Viktig uppdatering angående HPV-vaccinets effektivitet, om aluminium och alzheimers samt om mag-tarmproblem med dess koppling till psykisk ohälsa och autism

vaccinlobby sjukhus i USA autismens orsak DNA i vacciner testperson insjuknat tvångsvaccination Alan Rees Vaccinskador ska bokföras

Nu har en ny studie visat vad folk har sagt under flera år medans myndigheter som CDC och folkhälsomyndigheten i Sverige medvetet har ljugit och sagt att HPV-vaccinet är säkert och effektivt, som det inte finns en enda studie som har visat, att det finns inget som tyder på att HPV-vaccinet är effektivt och att tidigare studier aldrig har varit designade för att kunna visa att vaccinet funkar och är effektivt, något våra myndigheter har ljugit om och sagt att det är jätte effektivt och även säkert, som vanligt medvetna lögner utan några hänvisningar till riktiga studier.

Nu har det samtidigt som denna studien kommit ut 2020 från Newcastle University och Queen Mary University, om att det inte finns några bevis för effektivitet av HPV-vaccinet, blivit visat i en ny studie att livmodercancer ökar bland unga flickor. Detta för att myndigheter har lurat folk att de vet att HPV-vaccinet förhindrar livmodercancer, vilket gör att många struntar i att sköta sin cellprovtagning och att följt riktlinjerna, något som oroar Brittiska cancerförebyggande experter som har talat ut om farorna om fler slutar att sköta sin cellprovtagning på grund av att de känner sig utanför riskzonen på grund av HPV-vaccinets utlovade säkerhet, vilket enligt experterna kan leda till en ökning av cancer, vilket är precis det vi ser enligt statistiken. Myndigheter med hjälp av sin vetenskapliga propaganda gör inte bara vaccinföretagen som har immunitet mot stämningar rika i en kommersiell operation, utan de hjälper även potentiellt till att döda ett stort antal barn runt om i världen som tror dom har ett säkert och bevisat skydd av HPV-vaccinet.

Vi vet enligt data att cancer ökar bland fullt vaccinerade grupper i alla länder med ett stort HPV vaccinationsprogram. Därför är det högt på tiden att vi med tanke på att HPV-vaccinet har flest allvarliga biverkningar (även bekräftade dödsfall enligt domstolar) av alla vaccin som finns på marknaden på grund av vaccinets enormt höga halter av aluminium, återgår till att lägga fokus på screening och att följa riktlinjerna som är effektivt och fungerar och när dessa riktlinjerna följs så finns där inget verkligt problem med HPV i den utvecklade världen, hela problemet är påhittat och företagen är bara ute efter att tjäna pengar, inte efter att leverera en fullt säkerhetstestad och bevisad effektiv produkt utan allvarliga biverkningar.

Dr. Nicole Delépine – en fransk läkare specialiserad på både pediatrik och onkologi och medlem i flera professionella föreningar som ägnas åt canceromsorg och forskning – har skrivit om den ”paradoxala effekten” av HPV-vaccination på livmoderhalscancer i Storbritannien och andra höga vaccin-upptagande länder som Australien, Sverige och Norge. I alla dessa fall, där livmoderhalscancer minskade före vaccination, har Gardasil vänt trenden, ”med en betydande ökning av frekvensen av invasiva cancerformer i de mest vaccinerade grupperna”.

Cirka 1 av 50 vaccinerade upplever biverkningar av HPV-vaccinet. ”Om föräldrarna visste att 1 av 50 mottagare av HPV-vaccinet kommer att bli sjuk efter vaccinering och att den sjukdomen kan innebära allt från en försvagande sjukdom såsom förlamning av armen till dödsfall, skulle de då tro att ett sådant vaccin är något att ta när du är helt frisk? att det är värt det eller inte och skulle resultatet ha varit detsamma? ” frågade Dr. Christopher Exley som är en världsledande experter på aluminiumtoxicitet i en intervju. Exley har förklarat att han anser att HPV-vaccinet är farligt både för att det hotar att ersätta mycket framgångsrik screening med något som ännu inte har visat sig vara effektivt och också för att det har den högsta frekvensen av allvarliga biverkningar av något vaccin, nästan säkert på grund aluminiumadjuvansen som används i Gardasil, pekar han ut, Exley påpekar också att i utvecklade länder dör ingen av livmoderhalscancer om inte av någon anledning de inte har haft sin cellprovtagning och inte följt riktlinjerna som finns tillgängliga, Exley anser därför att vi har skapat något för ett problem som åtminstone i den utvecklade världen är ett problem som inte finns, och att vi accepterar sidoskador (engelska collateral damage) utan en ännu uppenbar fördel, och att det endast verkar vara en kommersiell verksamhet.

