You can’t watch this

0

You can’t watch this följer livet hos fem högprofilerade politiska dissidenter som censurerats online. Filmen introducerar dessa personer och hur de förlorade tillgången till sociala medier och hur det påverkade dem.