Selma Gamaleldin är grundskoleläraren som förlorade sitt jobb då hon inte ville tilltala en av sina elever med ”hen”, något som elevens föräldrar krävde.

Selma försökte hitta en kompromiss och föreslog att hon istället för pronomenet ”hen” skulle använda elevens namn, men det var inte en acceptabel lösning enligt föräldrarna.

Hon berättar att pojken själv aldrig hade bett att bli omtalad som ”hen”. Efter en tid kallades hon till ett möte med rektor och andra lärare som försökte övertala henne att säga ”hen”. Allt mynnade ut i att hon blev avstängd från sitt arbete och fick en veckas betänketid. Selma stod fast vid sin uppfattning med påföljd att hon blev uppsagd från sin provanställning.

Skolan blev anmäld till Diskrimineringsombudsmannen vilken tilldömde den kränkte eleven en ”kränkningsersättning” på 150 000 kr. Selma berättar om hennes kristna livsåskådning och hur den ligger till grund för hennes ställningstagande. Selma söker jobb som lärare och hoppas få en tjänst till höstterminen.

swebbtv.se, Ville inte säga ”hen” och förlorade lärarjobbet – Selma Gamaleldin