vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To PostAnonym
Intressant / Solen snurrar runt jorden / tidsresor ? DEL 2
#1
intressant läsning som bör läsas av den intresserade .

Den förklarar hur man kommer att kunna resa runt i

galaxen /stjärnorna i framtiden /det som faroerna redan gjort ?
Nu ska jag göra ett djärvt påstående. Dessa teorier stämmer inte! Tiden är troligen en slags konstant. Jag måste här kalla den för en konstant för att kunna göra mig begriplig, men egentligen hoppas jag att tiden går att förändra, men det kommer jag till lite senare. Se tillsvidare tiden som en konstant.

Att klockorna ändras under färden i flygplanen beror på att de på grund av den stora rörelseenergin och flygplanens snabba förändring av energimängden färdas genom tidrummet. Medan de gör detta kommer de inte att kunna vara synkrona med ett tidur som står på jorden och tickar. De kommer under sin resa över himlen att registrera tid på sitt eget vis. Så snart flygplanen saktar farten och landar kommer klockorna att ticka fram som ett vanligt tidur igen.

Låt mig göra en liknelse. Vi tar våra två exakta tvillingar. Även denna gång befinner de sig på samma plats i tidrummet. Istället för att låta den ene dö, så sätter vi honom eller henne i ett flygplan. När planet har lyft och accelererat så upptar tvillingen en massa rörelseenergi från flygplanets färd. Tvillingens totala energi är förändrad så länge denne är i rörelse. Tvillingarnas kontakt i tidrummet bryts. Så snart planet har landat igen återtar tvillingen sin normala energimassa och återfår kontakten med sin like i tidrummet. Under sin resa har tvillingen inte befunnit sig i en annan tid, bara på en annan plats i tidrummet.

Nu kommer jag till det som är svårast av allt att förstå, men som är viktigt att komma ihåg. När någonting förflyttar sig i tidrummet så förflyttar det sig också i den "riktiga" världen. Om du kunde förändra din kropps energi, (kom ihåg att energi är detsamma som massa) tillräckligt mycket och fort, så kommer du att förflyttas i den "riktiga" världen. Låt oss anta att du kunde förvandla dig till rent väte. Under omvandlingen skulle du förflyttas i både den "riktiga" världen och tidrummet. När du återtar din vanliga kroppsliga form skulle du återvända till din plats i tidrummet, utan att det för den skull är säkert att du befinner dig på samma plats i den "riktiga" världen som du startade från.

I tidrummet, som jag även kallar händelsen och som man även kan kalla universum, kan din position grovt bestämmas som människa. Dock beror din exakta position på hur du sammansmälter med din omgivning. Hur du upptar energi från den plats där du befinner dig. Om alla människor skulle ha exakt samma position i tidrummet så skulle vi hela tiden veta vad alla andra gör och tänker, och så fungerar det inte. Vi skiljer oss åt om än inte så mycket som vi tror. Till och med våra tvillingar är tillräckligt olika för att inte ha hundraprocentig kontakt i tidrummet, de bara känner av varandra.

Slutsumman av allt detta är alltså att när något förändrar sin energi färdas det i både tidrummet och det vi kallar den "riktiga" världen. Däremot färdas det inte i tiden. Tiden så som vi använder den är alltid nu.

DÄRFÖR FLYTTAR SOLAR SIG

Om jag inte har gjort dig alldeles förvirrad så kanske du börjar förstå vart jag vill komma. När man förstår hur energi och tid hänger ihop och hur omvandlingen av energi påverkar tidrummet, så kan man börja ana varför solen flyttar sig.Lättast är det om man tänker sig solen som en stor explosion. Vad som egentligen händer är ju att solen kan liknas vid en jättestor kärnreaktor där atomexplosioner inträffar hela tiden. Solen är enormt stor med våra mått och det handlar om oerhörda mängder energi som förändras i mycket hög hastighet. Denna förändring gör att solen enligt formeln TE = TRP inte kan stå stilla på samma plats i tidrummet. Den flyttar sig hela tiden. Jag kom ju i förra kapitlet fram till att det som snabbt ändrar sin energi förflyttas i både tidrum och den "riktiga" världen så som vi ser den. Solen är ett bra exempel på detta.

Om universum vore tredimensionellt så skulle det vara lätt att räkna ut solens bana. Nu blir det lite svårare. Det enda jag kan göra här är att ge en dålig beskrivning av vad som sker. När solen förändrar sin energi flyttas dess position i längd, höjd, och bredd. Samtidigt ändras dess position i tidrummet, vilket gör att den i den fysiska värld vi kan se får en krökt bana. Den cirkulerar. Solen behöver alltså inget centrum att cirkulera runt. Tack vare sin enorma energiomvandling cirkulerar den ändå i en rund bana.

