WHO har gjort enormt många märkliga uttalanden under denna pandemi. Det är en politiskt styrd organisation som tyvärr sedan läkemedelsindustrin gjorde sitt intrång i organisationen kring millennieskiftet har allt mindre med världens folkhälsa att göra.

År 2009, strax före lanseringen av svininfluensan som en pandemi, hade läkemedelsindustrin lyckats lobba för att få WHO att ändra definitionen av en pandemi. Två kriterier behölls, att infektionen skulle spridas snabbt och i hela världen, men kriteriet hög dödlighet togs bort.

I november 2020 ändrade även Världshälsoorganisationen kriterierna för flockimmunitet, och omkullkastade den uppfattning som sedan över hundra år gällt och som i princip har betraktats som en naturlag. WHO skrev att det enda som ger flockimmunitet mot covid-19 är vaccin.

 

Detta blev dock för magstarkt även för WHO, så i slutet av december ändrade de uttalandet och erkände att även de som haft smittan kan bidra till flockimmunitet.

Alla WHO:s klavertramp ska inte radas upp här, däremot ett som är helt färskt. Att de nordiska länderna infört restriktioner mot användning av Modernas vaccin på grund av ökad förekomst av hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammation ogillas av WHO. Men CDC, som inte går ut med varningar i onödan, uppgav redan 23 juni 2021 att det sannolikt finns ett samband mellan vaccinen och dessa biverkningar. De uppdaterade sin studie 30 augusti, inkluderade då alla anmälningar till biverkningssystemet VAERS till och med 18 augusti -21. Nedanstående riskökning kunde ses för Pfizers respektive Modernas vaccin.

Nu hävdar WHO att ”… den information man fått den 26 maj och 9 juli 2021 visar att nyttan av vaccinet är större än risken att drabbas av hjärtsjukdom om man får ett mRNA-vaccin som Moderna eller Pfizer.” Epidemiologen och professorn Didier Pittet, verksam i Genève, säger: ”Risken att drabbas av myokardit eller perikardit är mellan tio och hundra gånger högre om man får covid-19 än om man tar vaccinet. Man måste tänka på att sjukdomen