De globala rapporterade biverkningar av HPV-vaccinet är allt från krampanfall till kronisk smärta, kronisk trötthet, infertilitet, hjärt oregelbundenhet, blindtarmsinflammation, humörsvängningar, och dödsfall. Merck har själva listat ett brett utbud av biverkningar som sträcker sig allt ifrån domningar i armen till dödsfall, det framgår i deras produkt-informationsbroschyr.

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har pekat ut att gardasil vaccinet inte har blivit ordentligt säkerhetstestat, som en undersökningen visar var inte vaccinets prövning utformat för att korrekt bedöma säkerheten. Den medicinska journalisten Frederik Joelving har skrivit om detta i tidskriften Slate som drivs av Washington Post, i en artikel med rubriken ”What the Gardasil Testing May Have Missed”. Som Joelving skriver, ett sätt att svara på allmänhetens oro är att erkänna gränserna för vår nuvarande grupp av forskning och välkomna diskussion om vad vi vet och inte vet. Öppenhet och öppen debatt kring biverkningar är avgörande för att säkerställa förtroende för tillhandahållande av medicinering och folkhälsoplanering. Som Dr. Christian Gluud, som är chef för Köpenhamns försöksenhet, ett forskningscenter vid Köpenhamns universitetssjukhus, sa till Joelving , ”Om vi ​​hade testat våra vacciner ordentligt, skulle vi inte ha den diskussion vi håller nu.” Till och med WHO har under 2019 erkänt i privata möten att där finns mycket stora säkerhetsbrister när det gäller vaccin. Det är dags för resten av världens myndigheter som hanterar vaccin att erkänna detsamma och att göra något åt saken.

I juni 2013 upphävde hälsoministeriet i Japan sin rekommendation att alla flickor i tidiga tonåren skulle få HPV-vaccinet efter att vaccinmottagare klagade över mycket allvarliga biverkningar. I japan har Ikeda, en neurolog vid Shinshu University i Matsumoto, tillsammans med flera andra japanska forskare, nyligen publicerat en studie som visar att perioden med HPV-vaccination väsentligt överlappade med den unika utvecklingen av allvarlig symptom efter vaccination och tillade att nya patienter med möjlig HPV-vaccinrelaterad symptom inte har dykt upp under forskarnas uppföljningsperiod. Denna sociala episoden har nu avtagit i Japan.

Vi har också en ny studie från Columbia University om hur mag-tarmproblem påverkar hjärnans utveckling och leder till psykisk ohälsa. Innan denna studien 2019, så var där en studie 2018 av forskare vid UC Davis MIND Institute som fann att barn med autismspektrumsjukdom (ASD) har minskad reglering av immunförsvaret, samt förskjutningar i tarmmikrobiota. Immunavregleringen verkar främja ökad inflammation och kan vara kopplad till gastrointestinala problem som ofta upplevs av barn med ASD. De skriver också att ”Barn med ASD med ökad inflammation är ofta de som uppvisar det mest allvarliga beteendet”. Gastrointestinala problem är kopplade till autism och kan orsaka andra inflammatoriska problem i hjärnan, och det är bevisat att MPR-vaccinet kan orsaka gastrointestinala problem, som det har kommit ut i domstolshandlingar att det kan göra enligt tidiga studier av vaccinet i USA innan det fördes ut på marknaden. Detta är enormt viktig forskning, eftersom det är tydligt att barn borde ta skada av MPR-vaccinet på detta sätt genom mag-tarmproblem. En annan studie från 2019 av forskare från California Institute of Technology (Caltech) har också gett oss bevis på att Gastrointestinala problem är kopplade till autism.

