vaken

Vakencorner

Forum Index


Board index » All Posts (hvergang)

BottomBottomRe: Gravitation, vad är det?
#1


nQuote:

Asgeir skrev:
Jag såg 1998 en rad med rökringar högt uppe som rörde sig framåt efter en liten prick och som upplöstes efterhand. Det var någon som sa att det var prov med en \\\"jonmotor\\\" vilket lät troligt men det har ju inte talats mer om saken. I vilket fall som helst kanske det kommer ett genombrott i rymdforskningen, synd bara med all energi som spills på vapen och krigskostnader! Just krigsteknologin med små fjärrstyrda personvapen för att hindra folk som använder sig själva som vapen är ett mardrömsscenario och förhindrar mer kreativt inriktad forskning. För tusentals år sedan lurpassade våra förfäder på varandra och slog ihjäl varandra med stenar. Och det går fortfarande lika bra

Posted on: 2009/12/29 16:07
 Top 


VoF-konspiratörerna har utsett något...
#2


Årets folkbildare och Årets förvillare
http://vof.se/visa-folkbildare

http://svt.se/2.55868/1.1829439/annika_dahlqvist_arets_forvillare

Voffarna är nog inte riktigt friska.

Posted on: 2009/12/29 12:02
 Top 


Re: 6 inlägg per dag (Nu upphört)
#3


Nej jag betalar inte för proxusurfning. Mullvad är vpn, inte proxy.

Jag har inte ändrat i mina nätverksinställningar för att surfa via proxy, utan bara nyttjat sådana sajter som tex
http://anonymouse.org/
http://surfy.nl

Jag har fiber i väggen och Bahnhof, ... och vill nog inte betala för comviq surf också.

Edit:

Sieg vaken.

Posted on: 2009/12/29 1:45
 Top 


Re: 6 inlägg per dag (Nu upphört)
#4


Jag får också hålla på med proxy. De som är admins (av någon anledning) har spärrat ip-nummer som kända etablerade sajter för proxysurfning har. Det är sanslöst och väldigt vaket.

Någon (inte jag) postade en tråd om att när personen surfade med mullvad så kom det bara upp en blank sida. De märkte jag också när jag hade mullvad (kostar 50/månad).

http://www.mullvad.net/sv/

Om det vore förnuft och ryggrad på detta forum så skulle ni hiva iväg alla ip-banningar då det har stora konsekvenser, i er komasträvan.... Jag vet också att ett bibliotek hade blivit spärrat, det gick inte att nå vaken via deras datorer.

Posted on: 2009/12/29 1:30
 Top 


Re: 6 inlägg per dag (Nu upphört)
#5


Jag tror att det är din självkänsla som upphört.

Posted on: 2009/12/29 1:16
 Top 


Re: Lyxliv i Qatar och klimatet
#6


Nu får du ge dig klimatförnekare... vaddå sabbade mötet?

De som isåfall sabbade var Kina och allierade, såsom Hugo Chavez i oljestinna Venezuela där kineserna har stora ägarintressen. Där fanns stödet från Kuba som fått ett fördelaktigt handelsavtal med Venezuela värt 3,2 miljarder dollar. Och där fanns den stridbara delegationsledaren Lumumba Di-Aping från Sudan som ledde den mäktiga G77-gruppen. Och som kategoriskt motsatte sig allt som kunde uppfattas som krav på kineserna. Kina är för övrigt Sudans största handelspartner dit två tredjedelar av Sudans oljeexport går.

Fast alla är korrupta. Hela kommunisthappeningen i Köpenhamn bygger på korruption.

Posted on: 2009/12/29 0:32

Edited by hvergang on 2009/12/29 0:59:58
 Top 


Re: Diplomater på Klimatmötet?
#7


Jag är inte alls obekant med Mörner. Däremot så ska du vända på ditt tänk.

De han då får opponera sig mot är de verkliga kappvändarna, som vänder kappa mot bättre vetande, förnuft och sanning.

Mannen ska ha stor heder för allt han har gjort, en tuff resa.

Indirekt och direkt, så har han haft en väldigt stor och positiv betydelse för folket i vårt land - tack Nils Axel Mörner!

---

Jag var med på Kynnefjäll, då jag bodde där.

I 20 år vaktade de berget. Dag som natt. Aktionsgruppen Rädda Kynnefjäll har hamnat i Guinness rekordbok för ”längsta oavbrutna vakthållningen”. Till slut gav regeringen med sig. Kynnefjäll slipper bli en sopstation för radioaktivt kärnavfall.

– Det finns gott om vargar här, jag såg spår i snön förut...

