Sedan det utropades en pandemi i början av 2020 har världen kraftigt förvandlats. Etablerade sanningar har övergivits liksom etik, moral och juridik. Någon egentlig pandemi existerar inte. ”Pandemin” mäts via tester som visar just ingenting men som ger många ”fall”. Vi har en ”PCR-testpandemi”.

Syftet med detta är att skrämma människor till att injicera sig. I detta har olika mantran
använts under mottot – ju värre lögn, desto svårare att tro att det är en lögn. Det nu aktuella mantrat är att smittan ökar och att det därför måste till ytterligare restriktioner och nya sprutor. Detta trots att det är de personer som tagit sprutan som i ökande grad fyller sjukhusen! Betydligt fler dör av injektionerna än av covid-19 och även vältränade idrottare drabbas.

Kritik har riktats särskilt mot injiceringar av barn och gravida. På andra håll i v