När jag för någon dag sedan delade en artikel på Facebook som gav ytterst välgrundade råd om hur människor kan förbättra sitt immunologiska försvar mot virusinfektioner i allmänhet och Corona-epidemin i synnerhet, då blockerades detta med ett påstående om att det var Fake News. Det inträffade är ytterst anmärkningsvärt och faktiskt riktigt obehagligt. Ni kan själva läsa artikeln och konstatera att det rör sig om högst väl underbyggda råd som vi, från rader av studier, vet medverkar till ett stärkt immunförsvar mot den typ av virusinfektioner som vi här talar om.

PS. Det visar sig att detta varit en samordnad iscensatt attack för att misskreditera C-vitamin mot Coronaviruset och få människor att inte beredskapsmedicinera med vitaminet. DS

Att C-vitamin har en betydande effekt vid virala infektioner är sedan länge vetenskapligt bevisat. C-vitamin har en tydlig effekt på de viktiga lymfocyterna (vita blodkropparna). Sjuka patienter som haft förmågan att öka antalet lymfocyter under den tredje infektionsveckan, har för det mesta klarat sig och tillfrisknat. Medan patienter vars lymfocyter fortsatt minska i antal inte klarat av att stoppa nedbrytningen av immunförsvaret. Dessa patienter har oundvikligen dött p.g.a. omfattande organkollaps.

Under kritiska sjukdomstillstånd är lymfocyterna de som är svårast att återställa, vilket minskar utsikten att tillfriskna. Regenereringen av de lymfocyter som kallas T-lymfocyter är därför speciellt viktig i kampen mot virala infektioner. C-vitamin har just visa sig förstärka tillväxten av mänskliga T-celler in vitro. C-vitamin gynnar T-cellernas mognad och har funnits vara omistlig för T-cellernas utveckling in vitro. Utan C-vitamin kommer preT-cellstadiet att stoppas vilket inhiberar utvecklingen och mognaden av T-cellen.

C-vitaminet påskyndar även återbildningen och ökningen av naturliga mördarceller. Dessa är unika lymfocyter utan klonspecifika receptorer, de spelar en nyckelroll i vårt försvar mot virala infektioner och de är kritiska för att kunna kontrollera dessa infektioner.

C-vitamin har inte bara förmågan att skydda cellernas mitokondrier under virala infektioner utan kan även stärka immunförsvaret genom att skydda och återbilda kritiska lymfocyter.

Frågan jag måste ställa mig är vad som ligger bakom agerandet från Facebooks sida? Rimligen måste här ligga en hund begraven, när man så övertydligt Fakestämplar etablerad vetenskap.

För att vi skall få rätt perspektiv på frågan om Coronapandemin måste vi fråga oss hur skolmedicinen planerar att få den under kontroll? Huvudstrategin som jag uppfattat den, är att få fram vacciner som ger immunitet mot infektionen. Om man lyckas piska upp en tillräcklig hysteri kring denna virusepidemi kan det komma att röra sig om en vaccinmarknad på några miljarder doser. Säg att vaccinindustrin drar in en hundralapp eller fler per dos så inser ni att detta kan röra sig om inkomster på flera hundra miljarder kr för industrin. Det finns alltså oerhört starka intressen bakom att hindra att man hittar billiga och enkla medel som människor kan använda för att inte bli sjuka. En utbredd användning av fungerande immunförstärkande medel kan då få pandemin att komma av sig och därmed punktera marknaden för vacciner.

Studier som skolmedicinen utför för att visa att t.ex. C-vitamin inte har någon nämnvärd preventiv effekt på virusinfektioner är generellt utförda med medvetet låga C-vitamindoser. I studien i länken pratar man om 0,2 gram/dygn som en hög dos, vilket är fullständigt löjeväckande. Valet av denna dos måste vara medvetet för att inte ge någon nämnvärd effekt.

För att vi skall förstå vilka doser det rör sig om för att ge effekt, så bör man gå till djurvärlden. Det är så att människan tyvärr har en enzymdefekt som gör att vi, till skillnad från de övriga däggdjuren, saknar förmågan att bilda eget C-vitamin. Därför måste vi tillföra C-vitamin via kosten för att inte dö av C-vitaminbrist. De pyttesmå doser som skolmedicinen rekommenderar under 0,1 gram/dygn är bara framräknade för att vi inte skall dö av skörbjugg. Doserna är dock helt otillräckliga för att säkra en allmänt god hälsa. Ett däggdjur som i storlek motsvarar en människa, bildar upp till 20 gram C-vitamin per dygn utspritt över dygnet. En dos som säkrar ett friskt liv bör ligga på minst flera gram per dygn (2-13 g/dygn) fördelat över dygnet. Men något sådant testar man inte inom skolmedicinen, utan man väljer istället att skrämma med biverkningar om man tar verksamma doser som är i den storleksordning som naturligt bildas hos övriga däggdjur.

Jag har själv i 25 år plågats obeskrivligt av svåra giktattacker efter en operationsskada som skadat min ena njure. Gikt är en intensiv inflammation som uppkommer i någon led till följd av för hög urath