Vid konferensen WHO Global Vaccine Safety Summit, 3 december 2019, gjordes en hel rad betydande erkännanden som myndighetspersoner världen över som jobbar med vaccin borde känna till och ta till sig av. Speciellt viktigt var att man var ärlig om och erkände att vaccinsäkerheten är grovt bristande och att vaccin inte genomgår de säkerhetsstudier som de borde och att det inte finns några ordentliga farmakologiska rapporteringssystem på plats som kan informera om riskhantering. Man var också ärlig om att vaccinmotstånd främst inte alls handlar om felinformation, utan att det handlar om verkligheten av bristande säkerhet som även många yrkesverksamma inom sjukvården är oroade över, och att man borde sluta att kalla folk för ”vaccinmotståndare” som har blivit ett slags hån, och istället diskutera den verkliga frågan om säkerhet, som vi som studerar vaccinlitteratur redan känner till är en fråga som våra journalister inte är det minsta insatta i, och så fort tveksamheter kring vaccin nämns i media, så nämns inget om denna verkliga fråga om säkerhet, istället hånar man de okunniga ”vaccinmotståndarna” som inte är pålästa. Men som WHO nu erkänner, så är den stora frågan globalt när det gäller tveksamheter om vaccin, just säkerhet, det handlar inte alls om dålig och felaktig information om själva vaccinen, det handlar främst om att alla så kallade ”vaccinmotståndare” och personer som är tveksamma och kritiskt ställda till en del vacciner, alltid har haft rätt om att vaccin inte genomgår några seriösa säkerhetskontroller, och även om att det finns ett tydligt växande konsensus och växande bevisberg som indikerar att vaccininducerad immunaktivering och i synnerhet aluminiumadjuvanser kan orsaka psykiska sjukdomar och neurologiska utvecklingsstörningar, inklusive autism.

Genomgång av WHO-konferensen 2019

FDA-CHEF GODKÄNNER PLAN FÖR KONTROLL AV SÄKERHET

Dr. Marion Gruber, chef för Office of Vaccines Research and Review, Center for Biologics Evaluation and Research, FDA, diskuterar farmakologiska rapporteringssystem som ännu inte finns, vilket är viktigt för att ”verkligen informera om riskhantering.” Länk till video.

FÖRTRYCK AV ETT FÅTAL

Dr. David Kaslow, V.P., PATH, CVIA, diskuterar dilemmat med ”förtryck av ett fåtal” under små kliniska försök för vaccinsäkerhet. Dr. Marion Gruber, chef för Office of Vaccines Research and Review, Center for Biologics Evaluation and Research, FDA diskuterar aktuella problem för varaktigheten på uppföljningsstudier och studier efter utsläppandet på marknaden gällande vaccinsäkerhet. Länk till video.

VÄCKARKLOCKA FÖR VERKLIG FORSKNING KRING SÄKERHET

Professor Heidi Larson, Ph.D., professor i antropologi och chef för Vaccine Confidence Project uppmanar läkarkåren att satsa på forskning inom säkerhet, och hävdar att ”man kan inte återanvända samma gamla vetenskap för att det ska låta bättre om man inte har inte den vetenskap som är relevant för det nya problemet.” Länk till video.

HUR MYCKET UTBILDNING FÅR LÄKARE NÄR DET GÄLLER VACCIN?

Professor Heidi Larson, Ph.D, professor i antropologi och chef för Vaccine Confidence Project redogör vid W.H.O.s globala toppmöte om vaccinsäkerhet för hur lite utbildning läkare får kring vaccin. Länk till video.

ÄR BENÄMNINGEN ”VACCINMOTSTÅNDARE” ETT HÅN?

Professor Heidi Larson, Ph.D, professor i antropologi och chef för Vaccine Confidence Project uppmanar sjukvården att sluta använda det nedsättande uttrycket ”vaccinationsmotståndare.” Länk till video.

WHO ERKÄNNER ATT DET INTE HANDLAR OM ”FELINFORMATION” OM VACCIN

Professor Heidi Larson, Ph.D, professor i antropologi och chef för Vaccine Confidence Project medger att det största problemet med misstron mot vaccinationer på internet är att ”mycket av det inte handlar om felinformation” och att det finns ”mycket tveksamheter när det gäller säkerheten.” Länk till video.

SÄKERHET ÄR DEN STÖRSTA FRÅGAN

Professor Heidi Larson, Ph.D, professor i antropologi och chef för Vaccine Confidence Project diskuterar den största frågan kring växande vaccin tveksamhet över hela världen. Länk till video.

YRKESVERKSAMMA INOM SJUKVÅRDEN IFRÅGASÄTTER VACCINATIONSSÄKERHET

Professor Heidi Larson, Ph.D, professor i antropologi och chef för Vaccine Confidence Project beskriver en ”mycket vacklande frontlinje bland yrkesverksamma inom sjukvården som börjar ifrågasätta vaccinationssäkerhet.” Länk till video.

CHEFSFORSKARE PÅ W.H.O. ERTAPPAS