Lizzy Phelan var en av journalisterna som satt fast i hotell Rexos när rebellerna nådde Tripoli i Libyen år 2011. Hon vittnar om hur NATO anföll civila som försökte försvara sin stad med missiler och apachehelikoptrar. Hundratusentals vapen hade delats ut till de som ville försvara sig mot rebellerna. Dessa blev måltavlor för NATO. Hon berättar vidare om hur NATO dödade närmare hundra civila i Zliten i en bombräd.