Den 18:e februari genomfördes World Wide Rally for Freedom runt om i världen. Många olika grupper väljer att medverka och ta tillfället att mötas upp på samma datum. Tanken är att WWD (som det också kallas) ska genomföras ungefär var tredje månad. Projektet är en uppmaning till lokala grupper att göra manifestationer för frihet, men alla kan genomföra sina projekt som de själva önskar. Det är på så sätt ett decentraliserat system utan tydlig ledning.

Vi valde att genomföra ett torgmöte på Medborgarplatsen med ett nytt format. Istället för att samla människor för att vara passiva åskådare, så fokuserade jag på att alla skulle kunna vara delaktiga. Vi möttes i en cirkel och efter att de första talen genomfördes så gav jag alla möjlighet att ge ett kort svar på frågan – Vad tycker du är det viktigaste vi kan göra?

Jag anser att det blev mycket lyckat och många kom fram och visade uppskattning för torgmötet. Det var inte så många som kom, under 100 personer. Om man jämför med tidigare WWD som jag har organiserat så har det ibland dragit tusentals personer, så vissa tycker att det känns tråkigt. Men en rörelse har olika faser och alla faser är viktiga. När intresset är lägre bland folket så är det tid att skapa organisation, struktur och bygga ett starkt nätverk mellan aktivister. Vi måste samla de som verkligen vill hjälpa till och enas under en positiv filosofi och skapa en tydlig vision. När intresset blir större igen och folk åter samlas i större antal på gatorna så har vi då skapat det förarbete som krävs för att hålla bra event där vårt budskap inte förvrängs. Min förhoppning är att vi fortsätter att visa upp vår närvaro på torg framöver. Vi måste finnas på plats så att människor kan lockas till att ansluta sig och att vanliga människor ska välja sig vid att vi är en kraft att räkna med.

I mitt tal så fokuserade jag på att prata om vikten av att organisera oss, nya strategier samt hur vi kan skapa en positiv frihetskultur. Jag presenterade mitt arbete inom Frihet Sverige där vi nu skapar ett nätverk för aktivister för att stödja alla organisationer som arbetar för frihet. Mitt mål är att skapa en fraktal decentraliserad organisation i Sverige som kan bli en förebild för hur vi kan fortsätta arbeta internationellt, där det inte finns fasta ledare, och att vi istället skapar oberoende, men sammanlänkade mindre grupper för att ta fram riktlinjer. Jag gick även igenom den frihetskultur som jag anser vara grunden i en frisk frihetsrörelse.

Frihetskultur

* Första regeln – Behandla alla med respekt och kärlek.
Även de som smutskastar dig. Även den kontrollerade oppositionen. Även alla vaxxade. Även globalisterna.

* Andra regeln – Fokusera på det viktigaste.
Det som vi vet med säkerhet utan spekulation. Och för de som inte gör det, se regel ett.

* Tredje regeln – Var din egen ledare.
Tro inte på någon ledare blint. Organisera dig lokalt. Besluta lokalt. Men samarbeta globalt och fraktalt.

Nedan kan du se filmer från WWD.

Mikael Cromsjö – En ny frihetskultur

Frihetskultur - Frihet, Sanning och Kärlek!

Vad kan vi göra? Svar från cirkeln

World Wide Rally for Freedom - Cirkel

Mikael Cromsjö – Nätverkande och Frihet Sverige

Vi skapar nätverk med Frihet Sverige och Frihetskalendern!

Markus Andersson håller tal

Markus Andersson på WWD i Stockholm

Mikael Cromsjö
Vaken.se

World Wide Rally for Freedom – En ny frihetskultur

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här