En tungvikare inom VoF Germund Hesslow lämnar föreningen bakom sig. Han säger med skarpa ordalag av sig sin sammanblandning med föreningen där han ännu står som kontaktman. Germund Hesslow riktar sig i ett öppet brev på Newsmill direkt till Dan Larhammar. Germund Hesslow står därmed nominerad till det prestigefyllda vaken-priset.

Publicerad: 2011-01-12, Uppdaterad: 2011-01-12

Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF), som har till syfte att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat, utser varje år Årets folkbildare och Årets förvillare. I ett pressmeddelande och på hemsidan meddelas: ”Till Årets förvillare 2010 utses lobbyorganisationen Stockholmsinitiativet, vilken driver uppfattningen att mänskliga utsläpp av växthusgaser inte nämnvärt påverkar klimatet. De anser därför att alla politiska försök att mildra den pågående globala uppvärmningen är meningslösa eller skadliga.” Med anledning av detta skriver professor Germund Hesslow, en av VoF:s kontaktpersoner i vetenskapliga frågor, ett öppet brev till styrelseledamoten i VoF, professor Dan Larhammar.

Käre vän,

Under många år har jag betraktat mig som en anhängare och stödjare av Vetenskap och Folkbildning. Även om jag aldrig varit glad över att man delar ut ett förvillarpris, så har jag tyckt att föreningen gjort ett berömvärt arbete och en viktig samhällsinsats genom att rikta saklig kritik mot pseudovetenskap och dålig vetenskaplig stringens. Just förvillarpriset svär litet mot detta genom att inte vara ett särskilt bra exempel på ”saklig kritik”, men jag har svalt detta som en underhållande skämtsamhet. Men inte nu längre. I mina föreläsningar om den vetenskapliga kulturen brukar jag avsluta med en maning till saklig diskussion och ett avståndstagande från mobbning av oliktänkande. Förvillarpriset har i viss mån karaktären av just mobbning och hade jag haft något att säga till om i VoF hade jag verkat för dess avskaffande. Förvillarpriset är dock inte bara olämpligt i princip – nyligen har VoF enligt min mening gjort ett rejält klavertramp i valet av mottagare.

På hemsidan står följande om Stockholmsinitiativet: ”De väljer att istället för vetenskap sprida konspirationsteorier och återberätta lösa anklagelser mot seriösa forskare inom klimatområdet.” Jag har följt Stockholmsinitiativets verksamhet under en tid och har läst en avsevärd del av deras webbmaterial och de artiklar som företrädarna publicerat i pressen. Det är för mig solklart att Stockholmsinitiativets företrädare är hederliga personer med en vetenskaplig grundsyn och att de efter bästa förmåga försöker argumentera emot rådande konsensus på ett sakligt och hederligt sätt.

Man kan naturligtvis alltid diskutera om det ena eller andra argumentet är bra och i ett ämne som är så laddat som klimatfrågan är det inte alltid lätt att ha reda på basfakta. Säkert har Stockholmsinitiativets anhängare emellanåt sagt saker som inte borde ha sagts eller otillbörligt ifrågasatt motiven hos sina motståndare. Sådant sker dock i alla debatter och ingenting talar för att Stockholmsinitiativet varit större syndare här än anhängarna av AGW-hypotesen (jag klumpar här för korthets skull ihop personer med sinsemellan ganska olika uppfattningar, men du förstår säkert vilka jag avser). Min bild är faktiskt den motsatta.

Klimatskeptikerna beskylls genomgående för att vara i tjänst hos oljeindustrin eller någon annan förment suspekt grupp, de mobbas som nazister och fascister av AGW-anhängarna i media och bland forskare. Jag talar då inte bara om knäppgökar som zoologiprofessorn i Lund som jämförde den alltid saklige och stringente judiske ekonomen Marian Radetski med Hitler och Mussolini. Ledande AGW-anhängare som IPCCs ordförande Pachauri, Stuart Pimm och Jeffrey Harvey i Nature av alla ställen, George Monbiot m.fl. har explicit jämställt skeptiker med Hitler och nazisterna. Kan det verkligen vara rimligt att beskylla just Stockholmsinitiativet för att sprida konspirationsteorier och ogrundade anklagelser?

Stockholmsinitiativet ”förnekar” inte någon vetenskap. De förnekar att vetenskapliga data är tillräckliga för vissa av de slutsatser som dras av AGW-anhängarna men som du lätt kan konstatera genom att besöka deras hemsida gör de stora ansträngningar att argumentera från vetenskapliga utgångspunkter.

Påståendena att Stockholmsinitiativet ”väljer att istället för vetenskap sprida konspirationsteorier och återberätta lösa anklagelser mot seriösa forskare inom klimatområdet” och ”Stockholmsinitiativet ägnar sig huvudsakligen åt att förneka det vetenskapliga kunskapsläget inom klimatforskningen” är helt enkelt grovt osanna och den som är ansvarig för formuleringarna kan omöjligt ha läst Stockholmsinitiativets material.

Jag vågar också förutsäga att den dag någon påvisar ett otvetydigt fel i det vetenskapliga underlaget så kommer Stockholmsinitiati