Varför detta starka engagemang i just Bohuslän? För att förstå
detta måste vi gå några år tillbaka i tiden, till 1960-talet. Då ville
halvstatliga AB Atomenergi bygga en fabrik i Sannäsfjorden i
Bohuslän, för att framställa plutonium av utbränt kärnavfall.
Detta skulle sedan i hemlighet kunna användas till att framställa
kärnvapen...
http://nonuclear.se/files/jaatinen2003faltbiologen_kynnefjall.pdf

----

REMISSUTLÅTANDE från Nils-Axel Mörner över Statens strålskyddsinstituts allmänna råd 2004-12-08

[...]
SSI skriver:
”….i syfte att utveckla, förlägga, konstruera, uppföra, driva och försluta ett geolo slutförvar”

Denna skrivning förutsätter att det blott och bart rör sig om ett slutförvar av KBS-3

Mina synpunkter:

Allt tal om ”slutförvar” bör utgå.

Inte ens SKB använder det ordet, man talar om djupförvar och en återtagbarhet (1).

På utomordentligt goda grunder, synes ett DRD-förvar överlägset ett KBS-förvar.

Jag hänvisar här till Referens 1, 2, 3, 4. Vår bedömning fick nyligen ett viktigt och stöd i den analys som gjorts av forskare vid MIT (5).

Det är en nationell skandal att DRD-konceptet förvägrats den detaljutredning vi be och en expressutredning framstår som ett självklart krav i detta läge (se vidare 1).
[...]
http://www.nonuclear.se/files/morner-ssi200502.pdf

-------

Frågan uppkom om det verkligen är demokrati vi har. Nils Axel
Mörner, geolog från MILKAS anser att det saknas öppenhet om
teknisk fakta och att man bör lyssna till all sorts forskning.

– Jag håller på med gränsforskning men den kallas excentrisk
forskning som man inte behöver lyssna till. Det är inte demokratiskt, säger han.
http://www.karnavfallsradet.se/Uploads/Files/325.pdf

-------

En stor del av kritiken mot KBS-1 och -2 vilade på ifrågasättanden av den vetenskapliga hållbarheten i undersökningarna. Till dem som gick i bräschen för denna kritik hörde fysikern Sten Lindeberg, geologen Nils-Axel Mörner och journalisten Sven Anér. Lindeberg som kanske var den som var allra fränast i sin kritik gjorde gällande att KBS byggde på förfalskade data och att delundersökningar med icke-önskvärda resultat censurerats. Han hävdade att följden av att kraftindustrin fått utreda sina egna säkerhetsproblem blivit att i stort sett endast uppbundna forskare enrollerats och att ofördelaktiga resultat, då de någon gång trots allt uppstått, systematiskt tystats ner. Massmedias ytliga återgivande av kraftbolagens tillrättalagda utredningar och remissorganens beroende av kraftbolagen hade bidragit till en vetenskaplig...

... Det enskilda problem i KBS-projektet som tilldrog sig klart mest kritisk uppmärksamhet rörde bergrumsförvaringen och de geologiska förhållandena. Den som kom att gå i spetsen för denna kritik var geologen Nils-Axel Mörner, som vid en kritisk expertkonferens om kärnkraftens avfallsproblem sommaren 1978 och i en senare debattartikel förklarade att det var ”vanvettigt” att förvara radioaktivt avfall i urberget. Mörners argument var att urberget varken var stabilt eller förutsägbart. Det utgjorde enligt hans synsätt snarare ”en levande kropp”, vars rörelser och reaktioner inte kunde förutses. Dagens mätresultat hade följaktligen inget som helst värde för att bedöma bergets framtida ”beteende”; de kunde bara ligga till grund för vilseledande och ”värdelösa extrapolationer”. Mot bakgrund av denna förvissning hävdade Mörner att det var lika förkastligt att gömma radioaktivt avfall i berggrunden som det varit att tidigare släppa ut kemikalier i havet. De experter som nu gick i god för bergrumsförvaring kunde mycket väl ”ha helt fel”, liksom experter haft så många gånger tidigare i historien. Mörner förkastade således helt KBS slutomdöme och hävdade att det var produkten av att utredningen av frågan överlämnats åt forskare ledda av kraftindustrin. Det var inte ett vetenskapligt omdöme, utan ett energipolitiskt i vetenskaplig förklädnad.

