Studien, betitlad Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity?, publicerades i den ansedda Human and Experimental Toxicology journal, som indexeras av National Library of Medicine.

”Linjär regressionsanalys av ovägt medelvärde av IMRs visade en hög statistiskt signifikant korrelation mellan ökat antal vaccindoser och ökad spädbarnsdödlighet,” fann studien, och tillade att resultaten kräver en ”väsentlig” undersökning av sambandet mellan vaccindoser, biokemisk eller synergistisk toxicitet, och spädbarnsdödlighet.

Trots att USA administrerar flest vaccindoser till barn i hela den utvecklade världen, 26 stycken innan barnet fyller ett, är dess spädbarnsdödlighet högre än 33 andra nationer, vilka alla administrera mindre vacciner. Studien visar tydligt att utvecklade länder som har mindre vacciner har lägre spädbarnsdödlighet, vilket tyder på ett direkt statistiskt samband mellan vaccineringsbiverkningar och dödsfall av spädbarn. Till exempel, de två i-länderna som kräver att barn ska vaccinerats med minsta möjliga vacciner, Japan och Sverige, toppar även tabellen för lägsta antalet dödsfall av spädbarn.

Vaccinproduktionsföretagen har varit inblandade i många mörkläggningar tidigare. Vaccinproduktionsföretaget GlaxoSmithKline sålde Seroxa till barn, trots att dom visste att det gjorde barn självmordsbenägna. Vaccinproduktionsföretaget Merck sålde vioxx som dödade tusentals människor, trots att dom visste om att vioxx var dödligt. Vaccinproduktionsföretaget Baxter/Bayer gav barn ett vaccin som var kontaminerat av AIDS viruset, trots att dom visste om det, många dog som resultat. Läs mer om en av de absolut mest korrupta industrierna på jorden, läkemedelsindustrin, i boken Corporate crime in the pharmaceutical industry av John Braithwaite.

Vaccinproduktionsföretagen vill efter detta att vi ska lita på deras ord, att vaccin är säkra och ogiftiga. Men vad dom inte nämner är att deras vaccin är dåligt testade och att det finns ett ton av vetenskapliga studier publicerade i expertgranskade tidskrifter av forskare från runt om hela världen, som har visat hög toxicitet av aluminiumhydroxid och kvicksilver i de mängder som finns i vaccin. Vaccinationsprogram för gravida kvinnor och för barn från 6 månader gamla och upp till 18 år i USA (med FDA godkända influensa vaccin), kan utsätta barnet för 462,5 mikrogram Hg. I visa fall 665.8 mikrogram Hg. Detta innebär att barn i USA tar emot hundratals gånger den rekommenderade säkra dosen av kvicksilver. Ett mikrogram anses giftig.

Tiomersal är en potent hämmare av ett flertal nukleotid bindande proteiner viktiga för normal cellulär funktion. Hämning av nukleotid bindande observeras vid låga mikromolära koncentrationer och är dosberoende. Hämning av nukleotider bindande av tiomersal bro endast på etylkvicksilver delen av molekylen och är orsaken av den giftiga interaktionen. tiomersal är en mer potent hämmare av ATP bindning till renat protein än mercuric (II) cation (som är en stabil form av kvicksilver, som är mycket reaktivt med enzymer och proteiner som försvårar deras biologiska funktioner och orsakar cellskada eller död). Etylkvicksilver passerar blod-hjärnbarriären i en snabbare takt än MeHg. Väl inne i hjärnan, omvandlas etylkvicksilver till vad som kallas oorganiskt kvicksilver- mer toxiska formen – som inte kan utsöndras.

Ryssarna har länge studerat tiomersal och det statliga forsknings institutet för standardisering och kontroll av medicinska och biologiska läkemedel vid