Allt fler svenskar träder nu fram och vittnar om hur de diskrimineras eller helt nekas i Sverige vård på grund av att de valt att inte låta sig injiceras med covidvaccin. I flera fall ska sjukvårdspersonal skällt ut ovaccinerade patienter och sagt att de inte längre är välkomna på sjukhusen och vårdcentralerna.

nyadagbladet.se