En grupp amerikanska underrättelseexperter med lång erfarenhet, Veteran Intelligence Professionals for Sanity, VIPS, konstaterar i en rapport den 24 juli att det nu är fastslaget att datorerna hos Democratic National Committee (DNC) inte blev ”hackade”, alltså tappade på information via internet, utan att informationen som fanns på dessa datorer, och som publicerades av Wikileaks i juni 2016, hade kopierats över till en extern minnesenhet av en person med direkt fysisk åtkomst till DNC:s server. Samma server manipulerades sedan i juli 2016, med syftet att misskreditera Wikileaks-informationen, genom att metadata ändrades så att det skulle se ut som att DNC:s datorer blivit hackade av ryssar.

Läs mer på larouche.se