Studien, betitlad Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity?, publicerades i den ansedda Human and Experimental Toxicology journal, som indexeras av National Library of Medicine.

”Linjär regressionsanalys av ovägt medelvärde av IMRs visade en hög statistiskt signifikant korrelation mellan ökat antal vaccindoser och ökad spädbarnsdödlighet,” fann studien, och tillade att resultaten kräver en ”väsentlig” undersökning av sambandet mellan vaccindoser, biokemisk eller synergistisk toxicitet, och spädbarnsdödlighet.

Trots att USA administrerar flest vaccindoser till barn i hela den utvecklade världen, 26 stycken innan barnet fyller ett, är dess spädbarnsdödlighet högre än 33 andra nationer, vilka alla administrera mindre vacciner. Studien visar tydligt att utvecklade länder som har mindre vacciner har lägre spädbarnsdödlighet, vilket tyder på ett direkt statistiskt samband mellan vaccineringsbiverkningar och dödsfall av spädbarn. Till exempel, de två i-länderna som kräver att barn ska vaccinerats med minsta möjliga vacciner, Japan och Sverige, toppar även tabellen för lägsta antalet dödsfall av spädbarn.

Vaccinproduktionsföretagen har varit inblandade i många mörkläggningar tidigare. Vaccinproduktionsföretaget GlaxoSmithKline sålde Seroxa till barn, trots att dom visste att det gjorde barn självmordsbenägna. Vaccinproduktionsföretaget Merck sålde vioxx som dödade tusentals människor, trots att dom visste om att vioxx var dödligt. Vaccinproduktionsföretaget Baxter/Bayer gav barn ett vaccin som var kontaminerat av AIDS viruset, trots att dom visste om det, många dog som resultat. Läs mer om en av de absolut mest korrupta industrierna på jorden, läkemedelsindustrin, i boken Corporate crime in the pharmaceutical industry av John Braithwaite.

Vaccinproduktionsföretagen vill efter detta att vi ska lita på deras ord, att vaccin är säkra och ogiftiga. Men vad dom inte nämner är att deras vaccin är dåligt testade och att det finns ett ton av vetenskapliga studier publicerade i expertgranskade tidskrifter av forskare från runt om hela världen, som har visat hög toxicitet av aluminiumhydroxid och kvicksilver i de mängder som finns i vaccin. Vaccinationsprogram för gravida kvinnor och för barn från 6 månader gamla och upp till 18 år i USA (med FDA godkända influensa vaccin), kan utsätta barnet för 462,5 mikrogram Hg. I visa fall 665.8 mikrogram Hg. Detta innebär att barn i USA tar emot hundratals gånger den rekommenderade säkra dosen av kvicksilver. Ett mikrogram anses giftig.

Tiomersal är en potent hämmare av ett flertal nukleotid bindande proteiner viktiga för normal cellulär funktion. Hämning av nukleotid bindande observeras vid låga mikromolära koncentrationer och är dosberoende. Hämning av nukleotider bindande av tiomersal bro endast på etylkvicksilver delen av molekylen och är orsaken av den giftiga interaktionen. tiomersal är en mer potent hämmare av ATP bindning till renat protein än mercuric (II) cation (som är en stabil form av kvicksilver, som är mycket reaktivt med enzymer och proteiner som försvårar deras biologiska funktioner och orsakar cellskada eller död). Etylkvicksilver passerar blod-hjärnbarriären i en snabbare takt än MeHg. Väl inne i hjärnan, omvandlas etylkvicksilver till vad som kallas oorganiskt kvicksilver- mer toxiska formen – som inte kan utsöndras.

