Den svenske journalisten Kent Werne skrev nyligen en artikelserie för ETC i tre delar om vaccinkritiska röster, där han sprider vanliga myter och lögner om Andrew Wakefield och vaccinsäkerhet, istället för att granska vad forskarna verkligen säger om de vaccintillsatserna som han nämner i sin artikelserie och föra fram forskarvärldens åsikt på ett balanserat sätt. Werne nämner både aluminium och kvicksilver, och påpekar att myndigheter menar att mängden aluminium och kvicksilver som finns i vaccin är så liten att det inte är skadligt, en vanlig myt som sprids av myndigheter som inte är baserat i något konstaterande och resultat av en vetenskaplig studie.

Werne upprepar den falska anklagelsen mot läkaren Andrew Wakefield, att han begått bedrägeri och är en bluffmakare som förfalskat sina studieresultat, vilket är rena tabloidnyheter och inte vetenskap eller fakta, och vilket kommer att bemötas i slutet av denna artikeln. Dessutom har en studie från 2018 nu visat att det verkar som om Wakefield-hypotesen var rätt.

Werne nämner i sina artiklar två ledande röster för vaccinsäkerhet, inte vaccinmotståndare som Werne dock skulle beskriva dom, och de är JB Handley och Robert F Kennedy, som är författare till böckerna How to End the Autism Epidemic och Thimerosal: Let the Science Speak, som består av hundratals sidor av seriös och granskad vetenskap, vetenskap som journalister som Werne inte vill sätta sig in i, innan de ger ut vilseledande information om vaccinsäkerhet till massorna.

Werne skriver att myndigheter menar att halten aluminium och kvicksilver som finns och har funnits i vaccin är låga och säkra halter, något som kommer bli demonstrerat att vara falskt i denna artikeln, Werne nämner också att flera stora studier visat att det inte finns någon koppling mellan tiomersal och autism, men att detta inte lugnat vaccinmotståndarna, verkligheten är den som vi kommer att se i denna artikeln, att majoriteten av studierna visar en koppling mellan tiomersal och autism, samt att det existerar ett konsensus att tiomersal är neurotoxiskt och kan leda till neurologiska skador, och är skadligt i alla mängder.

Werne nämner att DTP-vaccinet inte har blivit demonstrerat att kunna orsaka hjärnskada, men nämner inget om hur det har blivit demonstrerat att det däremot kan och har orsakat hög dödlighet i nyfödda flickor, något den mycket hyllade vaccinforskaren Peter Aaby har visat. Encefalopati (hjärnskada) är en erkänd biverkning av vaccin av kompenseringsprogrammet för vaccinskador i USA. Angående hjärnskadors koppling till vaccin, vi har nu tydliga, otvetydiga, replikerbara vetenskapliga bevis på att det första vaccinet (Hepatit-B-vaccinet) som ges till de flesta nyfödda orsakar hjärnskador. Hepatit-B-vaccinet ökar även IL-6-värdet i hjärnan (Q Li 2015), på grund av och eftersom det innehåller aluminium i enormt höga och osäkra halter av 250 mg. Cytokinen IL-6 är implicerad i autism; den orsakar autismliknande beteenden och hjärnskador i djurmodeller, och är kopplad till autism hos människor.

Forskare i Kina har 2018 i en statlig finansierad studie ledd av Dr. zhibin Yao hittat bevis som visar att detta vaccinet (Hepatit-B-vaccinet) orsakar hjärnskador, och de har visat att en dramatisk förändring sker med immunsvaret mellan 35-42 dagar som orsakar neurologiska skador och detta vaccin har licensierats genom kortsiktiga studier där man krävt biverkningar inom fyra-fem dagar efter vaccinationstillfället för att vaccinet inte ska godkännas, så det är nu bevisat att dessa kortsiktiga studier är värdelösa vad det gäller att upptäcka neurologiska skador.

Till exempel finns det två Hepatit B-vacciner licensierade för en dag gamla bäbisar i USA – en tillverkad av Merck och den andra av GlaxoSmithKline. Merck’s Hepatit B-vaccin licensierades av FDA efter försök som krävde biverkningar inom bara fem dagar efter vaccinationstillfället [för att inte godkännas]. På liknande sätt licensierades GlaxoSmithKlines Hepatit B-vaccin av FDA efter försök som krävde negativa biverkningar inom fyra dagar efter vaccinationstillfället [för att inte godkännas].Uppföljningsperioder på 4 eller 5 dagar är inte tillräckligt långa för att upptäcka möjliga biverkningar såsom autoimmuna eller neurologiska störningar, krampanfall eller dödsfall. Vad som är värre är att eftersom ingen av dessa kliniska prövningar använde en kontrollgrupp var det omöjligt att vetenskapligt avgöra – inom den begränsade fyra eller fem dagars granskningsperioden – om några negativa biverkningar var från det Hepatit B-vaccin som utvärderades.

Werne citerar Karin Lores som säger att det inte är möjligt för vaccintillverkarna att komma undan med otestade vaccin, eftersom allt är så kontrollerat av myndigheterna, och påpekar vidare att vaccinet ju ska ges till friska människor, till små barn, och att det därför måste vara testat och kontrollerat många gånger om innan det sprutas in. Detta är en av de vanligaste myterna som sprids om vaccin idag, att alla vaccin och dess ingredienser är säkerhetstestade, till och med vaccinforskare som Karin lores tror fullt ut på detta, och har aldrig tagit sig tiden till att verkligen studera historien av hur det går till när ett vaccin godkänns och släpps till marknaden, verkligheten hon beskriver av säkerhetskontroller och ett granskande av myndigheter, existerar inte, det finns inga sådana seriösa säkerhetsstudier av vaccinen i våra vaccinscheman, och det har aldrig funnits några sådana krav från myndigheters håll som Karin lores falskt beskriver.

Man har aldrig undersökt hela vaccinschemat som ges och testat det för sin säkerhet. The Institute of Medicine (IOM) skriver, ”Befintlig forskning har inte utformats för att testa hela immuniseringsschemat. Studier som är utformade för att undersöka långtidseffekterna av det kumulativa antalet vacciner eller andra aspekter av immuniseringsschemat har inte