Bönderna protesterar över hela Wales mot den landsbygdspolitik som införs av den walesiska regeringen, vilka hotar inte bara tusentals arbetstillfällen utan även deras livsstil.

Under de senaste veckorna har de dykt upp vid politiska evenemang med sina traktorer och orsakat trafikförseningar på walesiska vägar, och en del tror att detta kan vara en av de största kriserna för det walesiska Labourpartiet på årtionden. Jordbrukssektorn, och särskilt boskapsuppfödningen, får skulden av klimatalarmister för Storbritanniens metanutsläpp.

Böndernas främsta oro är det Hållbara Jordbrukssystemet (SFS) som den walesiska regeringen har implementerat som en finansieringsmetod för industrin från och med nästa år. En av dess huvudbeståndsdelar är att tvinga bönder att se till att en tiondel av deras mark fortsätter vara täckt av träd. För bönderna skulle detta kunna bli ganska dyrt och opraktiskt. Dessutom kan det leda till en överväldigande mängd administration, samtidigt som bönder med bolån kan bli nekade av banker eftersom plantering av träd kan minska markvärdet. Ytterligare 10 procent av deras mark måste vara avsatt för en naturlig livsmiljö enligt de nya reglerna.

Det kontroversiella programmet hävdar att bönderna kommer ”belönas för att svara på klimat- och naturkriserna”, men det är oklart hur mycket pengar bönder kommer att få för att avstå en femtedel av sin produktiva mark.

En annan anledning till att de är emot planen är att den kommer att gradvis införa strikta regler för att kontrollera spridningen av djurgödsel och konstgödsel. Det finns också 17 ”universella åtgärder” som kommer att styra många aspekter av jordbruket, från bevarande av livsmiljöer till ”kontinuerlig personlig utveckling”.

En rapport om SFS:ens påverkan visar att den kan orsaka en minskning av antalet walesisk boskap med nästan 11 %, tillsammans med en 11 % minskning av arbetskraften på walesiska gårdar, vilket motsvarar 5 500 jobb. Det skulle också innebära att industrin förlorar miljontals pund.

Ioan Humphreys, bonde i femte generationen, berättade för AP: ”Jag har en tvåårig son som älskar varje minut på gården, och jag kämpar för hans framtid på den gården. Var tror de som kommer på dessa planer att deras mat ska komma ifrån?”

Som en del av deras kampanj ”Enough is Enough” har bönderna dykt upp med traktorer utanför den walesiske landsbygdsministerns kontor. Vissa demonstranter bar skyltar med slogans som ”Inga bönder, ingen mat” och ”Vi kommer inte att flyttas!”

Hundratals traktorer störde också trafiken på en motorväg i sydvästra Wales, vilket ledde till att walesisk polis instruerade förare att helt undvika området.

Walesiska bönder anser att de nya reglerna är orealistiska och ”förolämpande”
Jordbrukaren Stella Phillips berättade för The Times: ”Vi har redan en massa regler och föreskrifter som vi klarar av och redan bedriver jordbruk med. Men jag vet inte hur vi ska klara av allt detta. När kommer du att ha tid att odla? Om det inte fungerar där ute på fälten kan du glömma skrivbordet här inne eftersom det inte kommer att finnas något att mäta, övervaka eller sälja. Om vi måste plantera 10 procent träd är det kört.”

På hennes familjs 85 hektar stora gård kämpar de med att hitta utrymme för skogsmark för att uppfylla kraven. De är även oroade över kraven att skapa dammar. Att inhägna dammarna innebär att de måste genomgå den byråkrati som krävs för att få bygglov, men att lämna dem oinhägnade innebär en fara för deras små barn. Dessa vattenansamlingar lockar också insekter som kan bära med sig infektioner och riskera hälsan för deras får.

Jordbrukare i Storbritannien får redan väldigt lite av det detaljhandelsvärde som deras produkter har, där mejeriproducenter får mindre än en pence av detaljhandelsvärdet på en 480-gramsost. Dessutom ökar produktionskostnaderna, alltifrån foder och gödsel till bränsle och energi, vilket gör det svårare för dem att göra vinst. Dessa nya regler kan leda till att många jordbrukare går i konkurs, särskilt de med mindre gårdar.

naturalnews.com, Walesiska bönder protesterar mot ”hållbart jordbruksschema” som kan driva dem i konkurs

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här