Vid konferensen WHO Global Vaccine Safety Summit, 3 december 2019, gjordes en hel rad betydande erkännanden som myndighetspersoner världen över som jobbar med vaccin borde känna till och ta till sig av. Speciellt viktigt var att man var ärlig om och erkände att vaccinsäkerheten är grovt bristande och att vaccin inte genomgår de säkerhetsstudier som de borde och att det inte finns några ordentliga farmakologiska rapporteringssystem på plats som kan informera om riskhantering. Man var också ärlig om att vaccinmotstånd främst inte alls handlar om felinformation, utan att det handlar om verkligheten av bristande säkerhet som även många yrkesverksamma inom sjukvården är oroade över, och att man borde sluta att kalla folk för ”vaccinmotståndare” som har blivit ett slags hån, och istället diskutera den verkliga frågan om säkerhet, som vi som studerar vaccinlitteratur redan känner till är en fråga som våra journalister inte är det minsta insatta i, och så fort tveksamheter kring vaccin nämns i media, så nämns inget om denna verkliga fråga om säkerhet, istället hånar man de okunniga ”vaccinmotståndarna” som inte är pålästa. Men som WHO nu erkänner, så är den stora frågan globalt när det gäller tveksamheter om vaccin, just säkerhet, det handlar inte alls om dålig och felaktig information om själva vaccinen, det handlar främst om att alla så kallade ”vaccinmotståndare” och personer som är tveksamma och kritiskt ställda till en del vacciner, alltid har haft rätt om att vaccin inte genomgår några seriösa säkerhetskontroller, och även om att det finns ett tydligt växande konsensus och växande bevisberg som indikerar att vaccininducerad immunaktivering och i synnerhet aluminiumadjuvanser kan orsaka psykiska sjukdomar och neurologiska utvecklingsstörningar, inklusive autism.

Genomgång av WHO-konferensen 2019

FDA-CHEF GODKÄNNER PLAN FÖR KONTROLL AV SÄKERHET

Dr. Marion Gruber, chef för Office of Vaccines Research and Review, Center for Biologics Evaluation and Research, FDA, diskuterar farmakologiska rapporteringssystem som ännu inte finns, vilket är viktigt för att ”verkligen informera om riskhantering.” Länk till video.

FÖRTRYCK AV ETT FÅTAL

Dr. David Kaslow, V.P., PATH, CVIA, diskuterar dilemmat med ”förtryck av ett fåtal” under små kliniska försök för vaccinsäkerhet. Dr. Marion Gruber, chef för Office of Vaccines Research and Review, Center for Biologics Evaluation and Research, FDA diskuterar aktuella problem för varaktigheten på uppföljningsstudier och studier efter utsläppandet på marknaden gällande vaccinsäkerhet. Länk till video.

VÄCKARKLOCKA FÖR VERKLIG FORSKNING KRING SÄKERHET

Professor Heidi Larson, Ph.D., professor i antropologi och chef för Vaccine Confidence Project uppmanar läkarkåren att satsa på forskning inom säkerhet, och hävdar att ”man kan inte återanvända samma gamla vetenskap för att det ska låta bättre om man inte har inte den vetenskap som är relevant för det nya problemet.” Länk till video.

HUR MYCKET UTBILDNING FÅR LÄKARE NÄR DET GÄLLER VACCIN?

Professor Heidi Larson, Ph.D, professor i antropologi och chef för Vaccine Confidence Project redogör vid W.H.O.s globala toppmöte om vaccinsäkerhet för hur lite utbildning läkare får kring vaccin. Länk till video.

ÄR BENÄMNINGEN ”VACCINMOTSTÅNDARE” ETT HÅN?

Professor Heidi Larson, Ph.D, professor i antropologi och chef för Vaccine Confidence Project uppmanar sjukvården att sluta använda det nedsättande uttrycket ”vaccinationsmotståndare.” Länk till video.

WHO ERKÄNNER ATT DET INTE HANDLAR OM ”FELINFORMATION” OM VACCIN

Professor Heidi Larson, Ph.D, professor i antropologi och chef för Vaccine Confidence Project medger att det största problemet med misstron mot vaccinationer på internet är att ”mycket av det inte handlar om felinformation” och att det finns ”mycket tveksamheter när det gäller säkerheten.” Länk till video.

SÄKERHET ÄR DEN STÖRSTA FRÅGAN

Professor Heidi Larson, Ph.D, professor i antropologi och chef för Vaccine Confidence Project diskuterar den största frågan kring växande vaccin tveksamhet över hela världen. Länk till video.

YRKESVERKSAMMA INOM SJUKVÅRDEN IFRÅGASÄTTER VACCINATIONSSÄKERHET

Professor Heidi Larson, Ph.D, professor i antropologi och chef för Vaccine Confidence Project beskriver en ”mycket vacklande frontlinje bland yrkesverksamma inom sjukvården som börjar ifrågasätta vaccinationssäkerhet.” Länk till video.