De kanadensiska forskarna B. Strauss och Mark Bigham erkände år 2001 i sin studie om MPR att en koppling mellan MPR-vaccination och autism är en biologisk rimlighet. En översyn år 2012 av Demicheli V et al, av mer än 60 MPR-vaccinstudier som var utförda för Cochrane Library, säger att ”Utformning och rapportering av säkerhetsresultat i MMR-vaccinstudier, både före och efter marknadsföring, är till stor del otillräckliga”.

MPR-vaccinet utlöser också en ökning av något i kroppen som kallas MCP-1 (Jensen KJ 2014), en cytokin protein, MCP-1 proteinen får makofager, en cell i immunförsvaret, som innehåller aluminium att mobilisera sig och transportera sig till hjärnan och andra känsliga vävnader. Vilket kan förklara hur MPR-vaccinet kan orsaka aluminiumtoxcicitet även om det inte innehåller aluminiumadjuvans. Man vet att MCP-1 är förhöjt i hjärnan hos nyfödda strax efter födseln som senare blir autistiska och att den autistiska hjärnan har förhöjda värden, som hjälper till att orsaka kronisk hjärninflammation i den autistiska hjärnan, kronisk hjärninflammation som är en orsak bakom autism (Vargas 2005). MCP-1 är förhöjt i hjärnan av mänsklig autism och i blodserum av barn med autism (Vargas 2005, Yvonne M. Y. Han 2017), MCP-1 ökade närvaro och värde i hjärnan innebär en inflammatorisk attack (Perrin et al., 2005).

Sedan har en ny studie av hög kvalitet av ledande forskare släppts som bevisar vad vi vetat under ett par år nu, att man kan inte ha alzheimers utan onormala halter av aluminium i hjärnan, aluminium orsakar alzheimers och det är bevisat att myndigheter som folkhälsomyndigheten ljuger om att halten aluminium i vaccin är en liten mängd och att vi får i oss mer genom maten, som inte är en vetenskaplig jämförelse då aluminium i mat inte består av nanopartiklar som transporteras direkt upp i hjärnan, ett faktum folkhälsomyndigheten vill aktivt dölja för föräldrar så de inte blir oroliga angående vad som kan hända om deras barn lagrar bevisat neurotoxiskt aluminium i hjärnan som blir kvar där under flera år, och ökar cytokin IL-6 värdet i hjärnan (som aluminium gör), induktionen av IL-6 kan inträffa eftersom aluminium starkt inducerar oxidativ stress (Exley 2003) och oxidativ stress inducerar IL-6-uttryck (Viezeliene 2013). Vetenskaplig forskning har visat att ökade IL-6 värden orsakar autism, något folkhälsomyndigheten och CDC inte vill undersöka och göra säkerhetsstudier om, istället tar man risken att barn utvecklar autism och andra skador och störningar och sjukdomar som schizofreni. Flera studier visar att immunaktivering tidigt i livet är en utlösande faktor i autism och andra neurologiska utvecklingsstörningar samt psykiska sjukdomar (t.ex. schizofreni) (Meyer 2009, Deverman 2009, Estes 2016, Kneusel 2014, Careaga 2017, Meyer 2014).

En nyligen publicerad vetenskaplig artikel med titeln ”An aluminium adjuvant in a vaccine is an acute exposure to aluminium” av professor Christopher Exley, bemöter myten om att mängden aluminium som finns i vaccin är en liten mängd. Exley pekar också ut att en enda dos av visa vaccin motsvarar exponeringen för aluminium som ett spädbarn skulle få från hela 150 dagars amning.

Aluminium är utan tvekan neurotoxiskt och det accepteras som orsak till encefalopatin (hjärnskada) i exempelvis individer som genomgår njurdialys (Alfrey AC 1976) och på liknande sätt hos individer som har fått aluminiumbaserade proteser (Reusche E 2001). Aluminiums fria jon, Al3 + (aq), är starkt biologiskt reaktiv och unikt utrustad för att skada väsentlig cellulär (nervrelaterad) biokemi (C. Exley 2014). En studie (Dórea JG 2015) påpekar att ”Rigorösa och reproducerbara studier (på olika djurarter) har avlöjat bevis på toxiciteter av EtHg (etylkvicksilver) och Al (aluminium). Mer forskning har lagts på EtHg och fynden visar en stark länk till neurotoxiska effekter i människor; dock har den potentiella synergieffekten av båda de toxiska agenterna i samband med varandra, inte ordentligt studerats. Därför bör större hänsyn tas kring exponering vid tidig ålder för såväl etylkvicksilver som aluminium.”

