Den rubricerade frågeställningen är hyperintressant, inte minst mot bakgrund av den hysteriska debatten om hudfärg och rasism som nu rasar i västvärlden.

Dagens människoart är i ett evolutionärt tidsperspektiv mycket ung. Arkeologerna är i stort sett överens om att arten började utvecklas i Afrika för ca. 200 000 år sedan, kanske 300 000 år. På grund av den starka UV-strålningen från solen nära ekvatorn fick dessa människor mörk hy som skyddar mot UV-strålarnas skadliga effekter. Vi ljushyade nordbor vet ju hur illa vi kan bränna oss, när vi åker på solsemester till sydligare trakter och hur denna vana leder till en ökande förekomst av allvarlig hudcancer. Fräkniga personer med svag pigmentering har svårare att anpassa sig till starkt solsken och drabbas därför oftare. Ljushyade har alltså en evolutionär nackdel när de lever i tropiskt klimat.

Nu har inte solens UV-strålning bara en negativ hälsoeffekt, utan den är även nödvändig för att människan skall bilda det för immunförsvaret livsviktiga D-vitaminet som egentligen är ett hormon. Afrikanska naturfolk som lever mycket lätt klädda under den tropiska solen bildar rikligt med D-vitamin och kommer upp i serumnivåer på 150 – 250 nmol/L. Skolmedicinens nivå för D-vitaminbrist ligger på 25 nmol/L, så de har en betryggande reserv av det viktiga hormonet. Problemet idag är att även afrikaner börjar vistas mer inomhus och bära tätare klädsel, vilket medverkar till att deras D-vitaminnivåer sjunker trots de sydliga breddgraderna.

Våra kringvandrande mörkhyade förfäder i Afrika började sätta sig i rörelse norrut från Afrika för uppskattningsvis 70 000 år sedan. I takt med att dessa människor kom allt längre norrut blev de exponerade för allt mindre av solens UV-strålning och D-vitaminnivån i blodet sjönk. Detta försämrade givetvis gradvis deras immunförsvar och gjorde dem mer utsatta för infektioner. Den evolutionära effekten blev att individer med något ljusare hy fick bättre hälsa och blev de som var bäst anpassade och därför förde sina anlag vidare. Under årtusendena ledde detta till att ljus hy blev en evolutionär fördel, som gjorde att de folk som slog sig ner på norra halvklotet efterhand blev ljushyade. USA är ett lysande bevis för denna observation, där hälsostatusen och livslängden hos den afroamerikanska folkgruppen är långt sämre än hos den vita.

Med ett evolutionärt perspektiv, som borde vara självklart för den medicinska vetenskapen, är konstaterandet av D-vitaminets centrala betydelse för människors hälsa – trivialt. Ändå hör man nästan inte någon ledande representant för det skolmedicinska etablissemanget som drar denna triviala slutsats. Det är bara alternativmedicinare som predikar det, med risken att bli berövade sina läkarlicenser.

Situationen påminner inte så lite om den ungerska läkaren Ignaz Semmelweis som under mitten av 1800-talet konstaterade att den stora dödligheten bland kvinnor i barnsängsfeber på den tiden, berodde på att förlösande läkare inte tvättade sina händer. Han blev utstött och skandaliserad av den tidens skolmedicinare, på samma sätt som vi ser hur dagens skolmedicin beter mot vår tids Semmelweisare när de påpekar vitaminers betydelse för vår hälsa. Behandlingen av hjälteläkaren Annika Dahlqvist är här ett skräckexempel.

Den pågående Coronapandemin har på ett högst påtagligt sätt satt strålkastarljuset på D-vitaminets betydelse för människors hälsa. En rad studier under de senaste månaderna har visat på ett starkt samband mellan D-vitaminbrist och svår Covid-19 sjuklighet. Denna vitaminbrist visar sig vara starkt utbredd bland de grupper som drabbats värst av Covid-19. Dessa är gamla övermedicinerade människor som vistas mest inomhus och serveras en undermålig kost och invandrade mörkhyade personer.

Trots detta lyfter inte det skolmedicinska etablissemanget ett finger för att uppmana människor att ta tillskott av D-vitamin. Det är en medicinsk praktskandal att inte WHO uppmärksammat detta tillstånd. Etablissemangets debatt om handtvätt och andningsskydd blir direkt löjeväckande vid en jämförelse.

Ni bör alla ta er en funderare över, varför skolmedicinen och flertalet läkare skyr att nämna vitaminernas stora betydelse – som pesten?

Lars Bern, Varför har infödda nordbor ljus hy?

Originaltext: anthropocene.live

Om ni vill fördjupa er kan ni läsa min bok ”Den Metabola Pandemin”. Om ni vill stödja Riksföreningen för Metabol Hälsa ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här