Eftersom detta sker fyrdimensionellt kan vi inte uppfatta det med våra vanliga sinnen. Vi kan som våra hjärnor nu är konstruerade bara räkna ut det teoretiskt, och får nöja oss med det så länge.

Här är vi nu tillbaka till mitt grundpåstående. Jorden och solen är stora magneter som försöker dras till varandra. De lyckas emellertid inte eftersom solen byter plats lika snabbt som jorden färdas mot sin stjärna. Magnetkrafterna kan bara uppbåda en viss mängd rörelseenergi som bestämmer hur fort jorden och solen skall färdas mot varandra. De krafter som får solen att färdas i tidrummet är lika starka och förhindrar därigenom att himlakropparna möts.

Men jorden och månen då? Varför dras inte de tillsammans och kolliderar? Förhållandena är faktiskt likartade där. Jordens och månens kraftfält kan bara uppnå en viss acceleration som får dem att röra sig mot varandra med en viss hastighet. Detta beroende på typen av energi. Tänk på exemplet med den fallande stenen och fjädern. Solens krafter påverkar jorden och gör att också jorden byter sin plats i tidrummet lika snabbt som månen närmar sig.

Såhär skulle vi kunna hålla på hur länge som helst. Det universum vi är vana att betrakta genom olika teleskop är egentligen ett slags välorganiserat kaos, där alla större himlakroppar jagar varandra utan att någonsin finna varandra.

Universum skapades i en Big Bang. Den stora explosionen. Så har det sagts mig och detta påstående har jag ingen egen klar uppfattning om. Måhända var det så. En sådan Big Bang är möjlig om man antar att universum från början bestod av en enda sorts energi. Då skulle all denna energi dras ihop av sin egen gravitation och bilda en enda massa på samma plats i tidrummet och som till slut skulle kollapsa i en jättelik explosion. Efter en dylik process skulle dock inget mer bli sig likt. Det skulle aldrig kunna upprepas.

Ett "bevis" för att en Big Bang har skett är det "faktum" att universum expanderar. Nu är det dags för mig att sticka ut hakan igen. Universum expanderar inte alls. Här är vi återigen framme vid det faktum att det vi ser inte är det som sker. Eftersom allt i universum består av energi som hela tiden förändras så kommer energin att få en bana likt solens. Einstein bevisade att massa och energi är samma sak. När vi försöker att mäta hur massorna rör sig i rymden använder vi bara våra tre kända mått, längd, bredd och höjd. Därför uppstår sådana här fenomen. Vi tycker att saker rör sig åt ett annat håll än de verkligen gör. När vi försöker måttsätta universum är det som att mäta längden på en böjd banan med hjälp av en rak mätsticka. Det är först när vi har lärt oss att böja mätstickan som vi kan få fram det rätta förhållandet.

Med detta vill jag säga att universum inte alls expanderar. Det kröks tack vare att allt vi kan se och uppfatta i universum ändrar sin position i den "riktiga" världen och tidrummet samtidigt.

De som kanske är mest vana vid att tänka på krökta banor är nog sjömän som färdas över haven. De får lära sig att ta hänsyn till jordens rundning när de ska räkna ut avstånd och kurs. Universum ser likadant ut. Vägen till en annan planet är inte rak. Detta är dock inget större problem vid dagens rymdresor. När en raket förflyttar sig så ändrar den sin energi så snabbt att dess bana också kröks. Då både raketbanan och universum kröks så uppfattar vi färden som rak. Det kan dock vara intressant att fundera på om detta går att använda för att kunna förflytta sig snabbare i rymden. Jag tänker dock inte gå in på sådana funderingar här och nu, det finns andra som är bättre lämpade att göra det.

Mitt budskap till dig har varit att se på världen på ett annat sätt. Det mesta av det jag har sagt här är hypoteser och obekräftade teorier. Men en sak är jag övertygad om, även om jag inte har lyckats bevisa det.

Vi cirkulerar inte runt solen!

TIDSRESOR

Jag har hela tiden i denna teoretiska berättelse sagt att tiden är en konstant. Innerst inne tror jag inte att den är det. Eller rättare sagt så hoppas jag att den inte är det. Ingen skulle vara gladare än jag om vi kunde komma på ett sätt att förändra tiden. Detta säger jag inte för att jag vill bli yngre eller ha evigt liv. Sådana förändringar har inget med tid att göra. De är fysiska förändringar som har med energiomvandling att göra. Det är inte tiden som får din kropp att åldras, det är en fysisk och biologisk process som åstadkommer detta.

