I en intervju med Breitbart säger visselblåsaren William Binney i egenskap av analytiker att det troligen inte är ryssarna som hackat demokratiska partiet (Democratic National Committee, DNC) utan någon inom NSA. Han påstår även att Hillary Clintons raderade e-post sannolikt finns hos NSA och att FBI kan få tillgång till dem när de så önskar.

Binney arbetade på NSA i 32 år och är arkitekten bakom NSA:s övervakningsprogram. Han är kritisk till amerikanska administrationen, NSA:s verksamhet och varnar för utvecklingen mot en totalitär samhällsordning. USA har enligt Binney blivit en polisstat.

Edward Snowden säger att det är fullt möjligt att ryssarna står bakom intrånget och att det vore enkelt för NSA att bevisa det. Att stater spionerar på varandra tillhör vardagen och vore inte någon större sak. Speciellt om man betänker vad USA har gjort och gör mot andra länder. Att Ryssland får reda på att DNC och Hillary Clinton manipulerar valet är inget mot att det verkligen sker.

Om Binney har rätt kan det stärka ryktet om en grupp människor inom amerikanska myndigheter, rättsväsendet, militär och säkerhetstjänster, i troligt samarbete med goda krafter i andra länder bl a Ryssland, som arbetar för att göra upp med det kriminella nätverk som under många år har styrt USA, bedriver olaglig verksamhet och drivit världen mot randen till sammanbrott. Att den högsta ledningen i Pentagon gick bakom ryggen på Obama för att förmedla information till Assad via bl a ryska militären, rapporterat av den erkänt välinformerade journalisten Seymour Hersh, är ytterligare bevis.

Källa

palbergstrom.com