Obundna forskare och företag levererade däremot, enligt Mörner en ”förkrossande” kritik av KBS; det aktuella kunskapsläget var tvärtemot vad KBS gjorde gällande helt otillräckligt för att säkerhetskraven skulle kunna sägas vara uppfyllda. Om detta någon gång skulle kunna bli möjligt förutsattes många års forskning och geologiska och hydrologiska tester i fält. Att KBS inte utgjorde någon lösning, var något som Mörner hävdade att alla seriösa bedömare var överens om. Frågan gällde snarare om ett tillförlitligt beslutsunderlag skulle låta sig tas fram
inom överskådlig tid eller om bergrumsförvaringen skulle visa sig vara en återvändsgränd.

Att KBS aldrig önskat att säkerhetsfrågan prövades på allvar framgick, enligt Mörner, av att man inte alls velat ta till sig de kritiska data som oberoende forskare och remissinstanser presenterat. Att många politiker heller inte ville se problemen stod utom allt tvivel, men, deklarerade Mörner, ”nog måste väl ett svenskt regeringsbeslut ändå grunda sig på sanning och rätt”. Om så var fallet kunde svaret på KBS inte bli något annat än ett ”rungande nej”.

I samband med en demonstration i Oskarshamn gick Mörner så långt att han liknade KBS vid ett ”svenskt Watergate”.

Han uppmanade också sina kollegor inom geologin att ”stå upp” för sin vetenskap. Kärnkemisten Jan Rydbergs försäkran inför den samlade energikommissionen att en helt enig geologisk expertis ställde sig bakom KBS-rapporten kunde enligt Mörner inte få passera oemotsagt. Mot denna bakgrund hävdade Mörner att det var geologernas första uppgift att påvisa att dagens geovetenskapliga kunskap inte var tillräcklig för att säkerheten vid slutförvar i berggrunden skulle kunna garanteras. Den andra var att fördjupa sin kunskap i frågan och den tredje att studera tänkbara alternativ för hur det redan producerade avfallet kunde omhändertas.

Att geologer däremot skulle tvingas att producera information eller peka ut förvaringsplatser med hjälp av en helt otillräcklig kunskap fann han helt otillständigt, något som varje geolog bordemotsätta sig oberoende av inställning till kärnenergiprogrammet.
Vidare gladde han sig åt att allt fler geologer opponerade sig och vägrade gå kärnkraftindustrins ärenden.
http://www.skb.se/upload/publications/pdf/R-06-113webb.pdf

Posted on: 2009/12/29 0:19

Edited by hvergang on 2009/12/29 0:57:30
 Top 


Re: Reinkarnation & klimatet
#8


Oljan tar inte slut pk-visaren...

Ju mer som tas upp ju mer produceras.

Vi \"måste\" inte byta energisystem - inget har med system att göra... hur man än tar framenergi så har det samma baksida, fast det är bara att vi ser inte längre än näsan räcker.

Totalt sett så är det \"lika stor\" inverkan om man tar energi ur havsvågor, vindkraft eller vad som helst - men inverkan ärinte alltid så uppenbar mitt framför ögonen.

Ok?

Posted on: 2009/12/29 0:11
 Top 


Re: Mikrad mat + Fluor + datortomografi
#9


Quote:

hvergang skrev:
Då ska vi se.

Många frågetecken kring mikromat
http://www.epochtimes.se/articles/2009/12/12/18277.html

Fluoride\'s here but Graham\'s gone
http://www.themorningbulletin.com.au/ ... es-here-but-grahams-gone/

Högre cancerrisk än befarat vid datortomografi
http://www.epochtimes.se/articles/2009/12/17/18302.html


Det fanns en tidigare artikel på Epoch Times om mikro:

Många frågetecken kring mikromat
http://www.epochtimes.se/articles/2009/12/12/18277.html

Posted on: 2009/12/28 23:57
 Top 


Re: 6 inlägg per dag (Nu upphört)
#10


Man kan nog inte \"sprida\" Dafa så, då det inte är samma sak som vanlig info, eller new age... utan det mest seriösa som finns. De som inte vet vad Dafa är, utan håller på med sitt (ego) triggas bara (tankekarman bråkar). Studera Fa mer.

Den där bloggen du gav länk till är bara New Age-aliens... oc utvecklingstjosan. Leave it...

\"Kärlek & Fred är i uppstarten och drivs av kärleken till livet. Idén till detta Community har vuxit fram ifrån kunskapen om hur livet fungerar.\"

hehe... \"\'kunskapen\' om hur livet fungerar\" - nej då, det har inte alls vuxit fram ur det.

\"Detta är nästa steg i vår utveckling som människor, att bli ett med skaparen och skaparens skapelse. Det är dags att leva i en värld utan problem, utan ångest, utan fördomar och utan allt det som får oss att må dåligt.\"

De vederbörande har inte en susning... utan inser inte att deras programmering bara är just det... och en upprepning, och inte egna tankar och sanning.

