På vaken.se har du kunnat läsa om hur vaccinationen mot svininfluensan både varit onödig och skadlig för hälsan. Ofta har dessa åsikter beskrivits i media som ”konspirationsteorier” utan grund i verkligheten. Nu har fallet tagits upp i Europarådet och WHO står anklagade för korruption och att ha vilselett regeringar. Klicka på ”läs mer” för fullständig artikel.

Häromdagen kallades WHO till förhör inför Europarådet om svininfluensan. Paul Flynn, vice ordförande i rådets hälsokommittée sa att WHO vilselett regeringar att köpa in massvis med vaccindoser.

I vad som måste betecknas som en unik händelse kallades WHO till förhör inför Europarådet den 26 januari för att bland annat svara på varför man har vilselett regeringar runt om i världen att köpa in massvis med vaccindoser för något som i själva verket visat sig vara en mild influensa?

Rådets ordförande Paul Flynn slog fast:

”Detta har kostat regeringar mycket pengar som kunde ha spenderats bättre, stressat människor och skapat kaos i sjukvården. WHO har förstört mycket av sin trovärdighet då de slagit falskt alarm.”

Och vidare:

”Det fanns ett finansiellt imperativ bakom det här och läkemedelsindustrin som investerat fyra miljarder dollar har drivit på samt haft egenintresse av att det fanns en fruktan och blev ett enormt överinköp av vaccin.”

WHO försvarade sig under förhöret med att analyser visat att svininfluensan genetiskt var mycket annorlunda jämfört med andra influensor och att klinisk information från Mexiko visat på att viruset kunde orsaka allvarlig sjukdom och död. Man kunde identifiera en mycket allvarlig lunginflammation som i många fall visat sig vara dödlig och den geografiska spridningen var exceptionellt snabb, hette det.

Enligt WHO:s egen hemsida har till dags dato 14 142 människor dött i svininfluensan. Jämför det med att en vanlig influensa per år sägs döda mellan 250 000 och 500 000 människor i världen.

Låt oss nu blicka bakåt i tiden en stund. År 2003 definierade WHO ”influensapandemi” på följande sätt:

”En influensapandemi uppstår när ett influensavirus dyker upp som människor saknar immunitet mot vilket resulterar i flera samtidiga epidemier världen över med ett enormt antal döda och sjuka.”

Baxter Company, som är en av tillverkarna bakom vaccinet mot svininfluensa har varit inblandade i två stora skandaler. Det första var 2006 när tiotusentals blödarsjuka injicerades med HIV-virus och Baxter fortsatte sälja vaccinet även efter att smittan var känd. Den andra var när Baxter släppt ett influensavaccin som innehöll fågelinfluensavirus till 18 länder. Tack vare att ett labb i Tjeckien upptäckte viruset i vaccinet undvek vi en världsomfattande epidemi då.

Den stora frågan är: Hur kunde detta företag av misstag blanda levande fågelinfluensavirus (både H5N1 och H3N2, den mänskliga formen) i sitt vaccin? Eftersom Baxter International Company följer något som kallas BSL3 (biosäkerhetsnivå 3), en uppsättning protokoll för laboratoriesäkerhet att förhindra korskontaminering av material, så borde ett sådant misstag rent logiskt inte kunna ske.

Trots dessa två händelser har alltså WHO ett avtal med Baxter Pharmaceuticals att producera vaccin till hundratals miljoner människor.

Den 28 augusti år 2008 så fyllde läkemedelsföretaget Baxter International i ett patent för H1N1-vaccinet. Det innebär att de begärde patent på svininfluensavaccinet mer än ett halvår innan själva svininfluensan bröt ut i Mexico. Nio månader senare ändrade WHO av någon anledning kriterierna för vad som är en pandemi och månaden efter förklarade WHO att svininfluensan var en sådan.

Baxters patent offentliggjordes i mars 2009, en dryg månad senare uppstod svininfluensaviruset. I maj 2009 ändrades WHO:s definition på en pandemi. Nu lät det plötsligt så här:

”En sjukdomsepidemi uppstår då det finns flera fall av sjukdomen än normalt. En pandemi är en världsomfattande epidemi av en sjukdom. En influensapandemi kan uppstå då ett nytt virus förekommer mot vilken befolkningen saknar immunitet.”

Tom Jefferson, epidemiolog på ansedda Cochrane Institute i Australien som har ifrågasatt hela influensahysterin. Han säger bland annat:

”Är det inte anmärkningsvärt att WHO har ändrat sin definition av en pandemi? Den gamla definitionen var ett nytt virus, som gick runt fort, som du inte har immunitet mot och som skapade en hög sjuklighet och dödlighet. Nu de sista två meningarna tagits bort, och det är hur svininfluensa har kategoriserats som en pandemi.”

Europarådsparlamentarikern Wolfgang Wodarg anklagade WHO för att deklarera en falsk epidemi:

”Det är vår skyldighet att tala om för människor när något är allvarligt och farligt. Men i detta fall har vi blåst upp något som visades sig vara en mild sjukdom, vi har skrämt människor och vi har skickat offentliga hälsomedel i fel riktning. Våra barn har vaccinerats i onödan. Detta är fel.”

Det är numera bevisat att flera av WHO:s rådgivare är kopplade till läkemedelsindustrin. Emergency Committée som rådgör WHO-chefen Margaret Chan angående viruset är hemlig. Kommittén sammankallas av WHO:s generaldirektör vid behov för att ge råd om internationella sjukdomsutbrott och namnen på medlemmarna i kommittén är alltså hemliga.

Gregory Hart som är talesman för WHO sa vid en intervju i november 2009 att det finns flera kommittéer som ger råd om olika aspekter kring svininfluensan och hur man kan bekämpa den, och att dessa kommittéer undviker intressekonflikter.

Låt oss titta närmare på det där sista påståendet. När det gäller influensa och vaccin så har WHO samarbete med bland annat Ad hoc Policy Advisary Working Group on Influenza A (H1N1) och Sage-kommittén. I Ad Hoc-kommittén sitter en professor som expert, som även är världsledande virusforskare och äger två bioteknikföretag som jobbar med influensavaccin. Något som han också fått kritik för i tidningen Science. Tre av Sages medlemmar har kontakter med läkemedelsindustrin. De har bland annat fått pengar och stöd av de ledande vaccinföretagen. Louise Voller och Kristian Villesen på den danska tidningen Information avslöjade att två ”oberoende” experter på Sages möten i Genève hade fått rådgivarpengar från läk