En vårdanställd i Lund vittnar anonymt om att många boende på äldreboenden och hemmaboende med hemtjänst fått recept utskrivna på morfin, midazolam och glykopyrron, alla i injektionsform. Detta har skett under den så kallade pandemin och i omfattande utsträckning, samt främst för de som inte varit så kallat palliativt vårdplanerade.

Läkemedlen är avsedda att användas i livets slutskede, dvs palliativ vård. Preparaten lindrar smärta, dämpar andning och ger avslappning, dessutom så gör glykopyrron att den döende inte ger ifrån sig obehaglig rossling och kvävningsljud. De får alltså dö i tystnad och får dessa injektioner så att personalen ej ska besväras av avlivningsprocessens obehagliga ljud, döendet pågår i tystnad.

Men eftersom flera av människorna inte har varit palliativt vårdplanerade men ändå fått dessa utskrivna, systematiskt och i vissa fall på hela äldreboenden, kan man med rätta fråga sig om dessa användes /används vid första tecken på något som skulle kunna tolkas som covid-symtom.

Om det är fallet, då agerar läkare som skriver ut dessa preparat i rent avlivningssyfte, därför kan planerad och systematisk avlivning av människor befaras.

  • Vilka ekonomiska intressen driver läkare att agera i Mengele-stil?