ett virus som heter SARSCoV2 isolerat enligt Kochs postulat? Varken Folkhälsomyndigheten eller Dynamic Code ger ett rakt svar utan hänvisar till FHMs hemsida med frågor och svar. Det hade varit så enkelt att ge svar direkt om det nu är isolerat. Dessutom får man inget svar där heller och man hänvisar till den kritiserade metoden av Corman-Drosten et al.

Något blir folk sjuka av. Det kan handla om normala förkylningar och influensa men det kan också vara ett skapat virus, vilket allt tyder på. Genom att inte ha isolerat det håller man dess rätta natur och ursprung hemligt för att det inte ska avslöjas. Man gör det också svårare att hitta botemedel och ”tvingas” förlita sig på vaccin, vilket sannolikt är enligt plan då vaccinpass är en del av målet.

Av allt att döma agerar regeringar och myndigheter världen över i samarbete med mainstream media enligt en given plan. Man använder rädsla och falsk information som vapen. Sverige är och har alltid haft en fallenhet för nazism-liknande beteende. Speciellt från socialdemokratiskt håll. Den ändrade strategin är troligen enligt plan.

Pål Bergström, Var Sveriges strategi en bluff?

palbergstrom.com