Nej, jag tror att vinningen i att förändra tiden är att vi på det sättet skulle kunna resa på ett snabbare sätt än idag. Kommer du ihåg mitt exempel med bilen som färdas från punkt A till punkt B? Vid B tankade vi upp bilen så att den återtog sin ursprungliga plats i tidrummet fast den nu befann sig på en ny plats i den värld vi kan se. Bilens förflyttning i den "riktiga" världen åstadkoms med energiomvandling. Tänk om samma resa kunde ha gjorts genom tidsomvandling istället. Hur fort hade resan i så fall gått?

Albert Einsteins teorier visar att tiden skulle stå stilla om vi färdades med ljusets hastighet. Vad händer då om man färdas snabbare än ljuset? Då skulle ju tiden börja gå baklänges. Nu kan vi troligen inte med hjälp av energiförbränning nå högre hastigheter än ljusets, men låt oss göra ett tankeexperiment med utgångspunkt från att det skulle vara möjligt.
Vi sätter oss i en raket. Vår farkost accelererar till ljushastigheten. Tiden stannar. Våra kroppar slutar inte att åldras som många tror. Vi åldras fortfarande även om vi inte gör det lika snabbt som de vänner vi lämnade på jorden. Åldrandet har som sagt inget med tid att göra, det är vår stora rörelseenergi som gör att vi åldras annorlunda.

Raketen ökar nu hastigheten så att den färdas snabbare än ljuset. Tiden börjar att gå baklänges. Vi färdas inte bakåt i historien. Historien är bara minnen i våra hjärnor och kan inte återbringas till den fysiska världen. Däremot färdas vi nu på ett helt annat sätt genom vårt "riktiga" universum. För varje steg på raketens hastighetsmätare färdas vi än fortare. Låt oss säga att hastighetsmätaren står på noll kilometer i timmen när vi når ljushastigheten. När vi sedan går bortom det och ökar hastigheten till 10 km/h så ökar kanske den reella hastigheten till 100 km/h. Vad jag försöker säga är att vi inte längre färdas enligt våra vanliga fysiska lagar. Vi skulle nu kunna färdas till vårt mål på bara några sekunder, hur långt bort det än låg.

En dylik resa är inte möjlig att göra genom att förbränna energi. Med de framdrivningsmedel vi har idag kan vi aldrig nå bortom ljushastigheten, och till och med denna kan vi endast nå teoretiskt.

Låt oss också göra en bakvänd resa. Om tiden börjar att gå baklänges när vi passerar ljushastigheten, vad händer då om vi håller en hastighet av noll kilometer i timmen? För att hålla en sådan hastighet räcker det inte med att du står stilla på marken. Då rör du dig fortfarande. Eftersom blodcirkulation, molekyler och atomer fortfarande rör sig i din kropp står du egentligen inte stilla. För att komma till hastigheten noll, måste du stanna upp även dessa processer. Låt oss säga att du lyckas med det. Vad som händer då är att tiden springer ifrån dig. Man kan säga att tiden har stannat för din del. Du hinner inte med längre. Den fysiska värld du har omkring dig skulle försvinna bort medan du blir kvar. Du skulle märka det bland annat genom att du skulle bli helt viktlös. Din gravitation skulle försvinna helt och inga andra fysiska kroppar skulle påverka dig.

Låter det som sience fiction? Det är det inte. Människan har faktiskt redan påvisat dessa fenomen. Det är betydligt enklare att uppnå än ljushastigheten. Jag ska förklara närmare.

Jag hoppas att du kommer ihåg min förklaring till gravitationen. Hur den uppstår i allt som cirkulerar. Hur jag beskrev det genom ett exempel med en elektromagnet. Nu ska du få ett annat exempel.

Ta en elektrisk ledning och kyl ned den till det som kallas den absoluta nollpunkten, som är flera hundra grader kallt. Släpp sedan elektrisk ström genom ledningen. Vad du då har skapat är något som kallas för supraledare. Den elektriska strömmen möter inget motstånd i ledningen. Inte heller uppstår något magnetfält runt den. Det mest intressanta händer dock om du tar en vanlig magnet och försöker lägga den på den nedkylda ledningen. Då upptäcker du att magneten svävar i luften. Detta är inget hokus pokus som jag har hittat på. Detta har provats och forskats kring mycket länge. Forskarna söker hela tiden användningsområden för supraledare och enklare sätt att tillverka dem.

Dessa symptom mellan magneten och supraledaren är släkt med de fenomen du skulle få om du kunde stoppa all cirkulation i din kropp. Tyvärr är även detta bara teoretiskt möjligt idag. Cirkulationen upphör inte helt ens vid den absoluta nollpunkten.

