Denna viktiga nyhet som berör alla även på lokal nivå bemöts med total tystnad i de flesta lokaltidningarna. Med samma tystnad bemöts även rivningen av kopparnätet för fast telefoni vilket även det är av stort intresse för allmänheten på lokal nivå, eftersom det berör både hälsorisken med trådlöst och en säker elektronisk kommunikation.

Samma kompakta tystnad i lokalpressen bemöttes avslöjandet av professor Anders Ahlbom som entledigats av WHO p.g.a intressekonflikt, då Ahlbom sitter som ledamot i sin bror, Gunnar Ahlboms företag som lobbar för mobilindustrins intressen inom EU. Professor Anders Ahlbom har i Sverige huvudansvaret att bevakar hälsoriskerna med strålningen från mobiltelefonin och sitter som ordförande i det svenska vetenskapliga rådet FAS (Forskningsrådet för Arbetsmiljö och Socialvetenskap). Han har under drygt 7 års tid givit sig själv hela anslaget till sina egna projektstudier och genom det stoppat övrig viktig och relevant forskning kring artificiell mobilstrålningen från både sändare och mobiltelefoner. Det är våra statliga skattemedel som Anders Ahlbom tillskansat sig, för att åt mobilindustrin ta fram en tillrättalagd forskning som förnekar hälsoriskerna.

Anders Ahlbom har tvärsäkert förnekat att denna strålning är farlig trots att han mycket väl känner till att flertalet studier utomlands visat på hälsorisker, vilket nu WHO har fastslagit efter att de slängt ut Anders Ahlbom som mobiltelefonindustrins lobbyist.

Övriga EU-länder diskuterar mobilstrålningen som en allvarlig folkhälsorisk både från sändare och från mobiler, men i Sverige är det för det mesta tyst. På grund av hälsorisken vill man förbjuda trådlöst i skolorna i EU-länderna, medan man i Sverige bygger ut trådlöst i skolarna i rasande takt och har bråttom att riva det miljö- och hälsovänliga fasta telenätet.

Enligt skollagen skall alla barn vistas i skolan. Med hjälp av lagen påtvingar nu ansvariga politiker våra barn allvarliga hälsorisker i skolmiljön. Och genom att regeringen tillåter rivning av det fasta telenätet tvingar man befolkningen att nyttja det hälsofarliga trådlösa mobilnätet. Men i massmedia är tystnaden kompakt. Varför?

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) påstår att det inte finns vetenskapliga belägg att barn är mer känsliga än vuxna för denna pulsmodulerade strålning. I Folkhälsorapporterna står det att det inte finns någon forskning på barn, alltså uttalandet från SSM bygger på förvrängd fakta. Avsaknad av forskning är inget bevis för att barn inte är känsligare än vuxna. Däremot är det vetenskapligt bekräftat att barn är känsligare än vuxna för all miljöpåverkan. Med undantag, journalisten Mona Nilsson, tycks övriga journalistkåren blunda inför all fakta som finns. Det ansvariga politiker, tjänstemän och mobilindustri gör mot våra barn nu i Sverige och hela folkhälsan är att medvetet skada oss till liv och hälsa vilket borde ställas under 3 kapitlet 7 § i Brottsbalken. Genom massmedias tystnad kan mobilindustrin fortsätta en hänsynslös exploatering av hela befolkningen och våra barn kommer att få betala det högsta priset. För oss som införskaffat tillgänglig faktakunskap är det ofattbart.

Solveig Silverin, miljöingenjör, f d handläggare länsstyrelsen Kalmar miljöenhet

WHO har fastslagit att strålningen från mobiltelefonen ger en förhöjd risk för hjärntumör

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här