Är de nya covid-19-vaccinerna verkligen vacciner? Enligt den klassiska definitionen skyddar ett vaccin mot en viss infektionssjukdom och gör den vaccinerade personen immun. Immunitet garanteras dock inte med de aktuella covidinjektionerna som bara kallas ”vacciner”.

I de klassiska vaccinerna injiceras ett dödat eller försvagat virus för att stimulera immunsystemet till att producera antikroppar, medan covid-injectionen använder en experimentell mRNA- eller vektorbaserad genterapi som saknar godkännande. Detta är en helt ny teknik som aldrig har tillämpats på människor tidigare och detta till och med utan att de brukligt genomförda djurförsöken har hunnit slutföras.

Gemensamt för alla dessa nya experimentella injektioner är att de innehåller kroppsfrämmande, konstgjorda virala genetiska koder, som är tänkta att förvandla kroppens celler till ”proteinfabriker” som tillverkar ett så kallat ”Spikprotein”. Dessa spikproteiner skall enligt denna teori sedan identifieras som främmande av immunsystemet och utlösa bildandet av antikroppar mot spikproteinerna. Denna genetiska manipulation av vår protein produktion stör övriga genetiska processer i våra celler. Och en genspecifik toxikologisk studie har ännu inte genomförts. (1)

Är de ”nya vaccinerna” farliga?
Vanligtvis tar ett vaccin 8-10 år att utveckla. Covid-injektionerna har dock bara genomgått nio månader av tester innan de gavs ett tillfälligt godkännande för användning i en krissituation. Biverkningar och dödsfall rapporteras nu in från hela världen. Bland dessa rapporterade biverkningar återfinns många mycket allvarliga problem: blindhet, cerebral venetrombos, stroke, hjärnblödning, hjärtmuskelinflammation, hjärtinfarkt, hjärtstillestånd, förlamning… (2)(3)(4)

Översikt över rapporterade dödsfall och biverkningar i USA och Europa:
a) USA, 28 maj 2021 (5):
• 294,801 biverkningar
• 5,165 dödsfall
b) Europa, 5 juni 2021 (6):
• 525,907 biverkningar
• 8,726 dödsfall

Diagrammet ovan illustrerar antalet misstänkta biverkningar mot covid-
19-vacciner, dvs. Janssen (AD26.COV2.S), Moderna (CX-024414), Pfizer-
Biontech (BNT162b2) och Astra Zeneca (CHADOX1 NCOV-19)) som
rapporterades till Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fram till 5
juni 2021. Antalet personer som vaccineras ökar ständigt. Den 5 juni 2021
rapporterade Our World in Data (7) 250 miljoner människor som har fått
minst en dos covid-19-vaccin.

Vid den tidpunkten hade Astra Zeneca 142 814 fall av totalt 264 549
inrapporterade fall, de hade det största antalet allvarliga fall, både i absoluta
tal och i procent (54%). Vad avser dödsfall i Europa relaterade till covid-
19-vaccin är Pfizer-Biontech på topp med 4233 dödsfall. (8)

 

I det brådskande öppna brevet från läkare och forskare till Europeiska
läkemedelsmyndigheten (EMA) angående Covid-19-vaccinsäkerhet anges:

[…] Vi noterar att ett stort antal biverkningar rapporterats efter vaccination av
tidigare friska yngre individer med de genbaserade COVID-19-vaccinerna.
Dessutom har det rapporterats i media över hela världen från vårdhem som
drabbats av COVID-19 inom några dagar efter vaccinering av vårdtagarna. Trots
att vi inser att dessa händelser, var och en för sig kan ha varit olyckliga
tillfälligheter, är vi bekymrade över att en tillräckligt nogran undersökning av
omständigheterna kring dessa biverkningar och dödsfall inte har genomförts,
speciellt i avsaknad av obduktion. […] (9)

Covid-injektionen är ett mänskligt experiment som strider mot Nürnbergkoden. (10)(11)

Varför covid-injektioner inte är nödvändiga?
Naturlig immunitet mot coronavirus vilar på två pelare: Antikroppar och specialiserade celler i immunsystemet, de så kallade ”hjälparlymfocyterna” och ”mördarlymfocyterna.” När ett virus kommer in i kroppen och orsakar sjukdom, reagerar immunsystemet genom att mobilisera denna ”försvarsarmé”. Det verkar som om vår kropp bekämpar coronavirus ”inte bara med antikroppar utan främst med cytotoxiska T-celler och mördarlymfocyter, som inte kan nås med vaccination.” (12)

Det betyder att vi har en immunologisk process som faktiskt ger ett starkare och långvarigare skydd än covid-injektionen. Dessutom garanterar inte covid-injektionen att något långvarigt skydd uppnås (13). Så som Dr Peter McCulloch nyligen redogjorde för i en Bitchute-intervju; människor som har injicerats kan fortsätta att föra smitta vidare och själv drabbas av covid (14). Enligt ”International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research” ett vaccin i fas III-klinisk prövning har endast 2% chans att lyckas.” (15)

Det entydiga svaret kan bara bli: Vi bör undvika att äventyra människors hälsa genom en covid-injektion som gör friska människor till kroniskt sjuka och i värsta fall leder till livshotande biverkningar och dödsfall. Barn som statistiskt sett varken kan bidra till smittspridning eller riskerar att drabbas av viruset, med en överlevnadsgrad på 99,997% (16), och vuxna som är symtomfria behöver inte en experimentell genbaserad covid-19-injektion som endast har ett tillfälligt nödgodkännande. I de fall då människor behöver vård så finns också många effektiva behandlingsmetoder så som ivermektin, hydroxiklorokin och vitaminer som har minskat dödligheten med över 70% på många håll i världen. (17)

Vad är den vetenskapliga grunden för pandemin?
PCR-testet är grunden för ”pandemin”, även om det inte finns några vetenskapliga bevis för att det kan upptäcka nya infektioner. Som ett resultat finns det ingen anledning att bära masker, hålla avstånd, acceptera begränsningar av grundläggande rättigheter eller vaccineras. Riskgrupper kan skyddas på andra sätt.

