Världens problem, dess orsak, lösningen och vägen dit

Världens problem

Att förstå världen, hitta sätt att förhålla oss till den och veta vad vi ska göra för att kunna bidra är svåra ämnen. Här tar Mikael Cromsjö dig igenom en överblick av problemen och lösningarna som kan ta oss vidare.

Här har jag försökt strukturera upp ämnet i fyra huvudpunkter för att underlätta studier och arbete med informations-spridning. Materialet kan användas som en introduktion för nyvakna och en handlingsplan för de som är mer erfarna.

De fyra punkterna:

1) Att förstå problemen i världen.
2) Att förstå orsaken till problemen.
3) Att förstå att det finns en lösning.
4) Att förstå vägen till lösningen.

1) Att förstå problemen i världen.
Att förstå problemen i världen betyder att först se att dessa problem existerar och att våga titta närmare på dom.

Vi har krig, svält, sjukdom och fattigdom. Naturresurser exploateras och lämnar förödande resultat på skogar, jordar, vatten och djur.

Jordens resurser som olja, metaller, skog, mark, samt banksystem och massmedia är alla kontrollerade av ett fåtal intressen.

2) Att förstå orsaken till problemen.
Orsakerna kan delas upp i två delar.

2.2) Härskartekniker
Av rädslan för att bli utstötta så anammar vi normer och auktoriteters trosuppfattningar och agerar enligt dessa utan att ta eget ansvar.

Härskarteknikerna är den betingning som vi blir utsatta för och upplärda i som barn och som vuxna. Vi lär oss att anpassa oss till nya grupper och att förstå vikten av att inte uppvisa avvikande beteenden för att undvika mobbning. Vi lär oss att följa auktoriteter utan att ta eget ansvar. Vi motiveras genom belöning eller rädslan för straff istället för att motiveras av att göra ett gott arbete. Rädslan förstärks ytterligare på flera sätt genom olika typer av psykologisk krigsföring. Detta skapar en population som är lätt att styra och som minimerar opposition.

2.2) Härskarstrukturer
De som bäst anpassar sig till och lär sig härskarstrukturens spelregler blir belönade med högre positioner inom skola, politik och näringsliv. På detta sätt skapas en pyramidstruktur där de som är högre upp i strukturen till högre grad agerar på andras order utan att ifrågasätta eller ta eget ansvar. Dessa strukturer binds samman på en internationell nivå och utgör ett verktyg för att lätt kunna kontrollera befolkningen.

3) Att förstå att det finns en lösning
Framtiden har fler möjligheter

3.1) Om vi inte gör någonting
Om vi fortsätter som vi gör idag så är risken att vi alla kommer att hamna i en totalitär världsordning där alla är kontrollerade med teknologi och förminskade till ren arbetskraft åt makteliten.

3.2) Om vi byter väg
Det finns lösningar till alla av de problem vi står inför idag. Alternativrörelsen visar upp flera olika lösningsförslag på en rad olika områden som medicin, jordbruk, teknik och ekonomi. Problemet är att härskarstrukturen ser dessa områden som konkurrenter till dess maktmonopol. Friska, starka och lyckliga människor är inte lika lätta att kontrollera. Många av dessa lösningar står dock tillgängliga för oss om vi väljer att studera dem och börjar använda oss av dem.

Genom att studera dessa ämnen så kommer du direkt att få ny kunskap som leder till större frihet för dig. Du kan undvika olika kontrollmekanismer och leva ett rikt och meningsfullt liv.

4) Att förstå vägen till lösningen.
Lösningen kan delas upp i två delar. Personlig utveckling och spridandet av kunskap.

Vi kan både utveckla oss själva och sprida kunskapen vidare. Dessa två aspekter spelar båda en stor roll i uppvaknandet. Genom att dela med dig av det du lär dig så bidrar du till andra och genom att kultivera visdom så ökar du din livskvalité. Båda kan med fördel göras parallellt redan från början och alltid vara viktiga delar i ditt liv.

4.1) Personlig utveckling
Det finns många vägar att gå och det är en del av uppvaknandet att själv hitta de vägar som passar oss. Här tar jag upp några punkter som är viktiga för mig.

Logik och vetenskapsteori
Många förstår inte skillnaden mellan att tro och veta och har i många fall likställt normer och auktoriteter med sanning. Att reflektera över detta och förstå att det mesta vi tar för givet egentligen är trosuppfattningar och inga absoluta sanningar är essentiellt.

Förstå världens problem, orsak och lösningar
Vi måste studera och begrunda världens problemsituation för att veta hur vi ska agera. Försök forska utan att döma och var medveten om att mycket av det du ser och läser är olika trosuppfattningar.

Motivation och ansträngning
För att skapa förändring så krävs en ansträngning. Det hjälper inte att titta åt ett annat håll. Motivation kommer utav att se på problemen och lösningarna. Det är ett livslångt arbete som du måste gå tillbaka till om och om igen.

Tillåt allt vara som är
Istället för att reagera och försöka förändra det som händer i dig och i din omgivning så försök att endast ta in och lyssna på det. Att ge skuld till dig själv och din omgivning är inte effektiva sätt att utvecklas framåt. Skuld och skam är härskartekniker som försvårar att se på de problem som vi har. Förändring kommer när vi kan se på problemen med lugn och acceptans. Kan jag tillåta att det är så här nu?

Ta ansvar för hur du agerar
Alla handlingar har en konsekvens. Ta ansvar för din konsumtion, ta ansvar för ditt arbete, ta ansvar för hur du kommunicerar och ta ansvar för din hälsa. Hur påverkar det här mig och världen? Vad bidrar din handling med, går den i linje med din längtan?

Lev ett gott liv
Hitta sätt att möta din inre längtan. Jag rekommenderar att minska alla utgifter och börja spara. Köp endast rena råvaror och laga din egen mat, övergå till huvudsakligen vegetarisk kost och minska din arbetstid.

Titta inte på tv och läs inte tidningar. Umgås med familj, barn och vänner. Gör dig av med lån och undersök möjligheterna att bli mer självförsörjande.

Kultivera dina tankar
Tanken är det som i störst utsträckning påverkar hur du mår. Genom att observera tankarna utan att döma dem så kan du välja att släppa taget om de tanke-banor som inte gynnar dig och välja andra tankar. Vad tänker jag på? Hur påverkar det mig?

Kultivera närvaro
Genom att flytta fokus från tankar till sinnena: syn, hörsel, känsel, lukt och smak så skapas en balans mellan tänkande och varande. Varandet är extremt viktigt för att få nya intryck och att bygga upp visdom, medan tankarna är ett verktyg för att hantera ny data. Vad är det jag känner? Vad händer i mig nu?

4.2) Spridandet av kunskap
Ingen annan kommer att lösa vår situation åt oss. Det är vi alla som måste agera. Genom att dela med dig av de olika ämnena som diskuteras här till vänner och bekanta så sprids kunskapen vidare. Börja försiktigt och med mycket ödmjukhet. Var i kontakt med din längtan att bidra när du pratar med andra om dessa ämnen.

Mikael Cromsjö, Världens problem, dess orsak, lösningen och vägen dit

Lyssna även på en podcast där jag går djupare in i ämnet:

uniteawake.com

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here