Ryssarna har länge studerat tiomersal och det statliga forsknings institutet för standardisering och kontroll av medicinska och biologiska läkemedel vid hälsoministeriet i Moskva, har publicerat ett flertal fackgranskade studier på akut toxicitet vid låga doser av endast 0,8 mikrogram/ml. En studie av Dr Westphal från Tyskland publicerades 2003 i Archives of Toxicology och visade att toxicitet för DNA inträffar redan vid 0,6 mikrogram/ml. Institutionen för farmakologi och fysiologi i nervsystemet, och institutet för psykiatri och neurologi, i Polen. Dokumenterade 2010, neurotoxiska effekter av tiomersal, vid doser motsvarande de som används i vaccin för spädbarn. Detta merkurial (kvicksilverpreparat) har enligt forskarna sannolikt en koppling till störningar i nervsystemets utveckling. Institutionen för livsvetenskaper, Kinki University i Japan, publicerade 2010 en studie som enligt forskarna [quote_box_center]”hjälper till att stödja den möjliga biologiska rimligheten för hur lågdosexponering av kvicksilver från tiomersal-innehållande vacciner kan vara förknippad med autism”[/quote_box_center]

[quote_box_center]”Om en person har haft fem på varandra följande influensa skott mellan 1970 och 1980 (åren studerade) är hans/hennes chanser att få Alzheimers sjukdom 10 gånger högre än om han/hon fick en, två eller inget skott.[/quote_box_center]” sade Hugh Fudenberg, MD, en immungenetiker och den 13: e mest citerade biolog i vår tid (nästan 850 artiklar i peer review tidskrifter) i ett tal vid NVIC International Vaccine Conference, Arlington, VA september, 1997. Dr Fudenberg sade att detta berodde på kvicksilvret och aluminiumet som finns i influensa skott (och de flesta barndom skott). Att den gradvisa kvicksilver och aluminium uppbyggnaden i hjärnan orsakar kognitiv dysfunktion, och att förekomst av Alzheimers väntas fyrdubblas i framtiden. 14 år senare står det klart att Fudenberg hade rätt. 2009 blev det rapporterat att ”fall av [Alzheimersliknande] demens exploderar globalt” nästan samtidigt publicerades i Journal of Inorganic Biochemistry ett flertal studier, t.ex [quote_box_center]”långtidseffekten av vaccin som härrör aluminiumhydroxid är associerad med kronisk kognitiv dysfunktion”[/quote_box_center], och [quote_box_center]”Aluminiumhydroxidinjektioner leder till motorisk skada och motorneuron försämring”[/quote_box_center]. Precis när aluminiumhydroxid är associerad med kognitiva försämringar och med motoriska neuron sjukdomar, och aluminiumföreningar är närvarande i många vacciner har aluminium påträffats i Alzheimers-plack i människor som rappoterat av Sakae Yumoto i Journal of Inorganic Biochemistry 2009.

Av elva vaccinationer för barn, har bara ett enda vaccin – MMR – blivit studerat för dess relationer till autism. Detta skulle vara som att försöka identifiera källan till en flygplanskrasch, och misstänka mekaniska fel, och endast analysera en av vingarna, och sedan förklara att hela flygplanet var okej.. Inga studier anser den verkliga världen och hur vacciner faktiskt ges. Amerikanska barn får 6-7 vacciner samtidigt vid deras 2, 4, och 6 månad, men ingen vetenskap gjord kommer i närheten av att replikera hur det går till i den verkliga världen.

Fall av försvagande sjukdomar, mjuk-dödande biverkningar och till och med omedelbara dödsfall till följd av vaccinationer över hela världen är skyhöga medan mörkläggningen av dödliga vaccinationer imploderar och fler människor än någonsin är misstänksamma om vad de håller på att injiceras med av deras hälsomyndigheter som har visat att de inte är att lita på.

• Studier har visat att sjukhusbesöken inte har minskat bland befolkningar som har blivit vaccinerade. En omfattande och systematisk genomgång av 51 studier, som publicerades i Cochrane Database of Systematic Reviews, har inte funnit några bevis för att influensavaccin är något mer effektivt än placebo vid behandling av barn. Studierna involverade 260.000 barn, ålder 6 till 23 månader.

• Vaccin mot säsongsbunden influensa har kopplats till en tiofaldig ökning av krampanfall i barn under fem år.

