Globalisterna vid World Economic Forum (WEF) anser att världens regeringar och företag måste samarbeta och spendera 3,5 biljoner dollar om året på klimatet för att ”återställa naturen”, ”uppnå nettonollutsläpp” och helt ”dekarbonisera” planeten.

Detta enligt en ny vitbok publicerad av WEF i samarbete med den globala managementkonsultfirman McKinsey & Company på onsdagen den 13:e december. Rapporten, med titeln ”The Role of Public-Private-Philanthropic Partnerships in Driving Climate and Nature Transitions”, betonade att världen behöver spendera upp till 3,5 biljoner dollar på ytterligare klimatinriktade investeringar varje år ”för att nå nettonoll och återställa naturen” till Förenta nationernas slutdatum år 2050.

Detta är motsvarande en ökning av dagens nivå på privata och offentliga sektorns investeringar i klimatrelaterade projekt med över 60 procent. Detta representerar också ungefär hälften av globala företagsvinster, en fjärdedel av världens skatteintäkter och cirka sju procent av hushållens konsumtionsutgifter.

Detta inkluderar inte den extra en biljon dollar som WEF uppskattar att världen behöver omdirigera från högemissions- till lågkolhaltiga tillgångar.

”Att uppnå nettonollutsläpp till 2050 skulle innebära en grundläggande omvandling av den globala ekonomin,” skrev McKinsey.

För att sätta WEF:s krav i perspektiv är de 3,5 biljoner dollar de vill ha för globala klimatutgifter årligen motsvarande nästan 60 procent av USA:s federala budget.

WEF vill att regeringar och den privata sektorn ska bidra till klimatfinansiering
WEF framställer övergången till en global ekonomi med nettonollutsläpp som ”en kritisk och nödvändig förändring” som också är ”oundvikligt kostsam”. I detta syfte uppmanar WEF regeringar att tillhandahålla skattebetalarnas pengar och företag att avsätta betydande delar av sina årliga vinster till att finansiera dessa investeringar.

”För att partnerskap ska fungera effektivt bör olika intressenter vara villiga att komma samman för att bidra med kollektiv såväl som individuell expertis och resurser för att hitta lösningar,” noterade WEF:s verkställande direktör Gim Huay Neo. ”Utan att arbeta med andra partner för att hitta rätt interventionspunkter, är det svårt för en enskild institution att använda sina medel.”

De massiva kostnaderna ligger påstått i den omfattande omstruktureringen som krävs av vissa påstått orena industrier som behöver anta mer klimatvänliga teknologier och miljömässigt hållbara metoder.

”De inledande investeringarna kräver omfattande finansiering, ofta bortom kapaciteten hos många enskilda företag eller regeringar,” skrev WEF i ett pressmeddelande som följde med McKinsey-rapporten. ”För att överbrygga denna klyfta krävs samarbetsinsatser och innovativa finansieringsmodeller för att minska risker och stimulera investeringar.”

”Att sammanföra privata och offentliga aktörer med filantropiska insatser erbjuder en strategisk metod för att låsa upp övergången till nettonoll och återställa naturen,” fortsatte WEF. ”Filantropi, med sina smidiga och risktoleranta egenskaper, spelar en avgörande roll i att tillhandahålla tidig finansiering, katalysera bredare investeringar samtidigt som de säkrar de mest rättvisa resultaten.”

Modellen att använda filantropi för att sporra fler investeringar från företag och regeringar när det blir mindre riskfyllt att göra så har redan sett vissa inledande framgångar, enligt WEF. Under de senaste 20 åren har över 50 klimat- och naturinriktade ’filantropiska-offentliga-privata partnerskap’ redan lanserats.

naturalnews.com, World Economic Forum uppmanar regeringar och företag: Spendera 3,5 biljoner dollar årligen för att ”dekarbonisera” planeten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här