Den 29 juni 2020 förlängdes de sanktioner och restriktiva åtgärder som EU införde i mars 2014, riktade mot Ryssland, och som undan för undan har förlängts och utvidgats under dessa år. Det har nu blivit oundvikligt att lägga allt tomt prat åt sidan och fråga oss om det verkligen fanns en grund för att brådstörtat vidtaga straffåtgärder mot Ryssland endast några veckor efter statskuppen i Kiev. Man införde alltså sanktioner mot en stat, Ryssland, vars eventuella inblandning i oroligheterna i Ukraina inte var fastställd och aldrig har kunnat påvisas.

Någon folklig revolution var det aldrig frågan om då Ukrainas president Victor Janukovitj störtades med vapenmakt, utan en av USA ledd statskupp där Barack Obama, John Kerry, Victoria Nuland, Joe Biden, John McCain samt USAs Kiev-ambassadör utgjorde stöttepelarna , och där amerikanska mutpengar möjliggjorde för USA´s sändebud Victoria Nuland att omedelbart efter den statskupp som de själva åstadkommit tillsätta en nynazist, Arsenij Jatsenjuk, som premiärminister. Jatsenjuk kunde sedan snabbt bilda en regering med kraftiga nazistiska inslag. Någon rysk inblandning i kuppen har man aldrig försökt bevisa, i stället har man snabbt stadfäst sanktioner mot det landet för att därigenom söka mura in det i ett hörn.. Att en av USAs politiker och inte ukrainska politiker, utsåg en ny premiärminister, efter det att president Victor Janukovitj störtats, visar klart vilken stat som låg bakom kuppen.

EUs papegojor älskar ett mantra som handlar om: ”den olagliga annekteringen av Krim,” men har ingenting att säga om den olagliga statskuppen i Kiev – som innebar våldtäkten av ett helt land, som det här var frågan om.

När det gäller beskyllningen mot Ryssland för en olaglig annektering av Krim, så har jag tillställt EU´s pressavdelning en fråga om vari denna olaglighet består, men inte fått något svar.

Den ryske professorn Alexandr Lukin har sammanfattat dramatiken kring Krim så här: ”Till följd därav uppfattas västs inställning om Krim, där dess ledare hänvisar till territoriell integritet och gränsers okränkbarhet, av Ryssland som inget annat än yttersta hyckleri…Eftersom principen om gränsers okränkbarhet inte längre upprätthålls, (av USA/NATO), är det folkets vilja som måste tas i beaktande. Så om Krims invånare ville tillhöra Ryssland, varför fick de då inte göra det?”

Strax efter annekteringen av Krim genomfördes en folkomröstning, och den visade klart att 96% av befolkningen ville tillhöra Ryssland. För några år sedan genomförde ett tyskt team en opinionsundersökning som visade på samma tendens, och tyskarna fick besvikna åka hem.

EUs och hela västvärldens upprördhet över att Ryssland tog tillbaka det som tillhörde dem historiskt har helt andra orsaker.

Den USA inspirerade statskuppen i Kiev ägde rum den 22 febr 2014. Två veckor tidigare hade en amerikansk eskader avseglat från Norfolk, Virginia. Eskadern bestod av hangarfartyget Georg Bush av Nimitz-klass med 50 stridsflygplan samt ett antal helikoptrar ombord. De eskorterades av 16 örlogsfartyg inklusive 3 kärnvapenbestyckade ubåtar. I stort sett samtidigt med statskuppen i Kiev passerade de Bosporen med destination Krim.

Inte minst Israeliska dokument utvisar klart den politiska färdriktningen. Så snart USA-marionetten Jatsenjuk blivit utsedd till premiärminister, skulle Krim ställas under amerikansk överhöghet med etnisk rensning av ryssar som följd. En gigantisk militärbas skulle upprättas med uppgift att strypa Ivan. Därtill skulle Israel kunna erbjudas en förträfflig semesterregion. Välartade ukrainare skulle säkert få stanna kvar som tjänstefolk. Så var det tänkt och planerat. Men så kom Vladimir Putin stilla och försynt emellan – USA-eskadern vände och försvann i dimman medan falska demokrater i västvärlden grät strömmar.

Det är väldigt naivt att tro att USA/NATO engagerade sig med vapen och dollar i avsikt att förbättra livsvillkoren i Ukraina. Carl Gershman, chef för neoconservativa, National Endowment for Democracy, uttryckte sig så här när han den 26 sept 2014 beskrev Ukraina, ” som den största trofén och ett viktigt steg på vägen att största Putin”. Där har du alltså bakgrunden och avsikten med kuppen, men det är tydligen väldigt svårt för EUs , läs Washingtons Brysselbaserade marionetter att förstå – eller man kanske har fått order om att inte förstå.

Dombass

När president Eisenhower tillträdde sin post startade han ganska omgående en infiltrations och propaganda-kampanj genom CIA. Kampanjen,som gick under namnet Gladio; hade som mål att i de västra delarna av Ukraina uppamma anti-sovjetiska stämningar och bygga på de nazistiska krafter som arbetade underjordiskt sedan Andra världskriget. Detta arbete fanns kvar och hade utvecklats in på 2000-talet då också EU kopplat på och gav ett starkt stöd till så kallade ”frontgrupper”. Detta anti-ryska hat-arbete blommade ut med full kraft år 2014 i en USA-inspirerad statskupp. Detta förhindrade naturligtvis inte EU att snabbt fördöma Ryssland och inleda sanktioner som fortfarande består.

Ett delmål var uppfyllt men det fanns mer kvar att göra. Därför kom den av USA tillsatta marionetten Jatsenjuk att inleda ett arbete som gick ut på att försämra livsvillkoren för den rysktalande befolkningen. Till och med extrema åtgärder vidtogs som att ge den nazistiska Azov-bataljonen nationell status och i princip fria händer att jaga ryssarna österut med en etnisk rensning som mål. Ett steg i den riktningen var när ca; 150 ryssar brändes inne i fackföreningens hus i Odessa medan Maidan-aktivister som bommat igen dörrarna stod utanför och skrek hatord. Det här har inte mainstrem-media skrivit om, därför att de har en helt annan agenda än att berätta sanningen.

Azov och para-militära enheter fortsatte hela tiden österut med flyende ryssar framför si