Under helgen 21-22 maj håller World Wide Demonstration (World Wide Rally for Freedom) sitt åttonde evenemang av globala manifestationer för att stödja mänskliga rättigheter och suveränitet. Detta medan WHO börjar deras World Health Assembly-möte i Genève 22:a maj för att ändra International Health Regulations från år 2005 (IHR) samt fortsätta förhandlingar över ett nytt globalt pandemifördrag.

De föreslagna ändringarna av IHR och det diskussionen om pandemifördraget indikerar att det företagssponsrade WHO manövrerar för att få makt som övertrumfar nationella grundlagar. Genom att ändra på existerande hälsoföreskrifter tror sig WHO kunna kringgå direkt godkännande från nationella myndigheter och på så sätt kunna undvika offentlig debatt och medierapportering.

WWD står för den suveräna rättigheten för människor att göra sina egna individuella beslut om hälsa, fritt från tvång eller hot från företag eller myndigheter.

För närvarande så finansierar WHO till 80 procent av privata företag, inklusive läkemedelsindustrin vilket visar på en tydlig intressekonflikt som WHO har i utarbetandet av hälsorekommendationer. WWD inser att WHO:s drag att förändra International Health Regulations och utarbeta ett nytt fördrag är ett regelrätt maktövertagande till fördel för storföretag.

World Wide Rally for Freedom kommer att arrangera evenemang världen över i flera städer. En uppdaterad lista kommer att komma på deras officiella telegram-kanal.

WWD står för fem viktiga friheter:

• Yttrandefrihet
• Rörelsefrihet
• Valfrihet
• Mötesfrihet
• Hälsofrihet

Många av våra fem viktiga objektiv har uppfyllts. Vi fortsätter med demonstrationer för att försäkra att skadliga överträdelse av rättigheter en gång för alla försvinner över hela världen:

• Avsluta lockdown
• Avsluta munskyddstvång
• Stoppa vaccintvång
• Avsluta restriktioner för resor
• Avsluta alla nödlagar

WWD har byggt folkrörelsen på fem viktiga principer:

• Decentralisering
• Samarbete
• Community
• Stabilitet
• Fred

Vi förespråkar fem lösningar:

• Olydnad
• Handlingskraft
• Institutioner för att bevara frihet
• Frihetskultur
• Förändring av narrativ

Webbsida: WorldWideDemonstration.com
Email: info@worldwidedemonstration.com
Telegram Information Channel:
t.me/worldwidedemonstration

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här