CHEFSFORSKARE PÅ W.H.O. ERTAPPAS MED ATT LJUGA FÖR ALLMÄNHETEN

Dr. Soumya Swaminathan, chefsforskare vid WHO, vänder sig till hela världen i en kampanjvideo där hon garanterar att det säkert finns effektiva säkerhetssystem samt övergripande säkerhet vad gäller vaccin. Fem dagar senare framkommer här hennes diametralt motsatta åsikt bakom stängda dörrar under det globala toppmötet om vaccinsäkerhet den 3 december 2019. Länk till video.

ANTIGENER & ADJUVANSER: ALLT MAN INTE VET

Professor Stephen Evans, LSHTM, nämner ett uppenbart problem gällande avsaknaden av statistisk tillförlitlighet i säkerhetstester. Dr. Martin Howell Friede, FDA och Dr. David Kaslow, V.P., PATH, CVIA, W.H.O försöker besvara hans fråga. Länk till video.

BRA FRÅGA, FRUKTANSVÄRT SVAR

Den nigerianska läkaren och programchefen för NEEICC, Bassey Okposen, ställer en mycket viktig fråga angående forskningen om säkerhet när det gäller användning av olika vacciner, adjuvanser och antigener. Dr Robert Chen, vetenskaplig chef för Brighton Collaboration, försöker reda ut svaret. Länk till video.

Se en full genomgång av konferensen med kommentarer av Del Bigtree här. Eller se alla videos utan kommentarer här.

Hälsovårdsmyndigheter som överser federala vaccininitiativ, har tidigare erkänt sin begränsade förståelse av toxikologisk forskning och av metallerna och adjuvanserna – kvicksilver och aluminium som man lägger till i många vacciner. Flera liknande konferenser till denna WHO-konferensen 2019 har ägt rum under tidigare år, som tex en CDC-konferens 2000, där man rakt ut erkänner att vaccin inte är säkerhetstestade, och att vi inte vet tillräckligt om potentiella synergieffekter av olika adjuvanser eller den åldersrelaterade toxiciteten hos aluminium, särskilt när vi behandlar mycket unga spädbarn. Trots dessa erkännanden och dessa uttrycka uppmärksammanden av myndighetspersoner, så vidtar man inga åtgärder för att säkerhetstesta vaccinen och för att lära sig mer om dessa metaller och adjuvanser. Flera av de första adjuvanterna som började att användas i vaccin från första början långt tillbaka i tiden, deras molekylära mekanismer och deras handlingar är än idag inte fullt förstådda. Aluminiumadjuvanticitet, förmågan att modifiera immunsvaret, är fortfarande en okänd verkansmekanism trots det frekventa bruket av vaccinadjuvans på människor.

Nyligen fick vi ett fint exempel på hur man inte tar någon hänsyn till om vaccin är ordentligt säkerhetstestade eller inte. Här är en artikel om hjärtattack problemet med Hepislav B (det finns många). Är du bekväm med att veta att läkare inte vet något om hjärtinfarktfrågan men nu ger detta vaccin till människor med tron ​​att det är säkert?, bör det vara olagligt för folk och deras familjer att välja bort detta vaccin när de har gjort sin forskning och vet att FDA-kardiologen som skriver denna artikel tror att vaccinet kan ha potential att orsaka hjärtattacker?. Det är därför Nürnberg-koden finns.

I denna videon diskuterar medlemmar i den rådgivande kommittén för immuniseringspraxis (ACIP) begränsad säkerhet. De har INGEN DATA och inga kliniska studier av vacciner i kombination med varandra. Det som visas här är en vanlig och återkommande problematik av myndighetspersoner som jobbar med vaccin, som borde vara kriminellt, att vaccin som inte är bevisade att vara säkra, som tex kan orsaka hjärtattacker, ändå accepteras och får godkännandet att passeras enligt en rådande inställning inom dessa myndigheter som inte prioriterar säkerhet.

CDC-konferensen år 2000 där det erkändes att de inte vet om aluminium och kvicksilver är säkert

I juni 2000 sponsrade CDC en konferens om tiomersal (kvicksilver) i vacciner, även om aluminium också diskuterades. CDC-forskare analyserade en av den egna byråns databaser kallad Vaccine Safety Datalink (VSD), som innehåller tusentals medicinska journaler över vaccinerade barn och där fann de statistiskt signifikanta relationer mellan kvicksilver i vacciner och utvecklingsfördröjning, tics och koncentrationssvårigheter. Dr. Tom Verstraeten, epidemiolog på CDC, analyserade datan och avgjorde att skadorna kan ha orsakats av aluminium i vaccinerna. Det är också möjligt att den neurologiska skadan berodde på de synergistiska effekterna från både aluminium och kvicksilver i vaccinerna som ges till de drabbade barnen. Trots att miljontals barn varje år måste ta emot vacciner innehållande aluminium och kvicksilver saknas bevis som stödjer säkerheten i denna praxis. Till exempel, enligt Dr. Richard Johnston, immunolog och professor i pediatri vid University of Colorados School of Medicine, ”administreras aluminium och kvicksilver ofta samtidigt till spädbarn, både genom samma injektionspunkt och genom olika. Men … det finns absolut ingen data, inklusive djurdata, om potentialen för synergi, additivitet eller antagonism, som alla kan förekomma i binära metallblandningar.” Dr. Alison Maule, som deltog i Workshop on Aluminum in Vaccines, uttryckte liknande bekymmer: ”Vi måste komma ihåg att vi inte bara brukar aluminium här, vi använder också kvicksilver …. Ofta är dessa effekter additiva, men det finns alltid möjlighet till synergi. Vi vet ingenting om det.”

