Spioner, giftmord och komplotter i Pius V:s påvliga gemak. En intervju med Eric Frattini, författare till The Entity: Five Centuries of Secret Vatican Espionage.

En historia som inte berättats tidigare börjar 1566 under Pius V:s pontifikat där intriger, konspirationer och listiga strategier utspelas i skuggan av den pågående inkvisitionen i Rom. Denna stad där de flesta är helt omedvetna om den maktkamp som pågår i de mäktiga palatsen och där dämpade viskningar i dunkla gränder och bland det dagliga sorlet på torgen kan spela en avgörande roll.

Det var en orolig period i 1600-talets Europa och den politiska och religiösa balansen sattes på spel och vacklade. Påtryckningar från den växande protestantismen som till varje pris måste elimineras. Drottning Elisabet I av England, dotter till Henrik VIII och Anne Boleyn, skulle inte tillåtas ifrågasätta katolicismen och hota kyrkans makt i Rom.

Michele Ghislieri, den blivande påv