Är de nya covid-19-vaccinerna verkligen vacciner? Enligt den klassiska definitionen skyddar ett vaccin mot en viss infektionssjukdom och gör den vaccinerade personen immun. Immunitet garanteras dock inte med de aktuella covidinjektionerna som bara kallas ”vacciner”.

I de klassiska vaccinerna injiceras ett dödat eller försvagat virus för att stimulera immunsystemet till att producera antikroppar, medan covid-injectionen använder en experimentell mRNA- eller vektorbaserad genterapi som saknar godkännande. Detta är en helt ny teknik som aldrig har tillämpats på människor tidigare och detta till och med utan att de brukligt genomförda djurförsöken har hunnit slutföras.

Gemensamt för alla dessa nya experimentella injektioner är att de innehåller kroppsfrämmande, konstgjorda virala genetiska koder, som är tänkta att förvandla kroppens celler till ”proteinfabriker” som tillverkar ett så kallat ”Spikprotein”. Dessa spikproteiner skall enligt denna teori sedan identifieras som främmande av immunsystemet och utlösa bildandet av antikroppar mot spikproteinerna. Denna genetiska manipulation av vår protein produktion stör övriga genetiska processer i våra celler. Och en genspecifik toxikologisk studie har ännu inte genomförts. (1)

Är de ”nya vaccinerna” farliga?
Vanligtvis tar ett vaccin 8-10 år att utveckla. Covid-injektionerna har dock bara genomgått nio månader av tester innan de gavs ett tillfälligt godkännande för användning i en krissituation. Biverkningar och dödsfall rapporteras nu in från hela världen. Bland dessa rapporterade biverkningar återfinns många mycket allvarliga problem: blindhet, cerebral venetrombos, stroke, hjärnblödning, hjärtmuskelinflammation, hjärtinfarkt, hjärtstillestånd, förlamning… (2)(3)(4)

Översikt över rapporterade dödsfall och biverkningar i USA och Europa:
a) USA, 28 maj 2021 (5):
• 294,801 biverkningar
• 5,165 dödsfall
b) Europa, 5 juni 2021 (6):
• 525,907 biverkningar
• 8,726 dödsfall

Diagrammet ovan illustrerar antalet misstänkta biverkningar mot covid-
19-vacciner, dvs. Janssen (AD26.COV2.S), Moderna (CX-024414), Pfizer-
Biontech (BNT162b2) och Astra Zeneca (CHADOX1 NCOV-19)) som
rapporterades till Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fram till 5
juni 2021. Antalet personer som vaccineras ökar ständigt. Den 5 juni 2021
rapporterade Our World in Data (7) 250 miljoner människor som har fått
minst en dos covid-19-vaccin.

Vid den tidpunkten hade Astra Zeneca 142 814 fall av totalt 264 549
inrapporterade fall, de hade det största antalet allvarliga fall, både i absoluta
tal och i procent (54%). Vad avser dödsfall i Europa relaterade till covid-
19-vaccin är Pfizer-Biontech på topp med 4233 dödsfall. (8)

 

I det brådskande öppna brevet från läkare och forskare till Europeiska
läkemedelsmyndigheten (EMA) angående Covid-19-vaccinsäkerhet anges:

[…] Vi noterar att ett stort antal biverkningar rapporterats efter vaccination av
tidigare friska yngre individer med de genbaserade COVID-19-vaccinerna.
Dessutom har det rapporterats i media över hela världen från vårdhem som
drabbats av COVID-19 inom några dagar efter vaccinering av vårdtagarna. Trots
att vi inser att dessa händelser, var och en för sig kan ha varit olyckliga
tillfälligheter, är vi bekymrade över att en tillräckligt nogran undersökning av
o