Zbigniew Brzezinski var säkerhetsrådgivare åt Jimmy Carter från år 1977-1981, professor i amerikansk utrikespolitik, samt även rådgivare åt många andra amerikanska presidenter. Zbigniew Brzezinski är en av de män som styr och ställer i bakgrunden på många globala händelser och en mycket viktig centralfigur inom den globala makteliten. Amerikanska presidenter må komma och gå men Zbigniew Brzezinski består. Han är även en av grundarna till Trilaterala kommissionen, medlem vid Council of Foreign Relations och Bilderberbergare. Zbigniew:s bok The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives är en geostrategisk vision och detaljplan för herravälde över jordens tillgångar med Pentagon och den amerikanska krigsmakten som verktyg för sin maktutbredning under det kommande århundradet.

I klippet ovan erkänner Zbigniew Brzezinski att globalisterna är oroliga för det globala uppvaknande som för närvarande sker över hela världen. Människor vaknar upp till det faktum att regeringarna är makt hungriga, korrupta och är inte där för att tjäna folkets intressen, utan istället att företräda den globala makteliten och storföretagen.

Här är några citat från denna Zbigniew Brzezinski:

”Den teknologiska eran består av en gradvis övergång till ett mer kontrollerat samhälle. Ett sådant samhälle skulle domineras av en elit, ohämmad av traditionella värderingar. Snart kommer det att vara möjligt att hävda nästan kontinuerlig övervakning över varje medborgare och upprätthålla aktuella och kompletta filer som innehåller även den mest personlig information om medborgarna.”

― Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era

I ett tal under 2009, sade Brzezinski, ”i tidiga tidsåldrar, var det lättare att styra en miljon människor, bokstavligen var det var lättare att kontrollera en miljon människor än att fysiskt döda en miljon människor. Idag är det oändligt mycket lättare att döda en miljon människor än att styra en miljon människor. Det är lättare att döda än att kontrollen …. ”

Ladda även ned boken The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives här.

Brzezinski prisar marxismen i sin bok Between Two Ages  publicerad 1970 – där han beskriver människans beteende och sinne att i framtiden bli helt kontrollerade. Människor kommer ha artificiell intelligens (Chipimplantat) i den sk. ”technetronic:iska diktaturen”. Z.Brzezenski:s far var ambassadör till Ryssland från Polen under Stalins tid och Zbigniew själv har arbetat för att skydda och försvara östtyska underrättelseagenter från Stasi. Brzezinski har dubbla amerikanska och polska medborgarskap.

Han är både Council of Foreign Relations medlem, Bilderbergare samt grundare av Trilaterala kommissionen (TC) tillsammans med David Rockefeller 1973 och han var dess första chef. TC är den primära organisationen för att uppnå och hantera målen för globaliseringen samt världsregering via manipulationer av ekonomi, politik och religioner samt nationer runt om i världen, inklusive USA.

Enligt Dr Dennis Cuddy var Brzezinski, som TC regissör förespråkade för medel till social kontroll över världens befolkningar vars avsiktliga mål är ”ekonomisk och politisk destabilisering” så att senare allvarliga ekonomiska skuldsituationer ska kunna användas för att ”strypa upproriska nationer till underkastelse (genom globalt styre och globala lösningar). ”