Posted on: 2009/12/28 22:10
 Top 


Re: 6 inlägg per dag (Nu upphört)
#11


Fint att höra xtas, jag är glad för din skull! Ja det var gammalt, som jag letade upp i din ryggsäck här på vaken... hehe...

Posted on: 2009/12/28 19:41
 Top 


Re: Kanaliserat budskap till mänskligheten om \"UFO-spiralen i Norge-
#12


Jaha, det är den guden, \"The One...\", nu har du varit och stoppat fingrarna i New Age smörgåsbord igen...

Posted on: 2009/12/28 17:02
 Top 


Re: Jag tittar på...
#13Posted on: 2009/12/28 12:57
 Top 


Re: En stor bit sanning
#14


Jag skickade ett mail med bilder till dig om vad som pågår i en annan vik mot en annan art, jag har inte kollat om det ligger på nätet, de bilderna, så jag har inget att posta här... kanske du vet mer.

Posted on: 2009/12/28 12:34
 Top 


Re: Hjärntumör
#15


Ja eftersom hjärna och IQ krymper (om det kanske sjunka mer än det var innan...) så krymper tumörer också...

Posted on: 2009/12/28 1:21
 Top 


Re: Kanaliserat budskap till mänskligheten om \"UFO-spiralen i Norge-
#16


Ja den tråden är en riktig godbit.

Sanningörelses kärndagis frågar snällt och tackar... tandproblem och annat... innan må bra-new age-chi-flum tog över. Det är rörande och avslöjande.

Ärke-newagaren Seilon hade också en hit som stoppats in i samlingen av gyllene pärlor:

\"Jag har de senaste dagarna märkt att jag är kärlek reinkarnerad.\"

Suck.Posted on: 2009/12/28 1:19
 Top 


Re: Kanaliserat budskap till mänskligheten om \"UFO-spiralen i Norge-
#17Posted on: 2009/12/28 0:12
 Top 


Re: Kanaliserat budskap till mänskligheten om \"UFO-spiralen i Norge-
#18


Compu, kan du ge en hint om någon tillstymmelse där?

Posted on: 2009/12/27 22:59
 Top 


Re: om grupperingar...
#19


Iwarrior skrev:

\"Vem byggde pyramiderna, och hur?\"

Några säger att det vad Thot efter att de lämnat Atlantis, som kanske hade gått under då, eller om det kanske gjordes alldeles innan.

De skulle ha etablerat nya platser för kultivering mm i Tibet och nuvarande Egypten och andra platser.

Har ingen egen uppfattning.

Posted on: 2009/12/27 20:26
 Top 


Re: Kanaliserat budskap till mänskligheten om \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"UFO-spiralen i Norge-
#20


Jag kan inte hålla mig längre, utan avslöjar nu vad som var den där spiralen.

Det var ett misslyckat försök av utomplanetariska krafter att träffa mig DrKlot då jag var på uppdrag utanför atmosfären och på väg in...

De sköt med både röd och blå kryptonit, och de båda projektilerna träffade varandra, istället, när de trodde de hade mig och min \"hund\" på kornet. Men då hade vi redan flyttat på oss.

Resized Image

Posted on: 2009/12/27 20:04
 Top 


Re: Kanaliserat budskap till mänskligheten om \"UFO-spiralen i Norge-
#21


\"god\", du avser D Wilcock?

Posted on: 2009/12/27 19:56
 Top 


Re: Kanaliserat budskap till mänskligheten om \"UFO-spiralen i Norge-
#22


Vi hade också en massrymning från Avdelningen (allmänheten varnas) innan julhelgen. De hade vänligheten och humorn att skicka ett vykort under sina eskapader på stan, på hela gruppen.

Posted on: 2009/12/27 19:18
 Top 


Re: om grupperingar...
#23


Vi hade också en massrymning från Avdelningen (allmänheten varnas) innan julhelgen. De hade vänligheten och humorn att skicka ett vykort under sina eskapader på stan, på hela gruppen.

Posted on: 2009/12/27 19:11
 Top 


Re: Kanaliserat budskap till mänskligheten om \"UFO-spiralen i Norge-
#24


Vi har också haft en massrymning från Avdelningen inför julhelgen.

Gruppen hade humor nog att skicka ett vykort med en bild på dom själva under sina härjningar i frihet.

Posted on: 2009/12/27 18:26
 Top TopTop
(1) 2 3 4 »dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
47 user(s) are online (47 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 47

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS