Mycket allvarlig kritik riktas mot den Corman Drosden-artikel som utgör underlag för masstestning med hjälp av rtRT-PCR-metoden (PCR-testet). Corman Drosden-artikeln som publicerades 23 januari innehåller gravt forskningsfusk och har innan publicering inte externt granskats vilket under alla omständigheter skall ske med forskningsartiklar. Författarna till artikeln har dessutom befunnits jäviga då de själva sitter i den styrelse som beslutar om vilka artiklar som skall publiceras.

Artikeln har, efter nyligen genomförd expertgranskning, s k peer-review: Borger-Kämmerer,  bevisats innehålla minst tio allvarliga fel att betrakta som forskningsfusk. Granskande experter kräver nu att artikeln omedelbart dras tillbaka.

Därmed faller hela påståendet om den enorma smittspridningen på vilken åtgärderna och restriktionerna baseras.

Extern peer review av RTPCR-testet för att upptäcka sars-cov-2 avslöjar 10 stora vetenskapliga brister på molekylär och metodologisk nivå: konsekvenser för falskt positiva resultat.

I nedan intervju beskriver Björn Hammarsköld, professor i pediatrik, biokemist inom molekylär biologi, varför PCR-