• Flera stycken barn dog nästan omedelbart efter vaccinationer i Indien för mässling, vilket ledde till protester och attacker mot hälsoarbetare från regeringen.

• Vårdpersonal och läkare med kopplingar till regeringen blev också anklagade i Finland och Sverige efter ett H1N1-vaccin program lades ner efter en 300-procentig ökning av fall av den neurologiska sjukdomen narkolepsi bland barn och ungdomar som hade fått skottet under de senaste sex månaderna.

• Enligt Kari Lankinen, överläkare för Finlands läkemedelsmyndigheten, var läkare delaktiga i att dölja kopplingen mellan svininfluensa-vaccinet och narkolepsi och gjorde det för att avancera deras karriärer.

• Samtidigt har berörda mödrar vars döttrar har skadats eller dödats av Gardasil vaccinet satt ihop en hemsida som dokumenterar sanningen om hur vaccinet har dödat och skadat tusentals unga flickor sedan det infördes 2006. Tusentals ungdomar har drabbats av biverkningar och minst 71 har dött av vaccinet sedan HPV-programmet lanserades för fyra år sedan.

• Den globala vaccin mörkläggningen tog ett massivt slag efter det bekräftades att svininfluensa utbrottet 2009 var, som vi förutspådde från början, en planerad bluff centrerad kring att göra enorma vinster för läkemedelsföretagen samtidigt som de äventyrade med allmänhetens hälsa. Som rapporterat av ordförandet för Europarådets underutskott för hälsa Wolfgang Wodarg 2009.

• Premiärministern Donald Tusk och hälsoministern Ewa Kopacz, med brett stöd av allmänheten, har sett till så att Polen var det enda landet i världen att helt förkasta H1N1-vaccinet. ”Vi gör detta beslut enbart av intresse för den polska patienten och för skattebetalarna”, Tusk sa ”Vi kommer inte att delta eftersom det är inte ärligt och det är inte säkert för patienten.”

• Intresset för vaccinationerna har inte varit stort globalt. I USA var hela 80% av befolkningen inte intresserade av att bli injicerade med influensavaccinet (Januari 17, 2010, naturalnews.com). Det har blivit rapporterat att endast 13% av den tyska befolkningen ville ta vaccinet. i Frankrike, visade en undersökning september 2009 av det franska nationella förbundet för professionellt kvalificerade sjuksköterskor att 65 procent av alla sjuksköterskor kommer att vägra att ta svininfluensavaccinet över säkerhetsfrågor. Cirka två veckor efter H1N1-vaccinationer började i Frankrike, hade endast 0,1 procent av franska medborgare vaccinerats och den franska hälsoministern har beskrivit vaccinationskampanjen som ”blygsam”. I Kuwait, trots att de har det högsta antalet av H1N1 infektion i Mellanöstern sägs det första partiet av H1N1-vaccinet vara ”så gott som orörd”. En nyligen genomförd undersökning visade att sex av tio italienska familjeläkare inte förskriver H1N1-vaccin till sina patienter. Mer än häften av Hongkongs hälsovårdsarbetare ville inte heller ta vaccinet.

Forskningsrelaterade länkar och en samling av ett dussin vetenskapliga studier som visar toxicitet av tiomersal:

Is Mercury in Vaccines Dangerous?
Thimerosol is a Developmental Neurotoxicant
Evidence for Thimerosal Risk
Thimerosal – Harmless Vaccine Preservative Or Just Another Toxic Organic Mercury Compound?
Changing the Course of Autism: A Scientific Approach for Parents and Physicians: Further evidence against mercury
THE ‘NO THIMEROSAL-PRESERVED VACCINES’ LIE
Pre-1999 there’s Mercury in Vaccines?: Memo Warned of Mercury in Shots
Eli Lilly Knew of Thimerosal Dangers for Decades
Autism and Mercury, Thimerosal in Children’s Vaccines
Autism/Thimerosal Timeline

Vetenskapliga studier som identifierar riskerna med vissa barnvaccinationer

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här