EU planerar att förbjuda alternativmedicin och vitamin- och mineraltillskott från och med nästa år.

VIKTIGT UPPROP – rädda alternativa mediciner & jordbruk i EU

I januari lägger EU fram ett förslag som kommer att sätta stopp för att sälja och köpa alternativa tillskott och mediciner. Alla vitaminer och mineraler t.ex. får bara innehålla en liten verkningslös mängd för att få säljas fritt. När preparaten har en verkan ska de klassas som läkemedel och får bara säljas på apotek. Då måste de ha genomgått en vetenskaplig test för läkemedel, vilket bara de multinationella företagen har råd med. Slutkontentan är att de stora läkemedelsföretagen får kontrollen över allt som säljs och tjänar ännu mer pengar på vår ohälsa och våra valmöjligheter till att söka efter alternativ läkevård kommer att strypas.

Om de får ihop 1 miljon namnunderskrifter så är EU tvingade att ta upp förslaget till prövning en gång till. Eliant är den antroposofiska rörelsens upprop mot detta förslag. Sprid vidare till alla ni känner – d