Före förra sekelskiftet var de kroniska metabola sjukdomarna mycket sällan förekommande och de få fall man hade, fick liten uppmärksamhet eftersom problemet då var en rad svåra och ofta dödliga infektionssjukdomar.

Jag tror inte man överdriver om man säger att den metabola sjuklighet som vi plågas av idag har sitt ursprung i två kostförändringar som började synas vid förra sekelskiftet. Det var ersättningen av animaliska fetter i kosten med vegetabiliska oljor som aldrig förekommit i människans kost under vår evolution. Det var även den snabbt växande användningen av socker och raffinerat mjöl i maten.

Kostfetter är en viktig del av en hälsosam kost, men vilken typ av fetter du väljer innebär en avgörande skillnad. Att ersätta farliga oljor med hälsosamma fetter är faktiskt ett enkelt sätt att öka din hälsa och minska risken för kronisk sjukdom.

De fetter som faktiskt gör oss sjuka är just de som vi av skolnutritionen fått höra är de hälsosammaste, och vice versa. Bland de absolut värsta typerna av fett du kan äta är vegetabiliska oljor, såsom bomullsfrö-, majs-, sojabön-, solros- och rapsolja. De är inte naturlig människoföda och de finns i de flesta bearbetade livsmedel och restaurangmåltider som säljs idag.

Trenden för amerikanska livsmedel enligt en rapport från USA: s jordbruksdepartement 2017[1] är, att konsumtion av mättade animaliska fetter som smör, ister och nötköttstalg sjönk med 27% mellan 1970 och 2014, medan konsumtionen av vegetabiliska oljor ökade med 87%. Intag av sallad och matoljor ökade specifikt med anmärkningsvärda 248%.

Processade vegetabiliska oljor, rika på den farligaste kostfaktorn Omega-6 (fleromättade fettsyror PUFAs) kan vara en större fara för människors hälsa än t.o.m. HFCS-socker. Dessa oljor har kopplats till hjärtsjukdomar, gastrointestinala sjukdomar såsom irriterad tarm, och inflammatoriska tillstånd såsom artrit, de har också kopplats till cancer, särskilt Neuroblastoma, bröst-, prostata-, kolon- och lungcancer.[2]

Vegetabiliska oljor är en dold orsak till cancer
Nutritionisten Maria Cross diskuterar i en aktuell artikel vetenskapen bakom vegetabiliska oljor och vad som gör dem cancerframkallande.[3] Hon förklarar:

”Det finns två klasser av PUFA: Omega-6 och Omega-3. Även funktionellt distinkta och icke-utbytbara, dessa två klasser är ständigt engagerade i en metabol balansakt när de konkurrerar om absorptionen i kroppen.

Det finns inget inneboende fel med Omega-6 PUFAs: vi behöver dem. Eftersom Omega-6 fett är viktigt för hälsan, trots att det också kan orsaka cancer…

Det är därför forskarna tror att det inte är Omega-6 i sig som skadar hälsan; Det är balansen mellan de två grupperna av PUFA som är i otakt och ställer till stor förödelse i våra kroppar. Vi utvecklades på, och är genetiskt anpassade till, en diet som gav oss mer eller mindre lika mängder av Omega-3 och Omega-6…[4]

Med industrialiseringen av vår kost, och de stora mängder vegetabiliska matoljor som ingår i den, har förhållandet mellan Omega-6 och Omega-3 skiftat enormt och vi konsumerar upp till 25 gånger mer Omega-6 än Omega-3…[5]

Det har fått konsekvenser, och det finns faktiskt empiriska data som stöder teorin att det är denna skeva balans mellan de två PUFAs som påverkar utvecklingen av en tumör.”[6]

Sambandet med cancer belyses även i en artikel,[7] “Rollen för dieter rika på Omega-3 och Omega-6 vid utvecklingen av cancer”. Där pekar man ut att Omega-6 och Omega-3 fetter ofta konkurrerar med varandra inom metabolismen och motverkar varandra.

Din kropp metaboliseras Omega-3 och Omega-6 PUFAs i eikosanoider, som är hormonliknande ämnen, och som en allmän regel, Omega-3 eikosanoider är antiinflammatorisk medan Omega-6 eikosanoider har proinflammatoriska effekter.[8] En del av fördelarna med Omega-3-fetter är att de blockerar de proinflammatoriska effekterna av Omega-6-fetternas eikosanoider.

I en studie från 2016 nämns att ”flera studier har visat att Omega-6 inducerar progression av vissa typer av cancer,” medan ”Omega-3 har en terapeutisk roll mot vissa typer av cancer.”[9]

Det finns åtta kända mekanismer genom vilka Omega-3 sänker risken för cancer. Till exempel, Omega-3 har visat sig hämma insulin-liknande tillväxtfaktor (IGF1) och nedreglera tillväxtfaktor receptorer inblandade i cancer.

Omega-3 fetter minskar också angiogenes och cell-till-cell vidhäftning, förbättrad struktur och funktion av celler, bekämpar inflammation (som är ett kännetecken för cancer)[10] och inducerar cancercell apoptos (celldöd).[11] Andra pro-tumörmekanismerna av Omega-6-fetter, som inkluderar:[12]

  • Skapar reaktiva arter som skadar DNA
  • Bidrar till 17-beta-estradiol epoxidering, som i sin tur genererar en cancerogen förening
  • Stärker genotoxiska effekter av andra föreningar

Omega-6 hämmar också kardiolipin, en viktig del av det inre membranet i cellernas mitokondrier som måste vara mättade med DHA för att det ska fungera korrekt.[13]

Kardiolipin kan liknas vid ett cellernas larmsystem som utlöser apoptos (celldöd) genom signalering när något går fel med cellen. Om kardiolipin inte är mättad med DHA, kan det inte signalera felet, och därmed förhindras apoptos. Som ett resultat, dysfunktionella celler som tillåts fortsätta att växa, vilket oftast innebär övergång till en cancerogena cell.

Vegetabiliska oljor främja nästan alla kroniska sjukdomar
Cancer är inte den enda hälsorisken i samband med vegetabiliska oljor. Som nämnts, de främjar nästan alla kroniska sjukdomar genom att kasta om ditt Omega-3 till Omega-6 förhållande. De påverkar också din sjukdomsrisk på andra sätt.

Viktigt, vegetabiliska oljor bryts ned vid upphettning, bildar giftiga oxidationsprodukter, inklusive cykliska aldehyder.[14] Dessa orsakar bl.a. bildning av oxiderade små LDL-partiklar som är inblandade vid åderförfettning. De är också Crosslink tau protein och skapar neurofibrillära problem, som bidrar till utvecklingen av neurodegenerativa sjukdomar.

Som förklarats av Dr Cate Shanahan i boken, ”Deep nutrition” varför dina gener behöver traditionell mat,[15] För att förstå hur kostfetter påverkar hälsan behöver man förstå hur fetterna oxiderar.

Omega-6 PUFAs som finns i vegetabiliska oljor har mycket reaktiva bindningar som reagerar med syre. Det skapar en kaskad av fria radikaler som förvandlar normala fettsyror i kroppen till farliga energirika molekyler som far runt och anställer stor förödelse på ett sätt som liknar den