En visselblåsare från vaccinindustrin avslöjar de verkliga farorna med coronavaccinet. Han ser speciellt faror med adjuvanserna i vaccinet som är färre till antal än vanliga vaccin men finns i större koncentrationer. Adjuvanser i vaccinet kan leda till att immunförsvaret reagerar på dessa i framtiden när man får i sig vanliga ämnen t.ex. via kosten som även finns i vaccinet och triggar då en allergisk reaktion och andra autoimmuna sjukdomar.

banned.video