Wiens läkarförbund varnar för hälsoriskerna med smartphones – Ger råd som minskar riskerna

Wiens läkarförbund varningstext sämsta julklapp orsakar cancer KI-professorer Internationella experter varnar

Wiens läkarförbund har gett ut nya riktlinjer för att minska hälsoriskerna med användning av mobiltelefoner.

Fast telefon bör användas för längre telefonsamtal i hemmet och på jobbet medan mobiltelefon enbart bör användas för brådskande och korta samtal. Antalet appar i telefonerna bör hållas till ett minimum eftersom mobilappar leder till högre kontinuerlig bakgrundsstrålning från mobilerna även när de inte aktivt används för samtal eller internetuppkoppling. Mobilen bör dessutom aldrig förvaras påslagen inpå kroppen, exempelvis i byxfickan.

Läs mer på stralskyddsstiftelsen.se

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here