Flera forskare har krävt eliminering av aluminiumadjuvans i vaccin (Morris et al. 2017). De flesta av världens ledande experter på aluminiums neurotoxicitet, inkl. Dr. Romain Gherardi, Dr. Guillemette Crepeaux och Dr. Christopher Exley, och även berömda forskare som nobelprisvinnaren i medicin, Dr. Luc Montagnier, har talat ut om farorna med aluminium i vaccin.

Inte en enda studie har gjorts som visar att aluminiumadjuvanser är säkert och icke skadligt för hjärnan, USA: s FDA studerade endast farmakokinetiken för aluminium, och ignorerade att studera immunotoxicitet och förklarade sedan att adjuvanser av aluminium i vacciner är säkra. Aluminium har ingen känd fördelaktig fysiologisk verkan i människokroppen och vissa genetiska polymorfier predisponerar till en större mottaglighet för dess biverkningar. Därför kan ett starkt fall göras för att undvika onödig exponering för miljömässiga källor till aluminiumsalter, särskilt hos barn, gravida mödrar och kvinnor i fertil ålder som kan bli gravida.

Studier har visat neurotoxiska och neuroinflammatoriska effekter (tex mikrogiell aktivering) från doser av aluminiumadjuvanser lägre än eller ungefär lika med doser mottagna av spädbarn (Crepeaux 2017, Petrik 2007, Shaw 2013, Shaw 2009). Vaccinationer injiceras i musklerna eftersom de har det bästa blodflödet och kan tillåta att vaccinationen strömmar in i blodomloppet under en period av flera minuter. När aluminium injiceras så transporteras det inte bara bort från injektionsställen, det samlas och transporteras i potentiellt stora mängder genom hela kroppen till riktade platser som normalt skulle utsättas för en mycket låg exponering av aluminium. Aluminiumadjuvanser transporteras inte bara genom kroppen utan även in i hjärnan (Khan 2013, Crepeaux 2015, Crepeaux 2017, Shaw 2009, Flarend 1997).

Professor Christopher Exley förklarar det hela:

”Ett argument som ofta förs ut med hänsyn till aluminiums förmodade toxicitet i vacciner är att mängden injicerad aluminium är obetydlig med avseende på mänsklig exponering genom andra vägar. Men detta tänkande tar inte hänsyn till vad vi nu otvetydigt vet vilket är att betydande mängder aluminniumadjuvans kan samlas in från injektionsställen och transporteras genom hela kroppen och levereras i potentiellt akuta mängder till riktade platser som normalt bara skulle få eller utsättas för mycket låg men exakt exponering av aluminium. Nyliga bevis pekar inte bara på cellulär transport med aluminium bort från injektionsstället utan även på dess potentiella leverans till hjärnan. Föreställ dig de potentiella katastrofala följderna av sådant för ett spädbarn som får flera vaccinationer innehållande adjuvanser av aluminium under sina första månader i livet.” (C. Exley 2016).

Aluminium är idag starkt kopplat till sjukdomar som alzheimers, parkinson, epilepsi, multipel skleros och den neurologiska störningen autism, och även en rad olika kroniska sjukdomar som tex kronisk trötthet. På grund av att världens alla experter och myndigheter bara kopierar sin felaktiga information om säkerhet ifrån CDCs bevisade väldigt korrupta myndighet, så står vi inför en stor dilemma, som är det största hälsoproblemet i vår värld idag, vilket är vår exponering för aluminium. Ett stort antal länder har producerat studier vilka antytt aluminiumhaltiga vacciners kopplingar till kronisk sjukdom. Förekomsten av myalgi och artralgi, kronisk trötthet och neurologiska störningar efter flera injektioner av aluminiumhaltiga vacciner mot hepatit B, tetanus och humant papillomvirus (HPV) har rapporterats i många länder: Australien, Kanada, Danmark, Frankrike, Storbritannien, Italien, Israel, Japan, Mexiko, Portugal och USA.

