Barn influeras genom barn-TV att det bästa som finns är superhjältar. Nu vill WEF att barn ska bli superhjältar genom chippning.

Enligt WEF finns rationella och etiska skäl att överväga att mikrochippa barn. World Economic Forum hävdade nyligen att så kallad förstärkt verklighet “har förmågan att förändra samhället och enskilda liv”.

Till exempel kan implantatteknik ersätta den roll som ätbara läkemedel har. Tekniken kan hjälpa dyslektiska barn eller kan suga upp matallergener eller behandla sjukdomar som covid-19, enligt Philips.

De potentiella fördelarna med dessa “fantastiska tekniker”, sa Philips, är oändliga och endast begränsade av “etiska argument” snarare än “vetenskaplig kapacitet”.

Philips är vice VD för forskning och utveckling för IMEC, ett belgiskt företag som uppges vara “ett världsledande forsknings- och utvecklingscentrumet inom nanoelektronik och digital elektronik”.

Enligt WEF har Philips artikel avsiktligt framställts på ett felaktigt sätt på webbplatser som sprider påstådd falsk information och tillägger att en felaktig representation av hennes artikel minskar möjligheten för öppna konversationer.

Implanterbara teknologier ger “superkrafter” till barn
Enligt Philips förväntar sig många barn att de kan utveckla superkrafter själva och hon syftar då på att barn-TV ofta handlar om superkrafter.

Hon hävdar att implantatteknik har potentialen att leverera “superkrafter” till barn. “Teknik har alltid haft potential att förändra samhället och förbättra våra dagliga och professionella liv” och förstärkningstekniken är inget undantag.

Philips avfärdar argument om att sådana förväntningar är “ouppnåeliga”. Hon skriver att vi redan tar de första stegen mot ett teknikförstärkt samhälle, med hänvisning till tränings-appar på smartphones som en del av en utveckling från hälsovård till vård.

En sådan “välvård” (well care) handlar enligt Philips “inte bara om att lösa en funktionsnedsättning längre”, utan om “teknik som stöder dig och förbättrar din övergripande livskvalitet”.

Philips argument återspeglar liknande påståenden som nyligen gjorts av stora tekniska företag som Apple när de beskriver de påstådda fördelarna med sina egna hälsoprodukter och appar (se artikeln i The Defender).

Hur definierar Philips “augmentation”?
“Augmentation kan definieras som en förlängning av olika rehabiliteringslösningar där tekniska hjälpmedel som glasögon, cochlea-implantat eller proteser är utformade för att återställa en förlorad eller nedsatt funktion.” – Philips

Kathleen Philips argumenterar att en helt frisk individ också kan använda sådan förstärkningsteknik för att öka sin individuella kapacitet. Hon nämner nattglasögon, exoskelett och hjärn-dator-gränssnitt.

Augmentations-teknologi “kommer att hjälpa i alla skeden av livet, barn i en inlärningsmiljö, professionella på jobbet och ambitiösa pensionärer”, hävdar hon.

Läs mer på newsvoice.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här