Farorna med bisfenol A har länge uppmärksammats av vetenskapsmän, i många länder har det lett till att användningen av bisfenol A har minskat, i Japan används bisfenol A inte längre inom livsmedelsindustrin.

Amerikanska vetenskapsmän på University of Illinois har nu funnit att bisfenol A ökar risken för prostatacancer. Om det rört sig om en kemikalie som folk i regel inte kommer i kontakt med hade detta kanske inte vara så farligt men bisfenol A finns i polykarbonplast så de flesta människor i sig får i sig bisfenol A dagligen. Bisfenol A finns i t.ex. många typer av plastflaskor, nappflaskor, konservburkar, kvitton, tandfyllningar, smink och så vidare. Bisfenol A kan lätt lossna från de produkter det används i, speciellt vid upphettning.

I studien gav man råttor bisfenol A och kom fram till att de i större utsträckning än normalt utvecklade cancerceller. Man mätte upp nivåer av bisfenol A liknande de nivåer som är vanliga i människor och kunde dra ett direkt sammanband med barns hälsa.

Studien föreslår att skador som uppstått på råttor som fått i sig bisfenol A också äger rum när människor får i sig bisfenol A genom livsmedelsförpackningar och på andra sätt som t. ex. tandfyllningar.

Tidigare studier har kunnat koppla bisfenol A till minskat fertilitet, bröstcancer, ökad risk för hjärtattack och prostatacancer.

Doktor Prins skriver i tidskriften Reproductive Toxicology:

”Dessa upptäcker om prostatans hälsa är direkt relevant för människors nuvarande nivåer av bisfenol A i kroppen.”

”Dessa upptäcker stödjer slutsatsen att exponering av bisfenol A i fosterstadiet kan öka risken för cancerogena förlopp under vuxen ålder…”

Elizabeth Salter Green på Chemicals, Health And Environment Monitoring Trust har sagt följande:

”Ansvarsfulla regeringar måste finna alternativ till bisfenol A eftersom så många konsumtionsprodukter innehåller denna kemikalie som vi ständigt utsätts för”

Människor som för en kampanj mot bisfenol A säger att de som är oroliga för denna kemikalie ska använda nappflaskor utan bisfenol A, använda mindre konserver och istället köpa produkter med förpackningar av glas, porslin eller rostfritt stål när det är möjligt. Man bör också undvika att värma upp mat i förpackningar av polykarbonplast eftersom mer bisfenol A läcker ut vid uppvärmning.

Frågan är hur många studier som måste komma tills myndigheter förbjuder bisfenol A i livsmedelsförpackningar, nappflaskor och tandfyllningar. Det finns alternativ och det är fullt möjligt att fasa ut bisfenol A som man gjort i Japan.

dendoldaagendan.blogspot.com

Läs även på Sourze

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här