Vittnesmål från Syrien: “Vårt land var inte perfekt, men det var i alla fall säkert.”

0
5088
isis

Mariana Sawas är invånare i Aleppo i Syrien. Hon har skrivit brev till KIT och säger:

“Det pågår ingen revolution i Syrien. En revolution förutsätter att det finns en tänkare som leder folket mot framgång och lycka. Det enda vi har är krigare och terrorister från hela världen som förstör Syrien. Jag vet att vårt land inte var perfekt, men det var i alla fall säkert.”

Läs hela hennes brev på KIT.

palbergstrom.com