Vi lever i en kultur där vi lär oss att följa efter andra istället för att själva välja vad vi ska göra. Många har förstått mycket av vad som händer idag i världen där multinationella företag gör profit på folks lidande. Vi vet att mycket av det vi köper i affärerna är producerad på bekostnad av jorden och andra människors välmående. Vi vet så mycket, men vad kan vi göra?

Det finns en ide om att det ändå inte spelar någon roll vad vi gör. Att du inte kan påverka och att det inte är någon ide att förändra vår egen del i det stora. Många fortsätter att dricka Coca Cola, äta snabbmat och titta på TV samt alla de andra sakerna som vi vet inte är det bästa varken för oss eller för vår framtid. Viljan finns att påverka, men istället för att göra någonting själva så väntar vi på att någon annan ska göra någonting. Någon annan, men vem?

Sverige är kanske ett av de länder där denna mentalitet är som starkast. Negativa affirmationer som ”Du ska inte tro att vi är någonting” repeteras sam mantran i vår kultur. Saken kan inte vara längre från sanningen. Du är verkligen någonting. Du har kraften att påverka hela din omgivning genom enkla ansträngningar. Du kan påverka hela världen lite i rätt riktning och tillsammans kan vi styra upp det här och skapa det paradis som vi drömmer om. Ett problem är att denna mentalitet även används emot oss som vågar ta steget i rätt riktning och agera. Folk kommer att reagera och tycka att du försöker göra dig märkvärdig. Vadå inte äta socker, vara vegetarian, ha hemskola, inte ta vacciner? Det är lätt att känna sig utsatt för andras åsikter bara för att man vågar att ha några egna idéer överhuvud taget.

Men är det så farligt att andra tycker att du är udda? Om du bara håller dig lugn och fokuserar på att du gör en insats för hela världen så är inte åsikter från andra så viktiga. Du behöver inte bli arg, ledsen eller orolig utan du kan om du anstränger dig hålla ditt ljus klart och vara i kontakt med medkänsla och kärlek även när du stöter på motstånd. Kanske de första personerna som du pratar med inte är vakna nog att förstå det du säger, men om du fortsätter och pratar med flera så kommer du snart att möta någon som redan har hört dessa idéer några gånger tidigare och just är redo att lyssna på dig. Vi måste arbeta målinriktat och bestämt så kommer vi få lön för vår möda i form av högre självkänsla, kraft och glädje.

Hur många går inte in på vaken.se eller andra nyhetssidor för att läsa vad som händer i världen men som istället för att göra någonting med denna information bara fortsätter i samma bana som tidigare? Det är dags att kliva ut ur garderoben och säga till hela världen med stolthet att vi inte kan fortsätta i denna riktning om vi vill ha en framtid, vi måste byta spår och vi måste ha med så många som möjligt i kampen för fred och frihet för alla våra bröder och systrar runt om i världen.

Vi ska informera hela världen om den korruption som håller på att ta över vår värld. Vi ska vägra att betala tillbaka riktiga pengar till de banker som endast lånat ut krediter skapade ur luft. Vi ska omforma demokratin så att den inte går att köpas, utan att den bygger på lokala val i våra egna närsamhällen där vi väljer riktiga människor som kan och vill arbeta för vår sak. Vi ska implementera alla de lösningar som vi redan har på problem som vi redan har förstått. Vi ska reformera jordbruk, skogsbruk, rättsväsende, markägande, media, skola, sjukvård och mycket mer. Problemet är inte att vi inte vet hur vi ska skapa lösningar på problemen vi har. Problemet är att den maktelit som idag har händerna på spakarna, använder alla resurser för att ytterligare utöka sin makt på din bekostnad.

Det är tid att öka vår ansträngning. Leta inte efter ledare att fråga vad du ska göra. Du vet vad du har för kunskaper, du vet hur du kan göra en skillnad. Lyssna på dig själv och agera utifrån din egen kraft. Du har alla svar som du behöver och med empati, medkänsla och kärlek till alla varelser så kan ingenting gå fel. Jag har valt att dedikera mitt liv till det goda och jag vill att även du väljer att agera för det goda.

Fred
Mikael Cromsjö
mikael@exoteriska.se
uniteawake.com

Vem ska göra det om inte du? När ska du göra det om inte nu?

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här