Spioner, giftmord och komplotter i Pius V:s påvliga gemak. En intervju med Eric Frattini, författare till The Entity: Five Centuries of Secret Vatican Espionage.

En historia som inte berättats tidigare börjar 1566 under Pius V:s pontifikat där intriger, konspirationer och listiga strategier utspelas i skuggan av den pågående inkvisitionen i Rom. Denna stad där de flesta är helt omedvetna om den maktkamp som pågår i de mäktiga palatsen och där dämpade viskningar i dunkla gränder och bland det dagliga sorlet på torgen kan spela en avgörande roll.

Det var en orolig period i 1600-talets Europa och den politiska och religiösa balansen sattes på spel och vacklade. Påtryckningar från den växande protestantismen som till varje pris måste elimineras. Drottning Elisabet I av England, dotter till Henrik VIII och Anne Boleyn, skulle inte tillåtas ifrågasätta katolicismen och hota kyrkans makt i Rom.

Michele Ghislieri, den blivande påven Pius V (känd inkvisitor) kom således med in i bilden och satte upp riktlinjer för något som snart skulle bli en av dåtidens (men även den moderna världens) mäktigaste spionorganisationer: den Heliga alliansen som senare förvandlas till Enheten, Vatikanens underrättelsetjänst. Ghislieri, även känd som ”mörkrets påve”, kontrollerade Rom och ingenting hände eller viskades i gränderna, på torgen eller inom Vatikanens murar utan att han informerades. Kardinalens spioner fanns överallt och en simpel misstanke var tillräcklig för att de ”svarta munkarna” skulle kidnappa det olyckliga offret som sedan fördes till tortyrplatser. Inkvisitionen var skoningslös, kyrkans fiender skulle inte få växa och spridas. Kardinal Michele Ghislieri, som påve från senare delen av 1500-talet, antog alltså inte bara rollen som själavårdare, utan också den mer olycksbådande uppgiften som chef för underrättelsetjänsten.

Enheten skapades för det mycket exakta syftet att till varje pris försvara kyrkans och katolicismens intressen i hela världen och mot alla typer av fiender. Kardinal Paluzzo Paluzzi (chef för underrättelsetjänsten under senare delen av 1600-talet) beskriver själv Enheten såhär:

Om påven ger order att likvidera någon för att försvara trossatsen, utförs detta utan att frågor ställs. Han är Guds röst och vi (Enheten, reds anm.) är den hand som verkställer.”

I Guds och den katolska trons namn genomfördes hemliga operationer, komplotter och geniala planer som under 500 år fram till vår egen tid varit en del av Vatikanens historia men som mörklagts.

Vilken målsättning har då Enheten i dagens samhälle? Vem/vilka är fienden och hur kan den/de besegras? Mellan trossatser och internationella intriger har en serie komplexa operationer utvecklats och utförts i skuggan av världens stora underrättelsetjänster CIA, MI6, Mossad och SISMI.

I många fall har dessa skuggoperationer räddat liv, i andra fall har de stört känsliga politiska balanser.

Ekonomi på hög nivå, vapenhandel, skandaler och information som aldrig bekräftats är bakgrunden till boken The Entity: Five Centuries of Secret Vatican Espionage som skrivits av journalisten och specialkorrespondenten Eric Frattini. En utredning som möjliggjorts efter en undersökning av mer än tvåhundra böcker, trettionio arkiv och hundratals dokument.

Av: Massimo Bonasorte

Läs mer på arcana.se, Vatikanens underrättelsetjänst – 500 år av konspirationer

arcana

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här