På folkhalsomyndighetens webbplatsen (18) står det: ”PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte. RNA från virus kan ofta påvisas i veckor (ibland månader) efter insjuknandet men innebär inte att man fortfarande är smittsam.” En analys av PCR-teststickor i Slovakien bekräftar: PCR-test är farliga. (19)

Varför pratar ingen längre om naturlig flockimmunitet?
Flockimmunitet uppnås när många människor (vanligtvis cirka 70% av befolkningen) har blivit immun mot en viss sjukdom. Nya infektionskedjor bryts då snabbt och sjukdomen kan inte längre spridas vidare.

Utdrag ur Great Barrington-deklarationen undertecknat av tusentals läkare över hela världen:

”Vi vet att det är mer än tusen gånger mer sannolikt att gamla och svaga människor dör av covid-19 än unga människor. I själva verket är covid-19 mindre farligt för barn än många andra sjukdomar, inklusive influensa. När immuniteten byggs upp i befolkningen minskar risken för infektion för alla – inklusive de som är i riskzonen. Vi vet att alla populationer så småningom når flockimmunitet – det vill säga den punkt där hastigheten för nya infektioner är stabil. Vårt mål bör därför vara att minimera dödlighet och skadorna på vårt samhälle tills vi uppnår flockimmunitet. Det mest empatiska tillvägagångssättet, som väger risker och fördelar mot varandra, är att låta alla med minimal risk för att bli allvarligt sjuka leva normala liv så att de kan bygga immunitet mot viruset på naturlig väg, och endast skydda de som är i riskgruppen. Vi kallar detta riktat skydd.” (20)

Läkemedelsindustrin tjänar miljarder på vacciner (21) och människors hälsa har de facto aldrig varit högt prioriterat för de flesta regeringar. Det planerade införandet av digitala vaccinationspass leder till en medicinsk apartheid i samhället, där statliga myndigheter har total kontroll över våra liv.

Självbestämmande, demokrati och mänskliga rättigheter inskränks nu alltmer kraftigt. Var kritisk och gör din egen efterforskning innan du godtar det ”Nya Normala” livet (22). Försök vara medveten om att media och det mesta av den information som du nås av, är hårt censurerad. Medicinsk och vetenskaplig fakta undanhålls regelmässigt från oss genom så kallade ”faktakontrollanter” som är styrda och betalade av samma intressen som har mest att vinna på en fortsatt viruspanik med massvaccinering som följd.

Länkar:
https://worlddoctorsalliance.com
https://doctors4covidethics.medium.com
https://americasfrontlinedoctors.org
https://childrenshealthdefense.org
https://worldfreedomalliance.org
https://corona-ausschuss.de/en/
https://aapsonline.org
https://id2020.org

Flygblad:
Finns att skriva ut som flygblad här

Viktiga fakta om covid-19-vaccinerna

Kolla på:
• „Profiteers of Fear – The business with
Swine Flu“, english subtitles, same
„players“ involved in 2009 as today:
https://youtu.be/lR3pXGQ_tqI
• NZ läkare: rumble.com
• Överlevare från förintelsen Vera Sharav:
https://youtu.be/vlGW_GhbFyU

Källor:
(1) rumble.com
(2) Interview with Prof. Dr. S. Bhakdi about the dangerous effects of the new genetherapies:
https://youtu.be/pyPjAfNNA-U
(3) Dr. Bridle (PhD vaccinologist/immunologist), Prof. Dr. Peter McCullough MD (the
most published MD and researcher on the subject of Covid in the USA:
https://takeactionforfreedom.com/risks/
(4) Dr. Michael Yeadon (PhD, VP, former Chief Scientist at Pfizer), full interview with
swedish subtitles: www.bitchute.com/video/BqOlM6uIGP7G/
(5) Open Vaccine Adverse Event Reporting System: www.openVAERS.com
(6) EudraVigilance – European Database of suspected adverse drug reaction reports
https://www.adrreports.eu/en/index.html
(7) https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=OWID_WRL
(8) Graphics: https://tiny.one/freedomactivists-210023
(9) Doctors for COVID Ethics: doctors4covidethics.org
(10) Lawyer, Dr. jur. Reiner Füllmich: https://www.bitchute.com/video/Z9fJLgYVWiNK/
(11) McCullough and Füllmich: https://www.bitchute.com/video/rKP61hruGxIt/
(12) Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, Dr. Karina Reiss ”Corona False Alarm?”
https://www.chelseagreen.com/product/corona-false-alarm/
(13) Nobel prize winner Luc Montagnier: https://tiny.one/MontagnierInterviewNeurod
(14) Dr Peter McCulloch: https://tiny.one/BrighteonMcCulloughWarns
(15) International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research
https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR
(16) childrenshealthdefense.org
(17) https://americasfrontlinedoctors.org/treatments/hydroxychloroquine/treatmentprotocols/
(18) folkhalsomyndigheten.se
(19) seemorerocks.is
(20) https://gbdeclaration.org
(21) https://www.bitchute.com/video/1U7BnEYj8VnB/
(22) The Great Reset by Spiro Skouras, https://www.bitchute.com/video/7Bcsu1ZtOOR3/

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här