Det har kommit ut uppgifter om att studier på hydroxyklorokin utförda under UK Recovery trial och WHO Solidarity trials använt potentiellt dödliga doser av hydroxyklorokin på ett sätt som inte gett någon nytta för patienter med covid-19. Båda försöken har sponsrats av Bill & Melinda Gates Foundation som gett pengar till UK Recovery trial och som under många år gett miljarder dollar till WHO.

Förutom att doserna var flera gånger över rekommenderade maxvärden av hydroxyklorokin så gavs de för sent i sjukdomsförloppet för att vara effektiva mot sars-cov-2. I försöken så redovisningen av resultat varit begränsad för att skydda sponsorerna. WHO gömde uppgifter om doserna av hydroxyklorokin men de gick att finna då de registrerats lokalt i de olika länderna.

Slutsatserna av försöken ger en dyster bild. WHO och nationella hälsomyndigheter, universitet och välgörenhetsorganisationer har utfört stora kliniska försök som har utförts på så sätt att hydroxyklorokin inte skulle vissa någon positiv effekt på behandling av covid-19, troligtvis för att ge fördelar till mycket dyrare konkurrerande läkemedel och vaccin under utveckling.

Vad som gjorts betyder att dessa myndigheter och välgörenhetsorganisationer och har konspirerat för att öka antalet dödsfall under dessa kliniska studier.

De har på så sätt även konspirerat till att undanhålla miljarder människor från ett potentiellt effektivt och billigt läkemedel om det använts på rätt sätt under en pandemi. Detta kan ha lett till att pandemin förlängs, större ekonomiska skador och ökat antal döda.

palmerfoundation.com.au, WHO-försök med hydroxyklorokin använde potentiellt dödliga doser

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här