Minst 50 % av kvinnor har tät bröstvävnad. Hos dem är det svårt att göra en korrekt avläsning av en mammografiundersökning. Tät bröstvävnad kan uppträda som vita områden på röntgenskärmen, vilket gör det omöjligt att upptäcka cancer med stor säkerhet.

Ytterligare en synpunkt som framgick av studien; Det är svårare att tyda mammografiresultat hos kvinnor som har tät bröstvävnad.


I Kalifornien, New York City och andra stater i USA är det obligatoriskt att radiologer informerar kvinnor med tät bröstvävnad att mammografi är närmast oanvändbart för dem.

Bättre med resonanstomografi, ultraljud och termografi
Vissa radiologer rekommenderar därför andra undersökningar med termografi (en värmekamera; ”Infrared Thermal Imaging”, kan användas för att upptäcka tumörer och andra hälsoproblem), ultraljud och magnetröntgen(ingen joniserad strålning). Gör man termografi i Sverige?

Här kommer dock det mest anmärkningsvärda uttalandet av expertgruppen:

  • Kvinnor som är bärare av BRCA 1 och 2 gener är extra känsliga för röntgenstrålar.
  • De som är bärare av denna genetiska mutation anses ha ökad risk för bröstcancer. De rekommenderats oftast att göra regelbundna mammografier i tidigare ålder, innan 40 år.

Forskning visar emellertid, enligt en artikel publicerad i the British Medical Journal(BMJ) år 2012, att röntgendiagnostik också ökar risken för bröstcancer. Man konstaterar att kvinnor med risk för BRCA1/2 mutationer har ökad risk för bröstcancer och att de:

Är speciellt utsatta att drabbas av cancer framkallad av röntgenundersökningar såsom mammografi.”

Läs mer på tv-helse.se