Att kontrollera det ekonomiska systemet är det viktigaste verktyget för att styra ett samhälle och en värld. Därför är det av högsta vikt att vi tittar närmare på hur det ser ut idag och hur systemet kan komma att utvecklas. Det endast är en tidsfråga innan Sverige kommer att få en digital valuta. Det viktiga är egentligen vilka som kommer att ge ut de nya digitala pengarna och hur de kommer att fördelas och kontrolleras.

Riksbanken har uttryckt en vilja att införa en e-krona som en kompletterande betalningsmetod till kontanterna och det pågår för närvarande pilotprojekt för att utvärdera tekniska och praktiska aspekter av en sådan lansering. Enligt Nya Dagbladet så har man i den senaste rapporten sagt att det inte är aktuellt med en e-krona i nuläget. Den kan dock införas vid senare tillfälle, eller att en europeisk digital valuta kommer att introduceras istället. Det finns också andra alternativ som kryptovalutor, som kan vara alternativ till en e-krona.

E-kronan är en digital version av den svenska kronan som skulle utgöras av en statligt utgiven digital valuta. En av fördelarna med en e-krona skulle vara att den skulle minska privata bankers makt genom att erbjuda en alternativ betalningsmetod som är direkt knuten till Riksbanken, istället för att enbart tillhandahållas av privatägda banker. Genom att ha en e-krona som statlig digital valuta skulle Riksbanken ha en direkt roll i att tillhandahålla betalningstjänster, vilket skulle minska de privata bankernas inflytande över penningflöden och därmed minska deras makt. De privata bankerna skulle även potentiellt tappa sin möjlighet att själva trycka och ge ut krediter vilken är deras nuvarande största inkomstkälla och kanske det största bedrägeriet i världshistorien.

Å andra sidan finns det en oro för att införandet av e-kronan kan leda till att Riksbanken får för mycket kontroll över människors ekonomi och deras möjlighet att göra köp. Om Riksbanken har full kontroll över den digitala valutan kan de i teorin kontrollera vilka transaktioner som tillåts och vilka som inte gör det, vilket skulle kunna utnyttjas för att inskränka på individens frihet och rättigheter. I rapporten förklarar Riksbanken att de just gjort tester med villkorade köp där betalningen endast går igenom om en rad villkor uppfylls. De kommer även att hantera information om köparen. En statligt kontrollerad digital valuta kan i värsta fall användas för att skapa en totalitär stat som styr alla aspekter av människors liv, där individer inte längre har rätt att själva bestämma över sin egen ekonomi och konsumtion.

I slutändan är det viktigt att Riksbanken hittar en balans mellan att ge allmänheten frihet att använda e-kronan på ett sätt som fungerar för dem samtidigt som de också kan hålla koll på penningflödet och reglera ekonomin. För att säkerställa att Riksbanken agerar i medborgarnas intresse så är det viktigaste just hur Riksbanken gör sina beslut och hur man väljer de ingår i beslutsprocessen. Riksbanken är idag en myndighet under riksdagen. Riksdagen utser ledamöterna i riksbanksfullmäktige. Riksbanksfullmäktige utser i sin tur ledamöterna i Riksbankens direktion samt ansvarar för att övervaka och kontrollera direktionens arbete. Riksbanken agerar sedan självständigt utan riksdagens inblandning. Riksbanken har därmed möjlighet att göra bra beslut, förutsatt att de som sitter i regeringen verkligen representerar folken. Vårt demokratiska system fungerar dock inte i Sverige eller någon annan plats jag känner till, vilket är en annan historia. Vi kan se att projektgruppen bakom e-kronan idag samarbetar med bland annat Bank of Israel, Norges Bank och Bank for International Settlement (BIS).

Många tror att en oberoende digital valuta kommer att konkurrera ut centralstyrda valutor. Kryptovalutor som Bitcoin och Eterium har möjligheten att bli ett allmänt betalningsmedel. Fördelen med en decentraliserad valuta är att varken staten eller privata banken har kontrollen över transaktioner eller utgivning. Dock så har många av de digitala valutorna idag problem med transaktionstider, fördelning och hur styrning av systemet ska ske. Varje dag släpps dock nya kryptovalutor och det är endast en tidsfråga innan de olika barnsjukdomarna kommer att vara borta och ett sant demokratiskt och decentraliserat system skapas. Det finns dock fortfarande ett hot att staten kommer gå in och förbjuda decentraliserade valutor, någonting vi måste vara uppmärksamma på.

Se gärna Mathias Anderssons youtube för ingående information om vårt monetära system. Du kan även läsa på sidan positiva pengar där de pratar om fördelar med digitala valutor och problematiken med rådande penningsystem.

Mikael Cromsjö – Vilken valuta kommer att vinna?
Vaken.se

1 KOMMENTAR

  1. Ifall riksbanken inte vore under kontroll av BIS så kunde kanske den idén fungera parallellt med kontanter, men så är inte fallet riksbanken har ingen självständighet.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här