Forskare har hittat höga onormala halter av aluminium i autistiska samt alzheimers, epileptiska och MS-hjärnor. Förekomsten av aluminium intracellulärt i inflammatoriska celler i hjärnhinnorna, i vaskulatur och grå och vit materia är en utstickande observation och kan implicera aluminium i orsaken till autism (C. Exley 2017). Det finns inga ’normala’ nivåer av aluminium i hjärnan”, vilket innebär att ”dess närvaro i hjärnvävnaden, på vilken nivå som helst, kan tolkas som onormal. Dr. Exleys forskning har konsekvent visat att aluminium är den viktigaste bidragande faktorn för Alzheimers sjukdom, och vi vet idag att alla hjärnor med Alzheimers har höga halter av aluminium. Med tanke på att det inte längre är ovanligt att se Alzheimersdiagnoser hos personer som är kring 20, 30 eller 40 år, såpass är det inte heller orimligt att oroa sig för att en katastrofal ny våg av AD kan vara på väg att öka barns redan tunga börda av ASD och andra neurologiska störningar. Erkännandes riskerna har många forskare begärt ett stopp för användningen av aluminiumsalter i vacciner. De kraftfulla resultaten från denna undersökning understryker hur brådskande det är att respektera denna petition såväl som att eliminera exponering inför andra källor till neurotoxiskt aluminium.

Omfattande forskning och en framväxande konsensus stöder en central roll av neuroinflammation och förhöjda hjärncytokiner som en orsak till autism och andra neurologiska störningar och psykiska sjukdomar. Cytokinerna IL-6 och IL-17 är implicerade i autism; de orsakar autismliknande beteenden och hjärnskador i djurmodeller, och är kopplade till autism hos människor. Aluminiumadjuvanser inducerar inflammation, vilket är nödvändigt för vaccinens effektivitet. Nya och gamla bevis, tillsammans, indikerar att aluminiumadjuvanser i spädbarnsvaccinationer kan röra sig in i hjärnan och inducera en kronisk hjärninflammation, inklusive förhöjd IL-6 (Shawqi H. Alawdi 2015, Q Li 2015), och IL-17. Den kroniska karaktären av adjuvansinducerad neuroinflammation indikerar potential för negativa effekter på många neurologiska utvecklings processer som uppträder under de första åren av livet.

Det växande bevisberget indikerar att vaccininducerad immunaktivering och i synnerhet aluminiumadjuvanser kan orsaka psykiska sjukdomar och neurologiska utvecklingsstörningar, inklusive autism. Publicerade studier påvisar att autism orsakas av en immunreaktion. Adjuvansen i vacciner – aluminiumadjuvans – kan aktivera hjärnans immunförsvar och är långt mer nervgiftigt än man tidigare anat – all denna nya vetenskap har publicerats under bara de senaste åren. Aluminium kan orsaka [förhöjt] IL-6[-värde], det centrala cytokin som är involverat i autism. Kinesiska forskare använde – för första gången någonstans i världen – ett vaccin för att utlösa en immunreaktion och registrerade förhöjt IL-6-värde hos råttor. Detta är en biologisk grund för HUR ett vaccin kan orsaka autism (Zerbo 2016, Li 2015, Zhibin Yao 2018).

De ackumulerade vetenskapliga bevisen tyder på att vaccination kan orsaka psykisk sjukdom. De psykiska sjukdomarna uppstår år eller årtionden efter vaccinationen av ett spädbarn. Vaccin bidrar sannolikt till att psykiska sjukdomar i USA ökat under de senaste 25 åren. Ökningen av psykiska sjukdomar i USA sammanfaller [dessutom] med den dramatiska ökningen av vaccinationer som påbörjades under 1980-talet. Data tyder på att de skadliga effekterna från vacciner kan ta år eller årtionden på sig att uppträda hos människor. Detta överensstämmer med vad som är känt om immunaktivering och schizofreni. Immunaktivering i fostret kan orsaka schizofreni 20-30 år senare.

Ett sätt att skydda sig mot att aluminium lagras i kroppen, som vi får i oss genom luften vi andas, och genom mat, mediciner, smink, vaccin, antiperspiranter, vitaminer, tobak, etc, är att dricka en liter vatten om dagen med ett kiselinnehåll av minst 30 mg/L. Kliniska prövningar som involverar både friska individer och personer med sjukdom, har visat att om man dricker runt en liter kiselrikt mineralvatten varje dag kan så kan det påskynda borttagandet av giftigt aluminium från kroppen via njurarna och i slutändan urinet. När det gäller Alzheimers, så fann professor Chris Exley att dricka kiselrikt vatten under bara 12 veckor gav betydande förbättringar i kognitiv funktion utan några kända eller observerade biverkningar.

