Schillerinstitutets ordförande Ulf Sandmark rapporterar om den gigantiska kärnvapeneskaleringen mot Ryssland som en svensk Natoanslutning skulle innebära för Ryssland och särskilt huvudbaserna på Kolahalvön för de ryska kärnvapenbärande ubåtarna. Under kalla kriget var Sverige Finland liksom nordligaste Norge en från kärnvapen fredad zon. De senaste åren har det amerikanska strategiska bombflyget inlett samövningar i Sverige vilket redan innebär en oerhörd kärnvapenprovokation mot Ryssland. Se även: Sverige bryter mot OSSE-avtalet just när Ryssland frågat om det

Kjell Lundqvist följer upp med Natos roll som inpiskare för den amerikanska officiella politiken att hävda sin hegemoni i världen, dvs att alla länder skall underkasta sig den angloamerikanska dominansen militärt och ekonomiskt, något som leder rakt mot världskrig om inte fredsordningen från Westfaliska freden och FN-stadgan om alla nationer lika rätt till säkerhet och utveckling återupprättas.

schillerinstitutet.se, Varför Natos kärnvapen riskerar omvänd Kubakris i Norden