Mer än fyra år efter svenska myndigheter tog deras son Domenic pga hemskolning avslöjar föräldrarna Christer and Annie Johansson en strategi som de hoppas kommer att leda till familjens återförening före jul.

Den USA-baserade Home School Legal Defense Association (HSLDA) bad förra veckan den globala organisationen för hemskolning att hjälpa familjen Johansson att öka trycket på svenska myndighetspersoner.

Andra svenska och internationella organisationer hjälper också med ansträngningarna, bl.a. den framträdande gruppen Alliance Defending Freedom.

Bland andra strategier så ber HSLDA och familjen Johansson engagerade personer världen över att kontakta svenska myndigheter och begära rättvisa.

Enligt juridiska experter så har svenska myndighetspersoner brutit mot flera mänskliga rättigheter som ingår internationella fördrag som den svenska regeringen lyder under; rätten för föräldrar att direktundervisa deras barn, familjeliv, due process, resa och mer.

Läs mer på wnd.com