Aluminium har ingen känd fördelaktig fysiologisk verkan i människokroppen. Exponering för aluminiumsalter bör undvikas speciellt då mottagligheten för dess biverkningar hos befolkningen är större bland vissa pga genetiskapolymorfier. Det är inte bara aluminiumsalter som kan fungera som adjuvanter. Även andra salter kan fungera. I en studie från Frankrike (JD Masson 2017) föreslog forskare att man skulle ersätta aluminiumsalter med kalciumfosfat som adjuvans eftersom kalciumfosfat var det ursprungliga adjuvanset som Frankrike använde i DTaP och poliomyelitvacciner innan det ersattes med aluminiumsalter i slutet av 1980-talet. Detta är en lösning som våra myndigheter bör undersöka, eftersom lösningar som detta finns redan idag, som gör att vi inte behöver utsätta våra barn för höga och onödiga risker, då det finns salter som inte är bevisade att orsaka onönskade och allvarliga biverkningar.

Källor:

HPV-studien angående effektivitet,
www.eurekalert.org/pub_releases/2020-01/s-dra012120.php
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31962050

Studien om att livmodercancer ökar,
https://www.dailymail.co.uk/health/article-7912671/Cervical-cancer-rates-steep-rise-women-late-20s-charity-warns.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5821696/

Källor och officiell statistik som visar att cancer ökar i fullt vaccinerade grupper,
http://docteur.nicoledelepine.fr/paradoxical-effect-of-anti-hpv-vaccine-gardasil-on-cervical-cancer-rate/
Sveriges data om ökande cancer trots vaccination finns förutom i den övre länken här: http://nkcx.se/templates/_rsrapport_2017.pdf och Engholm G, Ferlay J, Christensen N, Hansen HL, Hertzum-Larsen R, Johannesen TB, Kejs AMT, Khan S, Olafsdottir E, Petersen T, Schmidt LKH, Virtanen A and Storm HH: Cancer Incidence, Mortality, Prevalence and Survival in the Nordic Countries, Version 8.1 (28.06.2018). Association of the Nordic Cancer Registries. Danish Cancer Society. Available from http://www.ancr.nu, accessed it 30 / 09 / 2018 .

Den japanska studien om hur de misstänkta HPV-vaccin biverkningarna har upphört efter att vaccinationsprogrammet har avslutats
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30719604

Aluminium och alzheimers studien,
https://www.j-alz.com/content/human-exposure-aluminum-linked-familial-alzheimer’s-disease
https://content.iospress.com/articles/journal-of-alzheimers-disease/jad191140

Studierna om hur mag-tarmproblem påverkar hjärnans utveckling och leder till psykisk ohälsa och är kopplat till autsim,
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(19)30502-1?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867419305021%3Fshowall%3Dtrue
https://www.medicalnewstoday.com/articles/325338.php#1
https://health.ucdavis.edu/health-news/newsroom/immune-system-and-gastrointestinal-deregulation-linked-with-autism/2018/04
https://ehdin.com/barns-magtarmproblem-kopplat-till-psykisk-ohalsa/
https://news.columbia.edu/news/gastrointestinal-complaints-children-could-signal-future-mental-health-problems
https://www.cambridge.org/core/journals/development-and-psychopathology/article/mind-and-gut-associations-between-mood-and-gastrointestinal-distress-in-children-exposed-to-adversity/D29E390A71A1E74CAD6955177CDFAE44
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/D29E390A71A1E74CAD6955177CDFAE44/S0954579419000087a.pdf/mind_and_gut_associations_between_mood_and_gastrointestinal_distress_in_children_exposed_to_adversity.pdf

Dokumenten om studien angående att MPR-vaccinet orsakar Gastrointestinala problem,
https://childrenshealthdefense.org/news/shocking-mmr-vaccine-trial-results-released-via-foia/

För mer information läs vidare på www.vaccinrisker.se

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here