De råvaror som Big Food prioriterar är billigt spannmål, socker, industrisocker som high fructose corn syrup,  vegetabiliska oljor och rena industrioljor som Canola. Därför bedriver man lobbyverksamhet för att industrimat baserad på dessa billiga råvaror skall gynnas. Det är bara att gå in i dagens matmarknader för att konstatera hur oerhört framgångsrik denna industrilobby varit. Den på spannmål, socker och växtoljor baserade industrimaten dominerar golvytan.

De rekommendationer mot animaliskt fett som lanserades av en amerikansk regeringskommission år 1977 låg helt i linje med den strategi Big Food dragit upp. De animaliska råvarorna som är dyra och svårhanterliga vill man minimera. En fullständigt hysterisk kampanj mot naturligt fet mat och mestadels hälsosamt kolesterol drogs igång i MSM som kontrolleras av samma globalister som kontrollerar Big Food.

Den omfattande avfettning av en massa matprodukter som sattes in, innebar att allt måste passera någon av industrins processer. Självhushållning med färska lokalt producerade matvaror försvårades, vilket var ytterst gynnsamt för industrin. Den naturliga maten demoniserades av kampanjer i MSM precis som nu ekologiskt odlade produkter.

Omställningen av den amerikanska livsmedelsförsörjningen skedde mot bakgrund av intensiv lobbyverksamhet och betalda forskare som skrev falska forskningsrapporter. Redan på 60-talet betalade Big Food forskare för att spela ner sambandet mellan kardiovaskulär sjuklighet och billigt socker, för att istället falskeligen lägga skulden på animaliskt mättat fett. Konsekvenserna av denna människofientliga livsmedelspolitik visade sig nästan omedelbart. Omkring år 1980 ser man hur kurvan över olika former av metabol sjuklighet viker av brant uppåt, i en takt som idag sprider sig som en pandemi över hela världen. Snart är varannan människa överviktig, vilket är det första tecknet på en begynnande metabol ohälsa.

Pr