Hur kan det komma sig att en specifik form av cancerbehandling är förbjuden i Sverige, men utövas bl a på universitetssjukhus i Tyskland, USA och Norge? Svaret hittar vi i begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” som tolkas av enskilda experter inom svensk sjukvård.

I Sverige fanns under åren 2005-2006 en klinik, Arkadiakliniken, som behandlade cancer med hypertermi. Hypertermi är en behandling som går ut på att värma upp kroppen eller cancervävnad, dels för att skapa en reaktion som får kroppen själv att läka ut cancer och dels för att tumörer dör vid värmepåverkan. Det är ett sätt att skapa en artificiell feber och utövas i olika grad och på olika sätt. Det är en mycket gammal metod som t om med omtalades i antikens Grekland.

Men denna metod gick inte i god jord hos enskilda myndighetspersoner i Sverige. Efter ett år av framgångsrika behandlingar på Arkadiakliniken i Upplands Väsby, förbjöds hypertermi i Sverige. HSAN begärde under våren 2006 att klinikens ägare Dr Henning Saupe omedelbart skulle upphöra med behandlingen, då den stred mot ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Han hotades med vitesbelopp och att få sin läkarlegitimation indragen om han inte följde ordern. Att det fanns publicerade studier i väl ansedda tidskrifter och att hypertermi är en vedertagen metod på många internationella sjukhus hjälpte inte. Representanter från Socialstyrelsen påpekade för Dr Saupe att det var de (Socialstyrelsen) och ingen annan som kunde avgöra om den vård som bedrevs på Arkadiakliniken rymdes inom begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” eller inte.

Henning Saupe valde att stänga ner kliniken i Upplands Väsby för att i stället öppna upp i Tyskland, där han sedan dess behandlat många cancerpatienter, en del av dem från Sverige. I Tyskland ses hypertermi som en självklar komplementärmedicinsk metod vid cancerbehandling och i Norge behandlas cancerpatienter på Haukeland universitetssjukhus i Bergen sedan 1994.

Vid ett par tillfällen fick patienter från Sverige ersättning av Försäkringskassan för utomlands behandling med hypertermi, men efter en rapport från SBU (Statens berending för medicinsk utvärdering) 2011 med titeln ”Lasermedierad värmebehandling av levermetastaser”, säger Försäkringskassan kategoriskt nej till alla förfrågningar gällande all form av hypertermi. En patient överklagade och fick rätt till hypertermibehandling i Förvaltningsdomstolen, som gick mot Försäkringskassans beslut. Försäkringskassan överklagade och just nu pågår processen i kammarrätten där ett beslut väntas till hösten 2014.

Frågan kvarstår, vem har makten, patienten eller vården? I juni 2014 antog riksdagen en proposition till den nya patientlagen. Syftet med en ny lag är att bl a stärka patientens självbestämmande och delaktighet. Det anses alltså viktigt att patienten själv får välja den vård man vill ha, förutsatt att den sker inom begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. En regel och ett begrepp, som den som är i maktposition har tolkningsrätten på och inte patienten. Den nya patientlagen ska börja gälla den 1 januari 2015.

Kuriosa:
Värmebehandling (hypertermi)är inget nytt. Man har hittat papyrusrullar som kan tolkas som att de gamla egyptierna redan för 3-4000 år sedan behandlade tumörer med värme. I antikens Grekland var läkare väl medvetna om den terapeutiska effekten av ”hypertermi”, det grekiska ordet för överhettning. Parmenides en grekisk läkare (540-480 f.kr.) sa ”ge mig kraften att skapa feber och jag botar alla sjukdomar”. Efter renässansen fanns det rapporter om ”spontan” tumörregression hos patienter med smittkoppor, influensa, tuberkulos och malaria. Gemensamt var att de hade haft en feber på drygt 40 grader.
Citat från CG Falk, redeye.se

Henning Saupe var en av föreläsarna vid seminariet ”Alternativa synsätt på cancer” i Stockholm i april 2014. Under föreläsningen berättade han om sin syn på cancer och om behandling med hypertermi. Se föreläsningen i två delar här:
Del 1:

Alternativa synsätt på cancer av Henning Saupe, del 1

Del 2:

Alternativa synsätt på cancer av Henning Saupe, del 2

Länkar:

http://cancer-behandling.se/home/vara-behandlingar/hypertermi/

http://arkiv.mitti.se:4711/2006/08/upplands_vasby/MIUV04A20060220UVV1.pdf

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5520075

http://www.zarahssida.se/blog.php?bid=2353&print=1

http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Alert/Lasermedierad-varmebehandling-av-levermetastaser/

http://www.redeye.se/aktiebloggen/cls-clinical-laserthermia-systems-ab-revolutionerande-cancerbehandling-av-solida-tumore

http://www.regeringen.se/sb/d/14830/a/235765

Originalartikel: 2op.se, Vem bestämmer över cancerpatienten?

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här