Det har varit ovanliga år. Samhället genomgår en enorm metamorf och förändring händer på alla plan. Samtidigt som omvärlden verkar falla käpprätt ned i det fördunkla så sker en omvänd utveckling i mångas liv. För de som nu vågar stå upp för sanning och istället för att falla ned, väljer att gå ut i världen och söka efter sann gemenskap. Vi som är vakna hittar varandra och aldrig tidigare har jag sett så många fina människor gå samman och öppna upp sig till ljuset.

Jag har rest runt i Sverige och mött många av de nya gemenskaper som uppstått. I Skåne har det genomförts regelbundna manifestationer under lång tid, med informationsutdelning, musik och dans. Jag har inte stött på någon annan plats i Sverige där det har varit så mycket aktiviteter och möten som runt Malmö. I Göteborg har vi utmärkt oss genom att ha de största träffarna i Sverige där endast lokalernas storlek har begränsat hur många som kommer. Vi har även genomfört fackeltåg, manifestationer och torgmöten samt delat ut flygblad. I Dalarna växer vaken- gemenskapen snabbt och snart tror jag att varje landskap kommer att ha sin egen vaken-familj.

Ja vi håller på att skapa en ny familj. Det band som vi vakna människor skapar till varandra är annorlunda än vad många någonsin har stött på. Någonting som jag själv blir förundrad av är hur många olika människor som är med i denna nya gemenskap. Så många olika livsöden och bakgrunder, men det vi delar är en så otroligt stark längtan efter någonting bättre. Inte bara för oss, men för alla människor i hela världen. Våra grupper bygger på en så stark tolerans och medkänsla att det överbryggar olika tankesätt och personliga preferenser. Vi bygger upp en ny familj som är fröet till ett nytt samhälle.

Jag ser Sverige som en unik plats där vi har möjlighet att utveckla en strategi för hur vi ska frigöra oss, och världen. Genom en ny organisationsform och ett nytt ledarskap så ser vi hur vi kan skapa en ny värld som ersätter det gamla och samtidigt ger alla möjlighet att delta. Mitt kall har varit att binda samman familjen och dela de verktyg som jag jobbar med. Vi kallar modellen för fraktal organisation och principen är enkel. Sant folkstyre kan endast uppnås genom att vi alla är delaktiga. Det är genom små lokala grupper som vi måste arbeta. Alla måste kunna höja sin röst och genom den fraktala metoden binds alla röster samman och skapar ett mästerverk. Vi skapar ett decentraliserat nätverk utan ledare som inte kan korrumperas eller infiltreras. Tiden av centraliserade rörelser är äntligen över och vi kan lägga det år sidan för det som faktiskt fungerar.

I Sverige så har vi startat grupper Sann Frihet varifrån vi koordinerar arbetet med att undervisa i fraktala metoder, underlätta skapandet av lokalgrupper samt hålla möten. Vårt arbete har just startat och jag är i full fart att organisera lokalgrupper. Vår plan är att skapa en plan. Det fraktala synsättet revolutionerar allt vi sett tidigare med en rekursiv metodik som bygger upp sig själv. Det använder principer som inte har skapats av oss, men som är grundstenar i hur universum själv är uppbyggt. Det handlar om hur vi kan mötas som människor på ett organiskt och naturligt sätt i harmoni.

För de som har studerat den djupa staten och det psykologiska krig som härjar vår jord förstått några enkla grundsatser. Detta krig handlar om att styra folks undermedvetna och på så sätt tvinga människor att följa en väg som de inte själva egentligen vill följa. Manipulation i stor skala där det skapas rädsla och motsättningar så att folket börjar slåss mot varandra istället för att titta ovanför oss och se vilka som håller i strängarna.

En viktig del att förstå är hur vi blir bombarderade med felaktig information. Inta bara från massmedia men kanske i synnerhet via alternativ media. Falska nyheter och överdrivna konspirationer basuneras ut för att skapa förvirring. Många köper dessa och bidrar själva med att dela dessa galenskaper ovetande om de negativa konsekvenserna. Själv tror jag inte på någonting jag läser och speciellt inte sensationella nyheter. Jag gör min research och fortsätter alltid att vara ödmjuk och förstå att jag inte vet svaret. På så sätt är mitt sinne alltid öppet och fastnar inte för propaganda. Vi måste förstå att vi inte kan lita på någon information och inte på några ledarfigurer. Detta är vår stora utmaning. Ser vi tillbaka i tiden kan vi se att nya samhällsomstörtande rörelser alltid styrs via kontrollerad opposition. Ledare och organisationer kan se hur bra ut som helst, men plötsligt så vänder retoriken och det som skulle leda till ett bättre samhälle leder istället till ett nytt kontrollsamhälle.

Den fraktala organisationen är så viktig för att den bryter ned kärnan i propagandamaskinen. Genom att mötas i små lokalgrupper så fungerar inte propagandan. Anledningen är att vi blir attackerade utifrån gruppsykologi. Genom att skapa ett grupptryck och en rädsla för att inte få vara med i gruppen så kan ett fåtal styra den större gruppens tankar och känslor. Men när vi möts i en mindre grupp så uppstår snabbt en naturlig trygghet, och vi kommer in i vår sanning och kan stå i vår kraft. Vi skapar familj, trygghet och styrka.

Under åren som gått har jag rest runt och föreläst om fraktala metoder, skapat lokala aktionsgrupper och byggt upp ett nätverk av frihetskämpar. Jag har även skapat flera festivaler och deltagit och stöttat flera projekt med sanning och frihet i sitt center. Om någon så har jag fått erfara att min familj växer, och den växer snabbt. Folk börjar sakta men säkert att erbjuda sina resurser. Vi har så mycket i Sverige. Mark, hus, gårdar, pengar och utrustning. Mycket av de resurser vi har ser vi inte. Vi har blivit så vana av att hela tiden söka mer att vi inte riktigt förstår hur mycket vi faktiskt har. Nu börjar det ändra sig och folk börjar titta efter vad de kan hjälpa till med. Det är bara en tidsfråga innan vi börjar samarbeta och använda det vi har.

Det är när vi öppnar upp våra resurser och börjar utnyttja dem som vi kan börja växa på allvar. Vår plan är att skapa ett nätverk, inte bara för att sprida information och kunskap, utan för att skapa tillfälle för tillväxt och inkomst. När vi skapar ett alternativ för att försörja oss själva utan att vara bundna till det gamla systemet så har vi verktyget för att skapa befrielse. Genom att bygga familjeföretag av vakna människor så kan vi kombinera våra krafter och skapa ett paradis. Företagsmodellen är ett socialt företagande där överskottet går tillbaka till vår verksamhet. Ingen ska bli rik på detta, utan vi ska alla ta del av rikedomen. Beslut genomförs av oss med fraktala metoder. Det är egentligen inte ett företag utan ett nytt samhälle. Vi riktar naturligt in oss på affärsområden som stödjer vår vision och som direkt hjälper vår värld. Samtidigt så arrangerar vi festivaler och event där fler kan väckas upp och lära sig hur vi kan navigera dessa stormiga hav.

Nu så letar jag efter en gård som kan bli ett center för vår verksamhet där vi kan arbeta ifrån och hålla event. Jag söker även medarbetare som har erfarenhet av företagande och som kan hjälpa att sätta upp de första verksamheterna. Det finns äve