Har våra myndigheter, ”experter” och världsorganisationer såsom WHO, FN och EU lurat oss att rikta våra misstankar om Jordens undergång mot något så harmlöst som koldioxid, när det i själva verket finns något mycket viktigare att sätta stopp för, nämligen 5G, 6G och 7G? Det skriver Kalle Hellberg som arbetat 30 år som ingenjör på telekom-jätten Ericsson.

Det finns allt mer fakta om vad den av människor tillverkade artificiella strålningen från trådlös teknik ställer till med för allt levande. Denna strålning kan omöjligt belasta oss naturligt för den finns inte i naturen i de frekvensområden och nivåer som den trådlösa tekniken orsakar. Därför har inget levande något naturligt skydd mot detta. Vi behöver ju inte skydda oss mot något som inte ska finnas i vår livsmiljö. Följden kan bli att allt det vi kallar liv på Jorden kan förstöras av strålningen inom kort tid framöver.

Läs mer på newsvoice.se