Det har länge planerats för vår tid. Speciellt handlar detta om hur världen ska hantera en stor kris där den gamla ordningen inte längre kan upprätthållas. Alla imperier har ett slut. Det gäller därför för en elit att i förhand skapa livbåtar för att hantera omställningen och säkerställa sin makt i det samhällssystem som kommer efter fallet. Detta rymmer ett utopiskt tänkande om hur en ny upplyst civilisation ska byggas på ruinerna av den gamla världen.

The Great Transition Initiative startade 2010 projektet The Widening Circle – Campaign for Advancing a Global Citizens Movement där idéerna om den nya planetära civilisationen skulle spridas.

TWC would engage myriad individuals and organizations in articulating a shared planetary consciousness and coordinating actions to elicit public sympathy and influence decision-making.

Genom aktörer som Ervin Laszlos Club of Budapest, Kosmos Journal och Earth Charter (vars arbete samordnades av Steven Rockefeller under 1990-talet) spreds detta till såväl den FN-anknutna New Age-rörelsen som miljörörelsen.

Här ingick också Earth Charters ena ordförande Mikhael Gorbatjov som några år tidigare lanserat initiativet Creating a New Civilization tillsammans med japanska Goi Peace Foundation, Romklubben och Club of Budapest. Den forna kommunistledaren Gorbatjov, medlem av såväl Club of Budapest som Club of Rome. menade att:

We need effective global systems in an interdependent world, where everything is globalized including finance, resources and trade. Without vision and political will to build a new world order, nothing will change, and without a positive push from civil society, politics will not change.

Systemfilosofen Ervin Laszlo, som ledde Romklubbens projekt Goals for Mankind på 1970-talet (vilken predikade en ideal världsbefolkning på 500 miljoner invånare) stod i kontakt med flera av de viktigaste ledarna inom New Age-världen. Han medverkade också i FN:s projekt