Om du kyler ner dig till den absoluta nollpunkten så åldras din kropp definitivt saktare än dina vänners. Visserligen är du död, men kroppen bevaras längre. Detta är också intressant. Både vid helt stillastående och vid hastigheter över ljushastigheten kan man förmoda att åldrandet förändras. Antagligen sker detta för att du tappar kontakten med tiden.

Det exempel jag har tagit upp här visar en sak tydligt. Tiden är en viktig komponent om vi vill resa snabbt. Tidsresor är ett mycket intressant kapitel. Kunde vi uppfinna en tidsmaskin att hoppa i tiden med så skulle de kunna ta oss till andra platser på ett ögonblick. Inte i historien utan i vår nuvarande fysiska värld.

För att tillverka en tidsmaskin, för att påverka tiden, krävs dock en sak. Vi måste veta vad tid är för något. Jag vet inte. Förr visste jag inte vad gravitation är. Nu tror jag mig veta det efter tjugo års funderingar. Tiden har jag dock inget hopp om att kunna förstå. Inte ens om jag så grubblar i hundra år till. Jag har nog nått gränsen för min fattningsförmåga. Men jag tror att någon i framtiden kommer att knäcka detta problem. Det kommer tyvärr inte att ske under min livstid, vilket jag beklagar, eftersom jag tror att lösningen till interstellära rymdfärder ligger i tiden så att säga. Res i tiden och du kommer vart du vill. Jag beklagar som sagt att jag inte får uppleva detta. Det skulle vara roligt att resa runt bland stjärnorna och bara titta hur där ser ut.

TACK

Nu är min berättelse slut. Jag tackar dig för att du tog dig tid att läsa den. Min förhoppning är att någon läsare ska kunna tillgodogöra sig dessa kunskaper och gå vidare med dem. Jag hoppas också att forskningen kring dessa frågor kan ha någon nytta av mina teorier. Visst är jag medveten om att många forskare och fysiker kommer att ta illa upp av det jag skriver, och anklaga mig för att sprida falska förespeglingar och en förvriden världsbild. Detta bryr jag mig faktiskt inte om. Den världsordning jag har målat upp här är den jag själv tror på, och förhoppningsvis har jag rätt. I annat fall är jag säker på att någon kommer att försöka övertyga oss om motsatsen.

Högboda, Sverige, 1999-01-01

Mats Jansson

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Intressant / Egot snurrar fortfarande runt kroppen / tidsresor ? DEL 2
#2
Jovars,...intressant,...men håller det i praktiken?

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Intressant / Egot snurrar fortfarande runt kroppen / tidsresor ? DEL 2
#3
Quote:

maggik skrev:
Jovars,...intressant,...men håller det i praktiken?


Nej inte idag ...

Men morgondagen kanske ?

Det är ju så här att om folk får ha sina fantasier utan att folk kritiserar och förlöjligar så kan inget blomma ut ...
Sår man ett frö så kan det plockas upp analyseras och göras om så att det passar verkligheten.

Ett barn som målar en fin tavla som bli förlöjligad "slutar måla tavlor" .

Alltså killen ovan har framställt sin vision om hur han nu upplever allt "ingen kan säga att det han säger är inte rätt .
Kom ihåg ! De Vetenskapliga sanningarna är oftast provisoriska !
Om gårdagens sanning är dagens osanning så finns det risk för att dagens sanning imorgon är osanning ..

Stora bromsklossar är ju kyrkan och dom sk "intellektuella "
Intellektuella är otroligt konservativa oftast kritiserar utan att prova ..

kom ihåg att intelligens gränsar till sinnessjukdom" !

samt förgiftat oss och våran planet...

Tänk på att kineserna visste hela våran kropp med alla organ förbindelser med meridianer för minst 2000 år sen vi kan inte det idag med alla apparater och massa skit "idioter"

Utvecklingen går bakåt vi kommer inte längre tänker mest på läkekonst mediciner det är för vi kan inte vinna över det naturliga
läkarna tappar greppet mer och mer alternativvården håller sakta på att ta över ...För 16,000 år sen så bota man folk med ljud och det är så vi kommer att gör inom en kort tid det är det ända rätta.

Största faran för oss medborgare är att internet kommer att begränsas i vilken form vet jag inte ..men tror att det kommer att bli landsvis och orsaken är just att internet är för starkt för dom "kunskapskrig" miljarder hjärnor är starkare .....
Många garvar åt det här men det är blodigt allvar medborgarna kommer annars bli ett hot !

Kunskap är ett så vitalt begrepp för hela mänskligheten och dess existens att Vi har kallat oss för "Homo Sapiens" den förståndiga varelsen .Trots att vi inte frefaller alltid handla så klokt !

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
43 user(s) are online (43 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 43

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS