En tredjedel av Sveriges vilda bin håller på att utrotas. Många av oss kanske inte bryr sig särskilt mycket om det. Vi tycker de är irriterande och många är även rädda för dem. Men faktum är att vi behöver bin i vår natur, utan dem skulle en stor del av vår matproduktion försvinna.

Det finns ca 270 olika arter av vilda bin i Sverige. Den mest kända är honungsbiet, som såklart producerar det flytande guldet vi älskar. De kan vara så många som 50 000 stycken som lever tillsammans. Honungen fungerar som ett foderförråd, så att de ska klara av perioder med mindre mat. Det finns också biarter som lever ensamma, de tillverkar inte honung. Dock är alla bin lika viktiga för pollineringen.

Läs mer på nyadagbladet.se