Dr. Vito Caserta, chefsläkare för Vaccine Injury Compensation Program, hade följande att säga: ”En av de saker jag lärde mig vid aluminiumkonferensen i Puerto Rico … som jag aldrig riktigt förstod förut, är den interaktiva effekten mellan olika metaller när de är tillsammans i samma organism. De är inte desamma som när de är ensamma och jag tror att det vore dumt av oss att inte hålla aluminium i tankarna kring detta.” Dr. William Weil, barnläkare, tidigare medlem av National Institutes of Health och representant för AAP: s Committee on Environmental Health, var också närvarande på CDC-konferensen och gjorde sina farhågor kända: ”I samband med aluminium, som varandes en nefrolog ganska länge, var potentialen för aluminium och centrala nervsystemets toxicitet väl etablerad genom dialysdata. Att tro att det inte finns några möjliga problem här är overkligt.” Vissa hälsovårdsmyndigheter som överser federala vaccininitiativ, erkänner sin begränsade förståelse av metallerna – aluminium och kvicksilver – som läggs till i flera vacciner. Till exempel erkände Dr. Martin Myers – chef för National Vaccine Program Office och värd för HHS-sponsrade Workshop on Aluminum in Vaccines – helt uppriktigt: ”Kanske det viktigaste som jag tog med mig från det senaste mötet är att de av oss som hanterar vacciner verkligen har väldigt liten tillämplig bakgrund med metaller och toxikologisk forskning.”

Dr. Neal Halsey, chef för Institute for Vaccine Safety på Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health och tidigare medlem av CDC: s Advisory Committe on Immunization Practices (ACIP), var också närvarande vid workshopen om aluminium. Han hade farhågor avseende saknad data: ”Vi verkar inte ha information om den åldersrelaterade toxiciteten hos aluminium, särskilt när vi behandlar mycket unga spädbarn …. Vi vet inte huruvida det finns en skillnad i mottaglighet efter ålder, såsom det finns i andra metaller.” Vissa hälsovårdsmyndigheter verkade erkänna att även om aluminium är farligt skulle det bli svårt att göra sig av med det. Till exempel, enligt Dr. John Clements, med Världshälsoorganisationens Expanded Programme on Immunization, ”Finns det ingen enkel och tydlig ersättning för aluminiumadjuvanser …. De befintliga vaccinerna, om de ändrar på adjuvansen av någon anledning, då skulle de behöva omprövas i kliniska tester för att undersöka säkerhet och effektivitet, vilket skulle ta lång tid att göra.” Vidare ”uppfattas aluminium inte, tror jag, av allmänheten som en farlig metall. Därför har vi där ett mycket bekvämare svängrum när det gäller att försvara dess närvaro i vacciner. ”Notera att 2005, 5 år efter att konferensens deltagare talat om bristen på data kring effekterna av att blanda olika metaller i barndomsvacciner, då publicerade Dr. Boyd Haley, tidigare professor i medicinsk kemi och ordförande för kemiavdelningen vid University of Kentucky, en studie där han undersökte effekten av att kombinera aluminiumhydroxid med tiomersal. I denna studie visade odlade nervceller ingen signifikant celldöd sex timmar efter att de utsattes för bara aluminium; mer än 90% överlevde. Tiomersal ensamt orsakade också få nervceller att dö efter sex timmars exponering. Återigen överlevde mer än 90%. Men när odlade nervceller utsattes för både aluminium och tiomersal då överlevde endast omkring 40% efter sex timmar, vilket tydligt demonstrerade synergistisk toxicitet.

Läs mer här om det växande konsensusen och det växande bevisberget som indikerar att vaccininducerad immunaktivering och i synnerhet aluminiumadjuvanser kan orsaka psykiska sjukdomar och neurologiska utvecklingsstörningar, inklusive autism. Publicerade studier påvisar att autism orsakas av en immunreaktion. Adjuvansen i vacciner – aluminiumadjuvans – kan aktivera hjärnans immunförsvar och är långt mer nervgiftigt än man tidigare anat – all denna nya vetenskap har publicerats under bara de senaste åren. Aluminium kan orsaka [förhöjt] IL-6[-värde], det centrala cytokin som är involverat i autism. Kinesiska forskare använde – för första gången någonstans i världen – ett vaccin för att utlösa en immunreaktion och registrerade förhöjt IL-6-värde hos råttor. Detta är en biologisk grund för HUR ett vaccin kan orsaka autism.

Originalartikeln finner ni här: https://www.vaccinrisker.se, WHO-konferens erkänner brister i vaccinsäkerheten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här